Про внесення змін до деяких Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048. Наказ від 07.08.2009 №729

Державна митна служба України Наказ від 07.08.2009 №729
Остання редакція від 15.02.2011 втрата чинності (наказ від 15.02.2011 N 107 /v0107342-11/)
Реквізити

Видавник: Державна митна служба України

Тип Наказ

Дата 07.08.2009

Номер 729

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.08.2009 N 729
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 107 від 15.02.2011 )
Про внесення змін до деяких Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048
З метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048, що додаються.
2. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його підписання.
3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом 10 днів доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
4. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Піковського І.О.
Голова Державної
митної служби України

А.В.Макаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
07.08.2009 N 729
ЗМІНИ
до деяких Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048 ( v1048342-07 )
1.1. В колонці 2 за кодом пільги "118" слова "пункт "щ"" замінити на слова "пункт "щ-1"".
1.2. Колонку 3 за кодом пільги "118" викласти в такій редакції: "До 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об'єктами чемпіонату.
Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України".
1.3. Абзац перший колонки 3 за кодом пільги "120" після слів "для виробництва альтернативних видів палива" доповнити словами "(крім біологічних видів палива)".
1.4. Абзац другий колонки 3 за кодом пільги "120" після слів "яке виробляє альтернативні види палива" доповнити словами "(крім біологічних видів палива)".
1.5. Доповнити розділ 1 Класифікатора пільг в обкладенні товарів увізним митом такими рядками:
------------------------------------------------------------------
| 130 |Закон України "Про Єдиний |У період з 1 січня 2010 року|
| |митний тариф" ( 2097-12 ), |до 1 січня 2015 року товари,|
| |стаття 19, пункт "я" (в |які, у межах ратифікованих |
| |редакції Закону України від |Верховною Радою України |
| |19.05.09 N 1342-VI) |міжнародних договорів (угод)|
| | ( 1342-17 ) |України з питань космічної |
| | |діяльності щодо створення |
| | |космічної техніки (включаючи|
| | |агрегати, системи та їх |
| | |комплектуючі для космічних |
| | |комплексів, космічних |
| | |ракет-носіїв, космічних |
| | |апаратів та наземних |
| | |сегментів космічних систем),|
| | |імпортуються резидентами - |
| | |суб'єктами космічної |
| | |діяльності в Україну та |
| | |класифікуються за такими |
| | |кодами Української товарної |
| | |номенклатури |
| | |зовнішньоекономічної |
| | |діяльності (УКТ ЗЕД) |
| | | ( 2371г-14 ): |
| | |2818 10, 2830 20 00 00, |
| | |2837, 2901, 2903, 2921, |
| | |2929, 2931 00 95 90, 2933 90|
| | |20, 3207 20, 3208, 3209, |
| | |3214, 3403, 3506, 3602 00 00|
| | |00, 3603 00, 3604, 3701, |
| | |3703, 3707, 3810, 3814 00, |
| | |3901, 3903 00, 3906, 3907, |
| | |3908 90 00 00, 3909, 3911, |
| | |3917, 3919, 3920, 3921, |
| | |3926, 4002, 4005, 4008, |
| | |4016, 4017 00 11 00, 4823 40|
| | |00 00, 4901, 4906 00 00 00, |
| | |5208, 5407, 5607 5903, 5906,|
| | |5911 90 90 00, 6815 10, |
| | |6902, 7002, 7007 11 90 00, |
| | |7019, 7202, 7211, 7214, |
| | |7215, 7217, 7219, 7220, |
| | |7222, 7223 00, 7224 - 7226, |
| | |7228, 7229, 7304, 7407, 7409|
| | |- 7411, 7413 00, 7505, 7506,|
| | |7508, 7601, 7604 - 7608, |
| | |7616, 8101, 8102, 8104, |
| | |8105, 8108, 8112, 8307, |
| | |8412, 8414, 8421, 8471, |
| | |8473, 8479, 8482, 8483 30 90|
| | |00, 8501, 8504, 8506, 8507, |
| | |8517, 8524, 8526, 8529, |
| | |8532, 8533, 8536 - 8538, |
| | |8540 - 8544, 8547, 8803, |
| | |9014, 9015, 9023 00, 9026, |
| | |9027, 9030 - 9033, 9306 90 |
| | |10 00. |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 131 |Закон України "Про Єдиний |У період з 1 січня 2010 року|
| |митний тариф" ( 2097-12 ), |до 1 січня 2019 року |
| |стаття 19, пункт "я" (в |техніка, обладнання, |
| |редакції Закону України від |устаткування, що |
| |21.05.09 N 1391-VI) |використовуються для |
| | ( 1391-17 ) |реконструкції існуючих і |
| | |будівництва нових |
| | |підприємств з виробництва |
| | |біопалив і для виготовлення |
| | |та реконструкції технічних і|
| | |транспортних засобів з метою|
| | |споживання біопалив, які |
| | |класифікуються за кодами УКТ|
| | |визначеними статтею 7 Закону|
| | |України "Про альтернативні |
| | |види палива" ( 1391-14 ), |
| | |якщо такі товари не |
| | |виробляються та не мають |
| | |аналогів в Україні. |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 132 |Закон України "Про Єдиний |Технічні та транспортні |
| |митний тариф" ( 2097-12 ), |засоби, у тому числі |
| |стаття 19, пункт "я-1" (в |самохідні |
| |редакції Закону України від |сільськогосподарські машини,|
| |21.05.09 N 1391-VI) |що працюють на біопаливі та |
| | ( 1391-17 ) |класифікуються за кодами УКТ|
| | |визначеними статтею 7 Закону|
| | |України "Про альтернативні |
| | |види палива" ( 1391-14 ), |
| | |якщо такі товари не |
| | |виробляються в Україні. |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 133 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що |
| |митний тариф" ( 2097-12 ), |знову ввозяться на митну |
| |стаття 19, пункт "ж" |територію України і походять|
| | |з іншої території, які були |
| | |оплачені митом при |
| | |первісному ввезенні на митну|
| | |територію України та |
| | |тимчасово, у тому числі з |
| | |метою ремонту, вивозились |
| | |за її межі |
------------------------------------------------------------------
1.6. Виключити з розділу 1 Класифікатора пільг в обкладенні товарів увізним митом рядок за кодом пільги "127".
------------------------------------------------------------------
| 305 |Митний кодекс України |Предмети, що ввозяться |
| | ( 92-15 ), стаття 252 Закон |(пересилаються) у разі |
| |України від 13.09.2001 |переселення громадян на |
| | N 2681-III "Про |постійне місце проживання в |
| |порядок ввезення |Україну |
| |(пересилання) в Україну, | |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", пункт 12| |
| |та частина 2 статті 8 | |
------------------------------------------------------------------
2.1. Колонку 3 за кодом пільги "019" доповнити словами "до моменту їх обробки або переробки на митній території України".
2.2. Абзац перший колонки 3 за кодом пільги "120" після слів "для виробництва альтернативних видів палива" доповнити словами "(крім біологічних видів палива)".
2.3. Абзац другий колонки 3 за кодом пільги "120" після слів "яке виробляє альтернативні види палива" доповнити словами "(крім біологічних видів палива)".
------------------------------------------------------------------
| 130 |Закон України "Про податок|З 1 січня 2010 року, але |
| |на додану вартість" |не пізніше 1 січня 2015 |
| | ( 168/97-ВР ), стаття 11, |року, товари, які у межах |
| |пункт 11.47, підпункт "а" |ратифікованих Верховною |
| | |Радою України міжнародних |
| | |договорів (угод) України з|
| | |питань космічної |
| | |діяльності щодо створення |
| | |космічної техніки |
| | |(включаючи агрегати, |
| | |системи та їх комплектуючі|
| | |для космічних комплексів, |
| | |космічних ракет-носіїв, |
| | |космічних апаратів та |
| | |наземних сегментів |
| | |космічних систем), |
| | |імпортуються резидентами -|
| | |суб'єктами космічної |
| | |діяльності в Україну та |
| | |класифікуються за такими |
| | |кодами Української |
| | |товарної номенклатури |
| | |зовнішньоекономічної |
| | |діяльності (УКТ ЗЕД) |
| | | ( 2371г-14 ): |
| | |2818 10, 2830 20 00 00, |
| | |2837, 2901, 2903, 2921, |
| | |2929, 2931 00 95 90, 2933 |
| | |90 20, 3207 20, 3208, |
| | |3209, 3214, 3403, 3506, |
| | |3602 00 00 00, 3603 00, |
| | |3604, 3701, 3703, 3707, |
| | |3810, 3814 00, 3901, 3903 |
| | |00, 3906, 3907, 3908 90 00|
| | |00, 3909, 3911, 3917, |
| | |3919, 3920, 3921, 3926, |
| | |4002, 4005, 4008, 4016, |
| | |4017 00 11 00, 4823 40 00 |
| | |00, 4901, 4906 00 00 00, |
| | |5208, 5407, 5607 5903, |
| | |5906, 5911 90 90 00, 6815 |
| | |10, 6902, 7002, 7007 11 90|
| | |00, 7019, 7202, 7211, |
| | |7214, 7215, 7217, 7219, |
| | |7220, 7222, 7223 00, 7224 |
| | |- 7226, 7228, 7229, 7304, |
| | |7407, 7409 - 7411, 7413 |
| | |00, 7505, 7506, 7508, |
| | |7601, 7604 - 7608, 7616, |
| | |8101, 8102, 8104, 8105, |
| | |8108, 8112, 8307, 8412, |
| | |8414, 8421, 8471, 8473, |
| | |8479, 8482, 8483 30 90 00,|
| | |8501, 8504, 8506, 8507, |
| | |8517, 8524, 8526, 8529, |
| | |8532, 8533, 8536 - 8538, |
| | |8540 - 8544, 8547, 8803, |
| | |9014, 9015, 9023 00, 9026,|
| | |9027, 9030 - 9033, 9306 90|
| | |10 00. |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 131 |Закон України "Про податок|Тимчасово, до 1 січня 2019|
| |на додану вартість" |року, техніка, обладнання,|
| | ( 168/97-ВР ), стаття 5, |устаткування, що |
| |пункт 5.18, підпункт |використовуються для |
| |5.18.4 |реконструкції існуючих і |
| | |будівництва нових |
| | |підприємств з виробництва |
| | |біопалив і для |
| | |виготовлення та |
| | |реконструкції технічних і |
| | |транспортних засобів з |
| | |метою споживання біопалив,|
| | |які класифікуються за |
| | |кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), |
| | | ( 2371г-14 ), визначеними |
| | |статтею 7 Закону України |
| | |"Про альтернативні види |
| | |палива" ( 1391-14 ), якщо |
| | |такі товари не |
| | |виробляються та не мають |
| | |аналогів в Україні. |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 132 |Закон України "Про податок|Тимчасово, до 1 січня 2019|
| |на додану вартість" |року, технічні та |
| | ( 168/97-ВР ), стаття 5, |транспортні засоби, у тому|
| |пункт 5.18, підпункт |числі самохідні |
| |5.18.4 |сільськогосподарські |
| | |машини, що працюють на |
| | |біопаливі та |
| | |класифікуються за кодами |
| | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), |
| | | ( 2371г-14 ), визначеними |
| | |статтею 7 Закону України |
| | |"Про альтернативні види |
| | |палива" ( 1391-14 ), якщо |
| | |такі товари не |
| | |виробляються в Україні. |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 134 |Закон України "Про податок|У період проведення |
| |на додану вартість" |фінальної частини |
| | ( 168/97-ВР ), стаття 11, |чемпіонату Європи 2012 |
| |пункт 11.48 |року з футболу в Україні |
| | |операції з імпорту товарів|
| | |(капітальних активів), |
| | |отриманих УЄФА в Україні |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 305 |Митний кодекс України |Предмети, що ввозяться |
| | ( 92-15 ), стаття 252 |(пересилаються) у разі |
| |Закон України від |переселення громадян на |
| |13.09.2001 N 2681-III |постійне місце проживання |
| | ( 2681-14 ) "Про порядок |в Україну |
| |ввезення (пересилання) в | |
| |Україну, митного | |
| |оформлення й оподаткування| |
| |особистих речей, товарів | |
| |та транспортних засобів, | |
| |що ввозяться | |
| |(пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", пункт | |
| |12 та частина 2 статті 8 | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митних платежів

С.О.Джигалов
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.08.2009 N 729
Про внесення змін до деяких Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048
З метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048, що додаються.
2. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його підписання.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.