Про внесення змін до Класифікатора додаткової митної інформації. Класифікатор від 02.07.2008 №708

Державна митна служба України Наказ, Класифікатор від 02.07.2008 №708
Остання редакція від 20.02.2009 скасування (наказ від 20.02.2009 N 130 /v0130342-09/)
Реквізити

Видавник: Державна митна служба України

Тип Наказ, Класифікатор

Дата 02.07.2008

Номер 708

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2008 N 708
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної митної служби N 130 ( v0130342-09 ) від 20.02.2009 )
Про внесення змін
до Класифікатора додаткової митної інформації
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України ( 92-15 ),постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876( 1876-2002-п ) "Про відомчі класифікатори з питань митноїстатистики, які використовуються у процесі оформлення митнихдекларацій" та з метою вдосконалення відомчих класифікаторів зпитань митної статистики, які використовуються у процесіоформлення митних декларацій, Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Класифікатора додаткової митноїінформації, затвердженого наказом Держмитслужби України від12.12.2007 N 1048 ( v1048342-07 ) "Про затвердження відомчихкласифікаторів з питань митної статистики, які використовуються впроцесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення",виклавши його в редакції, що додається.
2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) у10-денний строк з моменту підписання цього наказу доопрацюватипрограмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
3. Начальникам митних органів довести цей наказ до відомаюридичних і фізичних осіб.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днівпісля його підписання.
5. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДержмитслужбиУкраїни від 22.04.2008 N 413 ( v0413342-08 ) "Про внесення змін доКласифікатора додаткової митної інформації", від 19.05.2008 N 523( v0523342-08 ) "Про внесення змін та доповнень до Класифікаторадодаткової митної інформації", від 19.05.2008 N 524( v0524342-08 ) "Про внесення змін та доповнень до Класифікаторадодаткової митної інформації".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першогозаступника Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби В.І.Хорошковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
12.12.2007 N 1048
(у редакції наказу
Державної митної служби
України
від 02.07.2008 N 708)
КЛАСИФІКАТОР
додаткової митної інформації
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------+-------+----------------+-------------------+-------------------+-----------------+-------------------|
| Код товару |Митний | Найменування | 1-а цифра | 2-а цифра | 3-я цифра | 4-а цифра |
| згідно | режим | товару | класифікатора | класифікатора | класифікатора | класифікатора |
| з УКТЗЕД | | за УКТЗЕД |-------------------+-------------------+-----------------+-------------------|
|( 2371а-14 ) | | ( 2371а-14 ) |N| Опис товару |N| Опис товару |N| Опис товару |N| Опис товару |
|-------------+-------+----------------+-+-----------------+-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
|0303 21 20 00|імпорт |Форель райдужна |1|без голови, без |1|"sup" |1|масою більш |0| |
| | | або | |зябер і нутрощів | | | |як 1 кг/шт., | | |
| | | стальноголовий | | | | | |але не більше | | |
| | | лосось | | | | | |1,8 кг/шт. | | |
| | | (Onchorhynchus | | | | | |(розмірного | | |
| | | mykiss) | | | | | |ряду 0,9-1,8) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |2|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1,8 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |2,7 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 1,8-2,7) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 2,7 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |3,6 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 2,7-3,6) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |4|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 3,6 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |4,5 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 3,6-4,5) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |5|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 4,5 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |5,4 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 4,5-5,4) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |6|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 5,4 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |6,3 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 5,4-6,3) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | | | |2|"ord" |1|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |1,8 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 0,9-1,8) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |2|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1,8 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |2,7 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 1,8-2,7) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 2,7 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |3,6 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 2,7-3,6) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |4|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 3,6 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |4,5 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 3,6-4,5) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |5|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 4,5 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |5,4 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 4,5-5,4) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |6|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 5,4 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |6,3 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 5,4-6,3) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | | | |9|інша |1|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |1,8 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 0,9-1,8) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |2|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1,8 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |2,7 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 1,8-2,7) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 2,7 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |3,6 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 2,7-3,6) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | |-+-----------------+-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | |9|з головою, |1|"sup" |1|масою більш |0| |
| | | | |зябрами, | | | |як 1,2 кг/шт., | | |
| | | | |нутрощами | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |1,8 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 0,9-1,8) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |2|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1,8 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |2,7 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 1,8-2,7) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 2,7 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |3,6 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 2,7-3,6) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |4|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 3,6 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |4,5 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 3,6-4,5) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |5|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 4,5 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |5,4 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 4,5-5,4) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |6|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 5,4 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |6,3 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 5,4-6,3) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | | | |2|"ord" |1|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1,2 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |1,8 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 0,9-1,8) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |2|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1,8 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |2,7 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 1,8-2,7) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 2,7 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |3,6 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 2,7-3,6) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |4|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 3,6 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |4,5 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 3,6-4,5) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |5|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 4,5 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |5,4 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 4,5-5,4) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |6|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 5,4 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |6,3 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 5,4-6,3) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | | | |9|інша |1|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1,2 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |1,8 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 0,9-1,8) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |2|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 1,8 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |2,7 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 1,8-2,7) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 2,7 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |3,6 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 2,7-3,6) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
|-------------+-------+----------------+-+-----------------+-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
|0303 21 80 00|імпорт |Форель морожена |1|форель райдужна |1|без голови, без |1|"sup" масою |0| |
| | | | |або | |зябер і нутрощів | |0,9 кг/шт. або | | |
| | | | |стальноголовий | | | |більше, але не | | |
| | | | |лосось | | | |більше 1 кг/шт.| | |
| | | | |(Onchorhynchus | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | |mykiss) | | |2|"ord" масою |0| |
| | | | | | | | |0,9 кг/шт. або | | |
| | | | | | | | |більше, але не | | |
| | | | | | | | |більше 1 кг/шт.| | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|інша масою |0| |
| | | | | | | | |0,9 кг/шт. або | | |
| | | | | | | | |більше, але не | | |
| | | | | | | | |більше 1 кг/шт.| | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |9|інша | | |
| | | | | |-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | | | |2|голови |0| |0| |
| | | | | |-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | | | |3|хребти |0| |0| |
| | | | | |-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | | | |9|інша |0| |0| |
| | | |-+-----------------+-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | |9|інша |0| |0| |0| |
|-------------+-------+----------------+-+-----------------+-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
|0303 22 00 00|імпорт | Лосось |1|лосось |1|"sup", "premium" |1|масою більш |0| |
| | | атлантичний | |атлантичний | | | |як 1 кг/шт., | | |
| | | (Salmo salar) | |(Salmo salar), | | | |але не більше | | |
| | | і лосось | |без голови, | | | |3 кг/шт. | | |
| | | дунайський | |патраний | | | |(розмірного | | |
| | | (Hucho hucho) | | | | | |ряду 1-3) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |2|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 3 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |4 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 3-4) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 4 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |5 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 4-5 ) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |4|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 5 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |6 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 5-6 ) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |5|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 6 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |7 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 6-7) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |6|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 7 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |8 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 7-8 ) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |7|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 8 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |9 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 8-9) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |8|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 9 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 9+) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |-+-----------------+-+---------------+-+-----------------|
| | | | | |2|"ord", |1|масою більш |0| |
| | | | | | |"industrial" | |як 1 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |3 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 1-3) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |2|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 3 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |4 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 3-4) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |3|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 4 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |5 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 4-5 ) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |4|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 5 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |6 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
| | | | | | | | |ряду 5-6 ) | | |
| | | | | | | |-+---------------+-+-----------------|
| | | | | | | |5|масою більш |0| |
| | | | | | | | |як 6 кг/шт., | | |
| | | | | | | | |але не більше | | |
| | | | | | | | |7 кг/шт. | | |
| | | | | | | | |(розмірного | | |
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2008 N 708
Про внесення змін
до Класифікатора додаткової митної інформації
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.