Щодо окремих питань здійснення підприємницької діяльності платником єдиного податку фізичною особою - підприємцем

Державна податкова служба України Податкова консультація від 19.02.2020 №678/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Остання редакція від 19.02.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 19.02.2020

Номер 678/6/99-00-04-06-03-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.02.2020 N 678/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення щодо окремих питань здійснення підприємницької діяльності платником єдиного податку фізичною особою - підприємцем та з урахуванням фактично викладених обставин повідомляє наступне.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Фізична особа - підприємець самостійно обирає спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою (п. 291.3 ст. 291 ПКУ).
До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень (частина третя п. 291.4 ст. 291 ПКУ).
Пунктом 291.5 ст. 291 ПКУ визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Законом України від 20 вересня 2019 року N 129-ІХ "Про внесення змін до ПКУ щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" (далі - Закон N 129) пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ викладено у новій редакції, яка набрала чинності з 20.10.2019 р.
Отже, відповідно до пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють таку діяльність: діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
Враховуючи зазначене, фізична особа - підприємець може здійснювати діяльність на 3 групі платника єдиного податку за умови дотримання критеріїв, визначених частиною третьою п. 291.4 ст. 294 ПКУ та з врахуванням обмежень в частині обрання видів господарської діяльності, визначених п. 291.5 ст. 295 ПКУ.
Слід зазначити, що згідно з частиною п'ятою п. 298.3 ст. 298 ПКУ у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб'єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010. Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі - КВЕД ДК 009:2010), затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. N 457.
Також зазначаємо, що наказом Держспоживстандарту від 23.12.2011 р. N 396 визначено, які види діяльності включаються до КВЕД ДК 009:2010 61.90 "Інша діяльність у сфері електрозв'язку" розділу 61 "Телекомунікації (електрозв'язок)", зокрема надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо.
Разом з цим, Державним комітетом статистики України наказом від 23.12.2011 р. N 396 затверджено Методичні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності.
Зважаючи на викладене, для встановлення до якого виду відноситься обрана фізичною особою - підприємцем господарська діяльність та чи належить вона до видів діяльності, перелік яких наведено у п. 291.5 ст. 291 ПКУ, фізичній особі - підприємцю необхідно звернутись до Державної служби статистики України.
Щодо інформації розміщеної на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01 повідомляємо, що в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на запитання "Чи має право фізична особа - підприємець бути платником єдиного податку у разі надання провайдерських послуг доступу до мережі Інтернет" зазначено "фізична особа - підприємець у разі надання провайдерських послуг доступу до мережі Інтернет має право бути платником єдиного податку за умови, що таким провайдером не надаються послуги визначені пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ".
Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.02.2020 N 678/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення щодо окремих питань здійснення підприємницької діяльності платником єдиного податку фізичною особою - підприємцем та з урахуванням фактично викладених обставин повідомляє наступне.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Фізична особа - підприємець самостійно обирає спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою (п. 291.3 ст. 291 ПКУ).
До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень (частина третя п. 291.4 ст. 291 ПКУ).
Пунктом 291.5 ст. 291 ПКУ визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Законом України від 20 вересня 2019 року N 129-ІХ "Про внесення змін до ПКУ щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" (далі - Закон N 129) пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ викладено у новій редакції, яка набрала чинності з 20.10.2019 р.