Порядок ведення відомчих класифікаторів, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій. Порядок від 22.07.2004 №534

Державна митна служба України Наказ, Порядок від 22.07.2004 №534
Остання редакція від 01.01.2008 Втрата чинності (наказ від 12.12.2007 N 1048 /v1048342-07/)
Реквізити

Видавник: Державна митна служба України

Тип Наказ, Порядок

Дата 22.07.2004

Номер 534

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2004 N 534
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 1048 від 12.12.2007 )
Порядок ведення відомчих класифікаторів, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій" та для впорядкування процедури ведення цих класифікаторів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держмитслужби забезпечити неухильне виконання вимог Порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Войцещука А.Д.
Голова Служби М.М.Каленський
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної
митної служби України
22.07.2004 N 534
ПОРЯДОК
ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій
1. Загальні положення
1.1. Цей нормативний акт визначає загальний порядок розроблення, впровадження, ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі митного оформлення (далі - Класифікатори).
1.2. Класифікатори розробляються та затверджуються Державною митною службою України для застосування в процесі митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України і підлягають декларуванню митним органам. Ці Класифікатори є базою даних нормативно-довідкової інформації, що є невід'ємною складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та інших програмних засобів і баз даних, які розробляє Управління інформаційного забезпечення та митної статистики.
1.3. Проекти наказів про впровадження нових Класифікаторів або про внесення змін до діючих:
обов'язково погоджуються з управліннями, до компетенції яких належать питання об'єктів класифікації, а також з Управлінням інформаційного забезпечення та митної статистики;
набирають чинності з першого числа статистичного періоду (місяця).
2. Порядок ведення Класифікаторів
2.1. Ведення Класифікаторів здійснюється управліннями за напрямами діяльності:
Класифікатор видів податків та зборів - Управлінням податків та зборів;
Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон України - Управлінням митних режимів, співвиконавцями виступають Управління нетарифного регулювання, Управління організації контролю за переміщенням вантажів, Управління податків та зборів, Управління контролю визначення митної вартості, Управління номенклатури та класифікації, Управління інформаційного забезпечення та митної статистики;
Класифікатор митних органів України та їх структурних підрозділів - Управлінням технологій митного контролю;
Класифікатор умов поставки - Управлінням митно-тарифного регулювання;
Класифікатор характерів угод - Управлінням інформаційного забезпечення та митної статистики, співвиконавцем виступає Управління митних режимів;
Класифікатор видів транспорту - Управлінням технологій митного контролю;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом - Управлінням податків та зборів;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом - Управлінням податків та зборів;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором - Управлінням податків та зборів;
Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість - Управлінням податків та зборів;
Класифікатор документів - Управлінням митних режимів, співвиконавцем виступає Управління інформаційного забезпечення та митної статистики;
Класифікатор способів розрахунку - Управлінням податків та зборів;
Класифікатор країн світу - Управлінням інформаційного забезпечення та митної статистики.
2.2. Класифікатори ведуться в паперовому та електронному вигляді у формі таблиць і є додатками до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" (зі змінами й доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, з урахуванням вимог пункту 4.11 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747.
2.3. Класифікатори повинні бути розроблені у вигляді таблиці розподілу об'єктів класифікації з додержанням вимог підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій".
3. Порядок внесення змін до Класифікаторів
3.1. Проект наказу про внесення змін або анулювання кодів готується управліннями за напрямками роботи, в обов'язковому порядку погоджується з Управлінням правової роботи та удосконалення митного законодавства, Управлінням митних режимів та Управлінням інформаційного забезпечення та митної статистики.
3.2. Управління інформаційного забезпечення та митної статистики на підставі наказів здійснює своєчасне внесення змін та доповнень до баз даних нормативно-довідкової інформації, що використовується у ЄАІС та інших програмних продуктах.
3.3. У випадку перевищення кількості змінюваних записів більше як на 20 відсотків його обсягу відомчий класифікатор підлягає перегляду.
3.4. Анульований код забороняється використовувати для новостворених об'єктів класифікації.
3.5. Для недопущення повторного використання анульованого коду та забезпечення достовірності й об'єктивності статистичних даних за попередні періоди до анулювання коду, останній не вилучається з Класифікатора, а залишається у якості довідкової інформації у базах даних Управління інформаційного забезпечення та митної статистики.
4. Прикінцеві положення
4.1. З метою забезпечення відповідності змін, що вносяться до будь-яких Класифікаторів, які застосовуються у процесі митного оформлення завданням, покладеним на митну статистику в частині ведення баз даних та можливості автоматизованої обробки інформації, ці зміни обов'язково погоджуються з Управлінням інформаційного забезпечення та митної статистики.
4.2. Управління документального забезпечення несе відповідальність за своєчасне інформування митних органів про накази Державної митної служби України, якими вносяться зміни до Класифікаторів.
Т.в.о начальника Управління
інформаційного забезпечення
та митної статистики


О.О.Ніколайчук
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2004 N 534
Порядок ведення відомчих класифікаторів, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій" та для впорядкування процедури ведення цих класифікаторів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій (далі - Порядок), що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.