Щодо порядку застосування положень пункту 74 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 10.02.2021 №497/ІПК/99-00-21-03-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 10.02.2021

Номер 497/ІПК/99-00-21-03-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.02.2021 N 497/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування положень пункту 74 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ) та, керуючись статтею 52 розділу ІІ ПКУ, повідомляє.
Як викладено у зверненні, основним видом діяльності Товариства є діяльність готелів і інших подібних засобів тимчасового розміщування. Товариство надає готельні послуги в готелі категорії "три зірки".
Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму визначено Законом України від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР "Про туризм" із змінами і доповненнями (далі - Закон N 324). Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. N 19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.04.2004 р. за N 413/9012 із змінами і доповненнями (далі - Правила N 19).
Згідно зі статтею 1 Закону N 324 та Правилами N 19:
готель - це підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням;
аналогічні засоби розміщення - це підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю;
основні послуги - обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачу згідно з укладеним договором;
додаткові послуги - обсяг послуг, що не належать до основних послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково за окремим договором.
Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. N 457 (з урахуванням внесених до нього змін та доповнень) (далі - ДК 009:2010), відносить до класу 55.10 групи 55 КВЕД діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
Згідно з ДК 009:2010 та з урахуванням Методологічних основ та пояснень до позиції Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 р. N 396 (з урахуванням внесених змін та доповнень), такий клас включає надання місць для переважно короткострокового проживання гостей і відвідувачів зазвичай на добовій або тижневій основі. Ця діяльність охоплює надання упорядженого житла в гостьових кімнатах або номерах "люкс". Послуги охоплюють щоденне прибирання та заміну постільної білизни. Також можливе надання широкого переліку додаткових послуг, таких як забезпечення харчуванням і напоями, паркування, послуги пралень, басейнів і тренажерних залів, місць для відпочинку та розваг, а також конференц-залів і місць для проведення нарад.
Такий клас охоплює діяльність з розміщування у:
готелях;
курортних готелях;
готелях класу "люкс";
мотелях.
Такий клас не охоплює надання в оренду будинків, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для постійного проживання зазвичай на місячний або річний термін.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Відповідно до пункту 5.3 статті 5 розділу І ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Відповідно до пункту 74 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, до 01 січня 2023 року, операції з постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010), оподатковуються за ставкою у розмірі 7 відсотків.
Норми пункту 74 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ застосовуються до операцій, здійснених починаючи з 1 січня 2021 року.
Враховуючи викладене, та виходячи із аналізу норм ПКУ та інших нормативно-правових актів, зазначених вище, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, повідомляємо:
Щодо питання 1
Операції Товариства з постачання додаткових послуг (у тому числі паркування, прання, користування тренажерними залами, конференц-залами, місцями для проведення нарад тощо) оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Щодо питань 2, 3
Якщо Товариство є постачальником безпосередньо послуг із тимчасового розміщування (проживання) та має статус готелю або подібного засобу тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010), то операції Товариства з постачання клієнту таких послуг (у тому числі з урахуванням харчування (сніданків по типу "Шведський стіл") за умови, що таке харчування є складовою частиною послуг із тимчасового розміщування (проживання) та його вартість включається до складу вартості таких послуг) оподатковуються ПДВ за ставкою податку у розмірі 7 відсотків.
При цьому, якщо харчування (сніданки по типу "Шведський стіл") не є складовою частиною послуг із тимчасового розміщування (проживання), то постачання Товариством такого харчування (сніданків) клієнту розглядається як окрема операція, яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Разом з цим інформуємо, що з метою підтвердження правомірності включення вартості харчування (сніданків), що надаються Товариством, до вартості послуг із тимчасового розміщування (проживання) ДПС рекомендує звернутися до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та/або Державного агентства розвитку туризму України.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.02.2021 N 497/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування положень пункту 74 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ) та, керуючись статтею 52 розділу ІІ ПКУ, повідомляє.
Як викладено у зверненні, основним видом діяльності Товариства є діяльність готелів і інших подібних засобів тимчасового розміщування. Товариство надає готельні послуги в готелі категорії "три зірки".
Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму визначено Законом України від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР "Про туризм" із змінами і доповненнями (далі - Закон N 324). Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. N 19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.04.2004 р. за N 413/9012 із змінами і доповненнями (далі - Правила N 19).
Згідно зі статтею 1 Закону N 324 та Правилами N 19:
готель - це підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням;
аналогічні засоби розміщення - це підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю;

30 днiв передплати безкоштовно!