Щодо можливості перебування на спрощеній системі оподаткування фізичної особи - підприємця, яка здійснює діяльність з надання послуг доступу до мережі Інтернет та з урахуванням фактично викладених обстави

Державна податкова служба України Податкова консультація від 06.02.2020 №478/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Остання редакція від 06.02.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 06.02.2020

Номер 478/6/99-00-04-06-03-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.02.2020 N 478/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула Ваші звернення про надання індивідуальної податкової консультації щодо можливості перебування на спрощеній системі оподаткування фізичної особи - підприємця, яка здійснює діяльність з надання послуг доступу до мережі Інтернет та з урахуванням фактично викладених обставин, повідомляє наступне.
Відповідно до ст. 1 Закону України від 18.11.2003 р. N 1280-IV "Про телекомунікації" Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
Провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Фізична особа - підприємець самостійно обирає спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою (п. 291.3 ст. 291 ПКУ).
Пунктом 291.5 ст. 291 ПКУ визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Відповідно до п. 15 Закону України від 20 вересня 2019 року N 129-ІХ "Про внесення змін до ПКУ щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ викладено у новій редакції, яка набрала чинності з 20.10.2019 року.
Отже, з 20.10.2019 р. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють наступну діяльність:
з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності);
з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного);
з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного);
з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
Зважаючи на вище зазначене, фізична особа - підприємець у разі надання послуг доступу до мережі Інтернет має право бути платником єдиного податку за умови, що таким суб'єктом господарювання не надаються послуги визначені пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ.
Разом з тим частиною 5 п. 298.3 ст. 298 ПКУ визначено, що у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб'єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі - КВЕД ДК 009:2010).
Усі види економічної діяльності суб'єктів господарювання, які на вищих рівнях деталізації групуються у галузі, є об'єктами класифікації в КВЕД.
За методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД - це статистична класифікація, гармонізована з міжнародною стандартною статистичною Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE) і є її аналогом.
Відповідно до наказу Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. N 457 (зі змінами), з 1 січня 2012 року набула чинності нова редакція КВЕД (ДК 009:2010), розроблена на заміну ДК 009:2005, до переліку якої також включені коди видів економічної діяльності за новою класифікацією.
Разом з цим, Державним комітетом статистики України наказом від 23.12.2011 р. N 396 затверджено Методичні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності.
Отже, для встановлення до якого виду відноситься обрана фізичною особою - підприємцем господарська діяльність та чи належить вона до видів діяльності, перелік яких наведено у п. 291.5 ст. 291 ПКУ, фізичній особі - підприємцю необхідно звернутись до Державної служби статистики України.
Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.02.2020 N 478/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула Ваші звернення про надання індивідуальної податкової консультації щодо можливості перебування на спрощеній системі оподаткування фізичної особи - підприємця, яка здійснює діяльність з надання послуг доступу до мережі Інтернет та з урахуванням фактично викладених обставин, повідомляє наступне.
Відповідно до ст. 1 Закону України від 18.11.2003 р. N 1280-IV "Про телекомунікації" Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
Провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Фізична особа - підприємець самостійно обирає спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою (п. 291.3 ст. 291 ПКУ).
Пунктом 291.5 ст. 291 ПКУ визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Відповідно до п. 15 Закону України від 20 вересня 2019 року N 129-ІХ "Про внесення змін до ПКУ щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг" пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ викладено у новій редакції, яка набрала чинності з 20.10.2019 року.
Отже, з 20.10.2019 р. не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють наступну діяльність:

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +