Щодо складення зведеної акцизної накладної на відвантажене пальне на субєктів господарювання або на власне споживання

Державна податкова служба України Податкова консультація від 27.09.2019 №446/6/99-00-04-02-05-15/ІПК
Остання редакція від 27.09.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 27.09.2019

Номер 446/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.09.2019 N 446/6/99-00-04-02-05-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула запити на отримання податкової консультації щодо складення зведеної акцизної накладної на відвантажене пальне на суб'єктів господарювання або на власне споживання, та повідомляє таке.
Пунктом 231.3 ст. 231 Кодексу передбачено можливість складання для кожного отримувача пального - суб'єкта господарювання зведених акцизних накладних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця - у разі забезпечення безперервного постачання пального.
Під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального - суб'єктів господарювання (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.
Відповідно до абз. 5 п. 231.3 ст. 231 Кодексу акцизна накладна може бути складена не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг втраченого пального або спирту етилового протягом такого місяця за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, що втрачено.
У п. 3 розділу II Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за номером 753/33724 (далі - Порядок N 262), визначено, що зведена акцизна накладна може складатися у разі реалізації пального:
з акцизного складу до акцизного складу без використання акцизного складу пересувного;
суб'єктам господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;
з акцизного складу будь-яким іншим суб'єктам господарювання (не платникам податку) з використанням транспортного засобу, що не є акцизним складом пересувним.
Отже, реалізація пального з акцизного складу пересувного або реалізація пального суб'єктам господарювання, які є платниками акцизного податку не підпадає під випадки складання зведеної акцизної накладної.
Відповідно до п. 3 розділу II Поряду N 262 акцизна накладна на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом місяця, може бути складена за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним за кожним кодом згідно з УКТ ЗЕД пального, використаного для власного споживання протягом такого місяця, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця.
Отже, акцизні накладні на обсяги пального, використаного для власного споживання протягом звітного місяця, можуть складатись Товариством за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним за кожним кодом згідно з УКТ ЗЕД пального, використаного для власного споживання протягом такого місяця, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання протягом такого місяця. Реєстрація таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних Товариством також повинна бути здійснена не пізніше останнього дня звітного місяця.
Реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних, крім зведених, здійснюється відповідно до п. 231.6 ст. 231 Кодексу, а саме:
акцизних накладних, складених при реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, - не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання;
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу;
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного;
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до акцизного складу - після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою складання акцизної накладної;
першого примірника акцизної накладної при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України - не пізніше дня, наступного за днем оформлення належним чином митної декларації;
другого примірника акцизної накладної - після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад / акцизний склад пересувний, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад / акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу / акцизного складу пересувного - отримувачем пального або спирту етилового.
Підтвердженням особі, яка реалізує пальне або спирт етиловий, про прийняття її акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.09.2019 N 446/6/99-00-04-02-05-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула запити на отримання податкової консультації щодо складення зведеної акцизної накладної на відвантажене пальне на суб'єктів господарювання або на власне споживання, та повідомляє таке.
Пунктом 231.3 ст. 231 Кодексу передбачено можливість складання для кожного отримувача пального - суб'єкта господарювання зведених акцизних накладних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця - у разі забезпечення безперервного постачання пального.
Під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального - суб'єктів господарювання (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.
Відповідно до абз. 5 п. 231.3 ст. 231 Кодексу акцизна накладна може бути складена не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг втраченого пального або спирту етилового протягом такого місяця за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, що втрачено.
У п. 3 розділу II Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за номером 753/33724 (далі - Порядок N 262), визначено, що зведена акцизна накладна може складатися у разі реалізації пального:
з акцизного складу до акцизного складу без використання акцизного складу пересувного;
суб'єктам господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;
з акцизного складу будь-яким іншим суб'єктам господарювання (не платникам податку) з використанням транспортного засобу, що не є акцизним складом пересувним.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!