• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження типових форм первинного обліку (Форми NN ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16)

Міністерство статистики України  | Наказ, Форма типового документа від 29.12.1995 № 352 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа
 • Дата: 29.12.1995
 • Номер: 352
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа
 • Дата: 29.12.1995
 • Номер: 352
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 352 від 29.12.95
м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 266 від 22.10.2021 ) ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 238 від 17.09.2021 - Наказ скасовано на підставі Наказу Державної служби статистики N 266 від 22.10.2021 )
Про затвердження типових форм первинного обліку
1. Затвердити типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів і ввести їх у дію з 1 січня 1996 року:
ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"
ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів"
ОЗ-3 "Акт списання основних засобів"
ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів"
ОЗ-5 "Акт N про установку, пуск та демонтаж будівельної машини"
ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"
ОЗ-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів"
ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів"
ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів"
ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для промислових підприємств)
ОЗ-15 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для будівельних організацій)
ОЗ-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту"
2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.О.) у місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міському управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам, іншим об'єднанням підприємств зразки затверджених форм первинної облікової документації.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.Г.Осауленко
Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма N ОЗ-1)
Застосовується для формлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку вводу їх в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об'єктів в дію повинно, у відповідності з існуючим законодавством оформлятися в особливому порядку, для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів із одного цеху (відділу, дільниці) в інший, для оформлення передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію, а також для виключення із складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).
При оформленні приймання основних засобів акт (накладна) складається в одному примірнику на кожний окремий об'кт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації). Складання загального акта, що оформляє приймання декількох об'єктів основних засобів, допускається лише при обліку господарського інвентаря, інструмента, обладнання і т.п., якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці. Акт (накладна), після його оформлення, з прикладеною технічною документацією, що відноситься до даного об'єкта, передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваженими.
При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт (накладна) виписується у двох примірниках працівником відділу (цеху) - здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий - відділу (цеху) - здавальнику.
При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні засоби).
При передачі основних засобів іншому підприємству за плату акт складається у трьох примірниках: перші два у підприємства, що здає (де перший примірник додається до звіту, а другий - до повідомлення на передачу та для акцепта), третій примірник передається особі, що приймає основні засоби.
Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма N ОЗ-2)
Форма застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації.
Акт, підписаний працівником цеху (відділу), що уповноважений на приймання основних засобів, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства (організації). Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами на те уповноваженими. До технічного паспорта відповідного об'єкта основних засобів повинні бути внесені необхідні зміни до характеристики об'єкта, пов'язані із капітальним ремонтом, реконструкцією та модернізацією.
Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, що виконує ремонт, реконструкцію, модернізацію.
Акт на списання основних засобів (форма N ОЗ-3)
Форма застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будови, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т.п.
Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розборки будинків, споруд, демонтажу обладнання і т.п. відображають в акті в розділі "Розрахунок результатів списання об'єктів".
Акт на списання автотранспортних засобів (форма N ОЗ-4)
Застосовується для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа при їх ліквідації. Акт складається у двох примірниках та підписується комісією, що призначається керівником автогосподарства (підприємства) і затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, на те уповноваженою. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей та металобрухту, що залишився в результаті списання.
Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розборки автотранспортних засобів, відображають в розділі "Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)".
Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (форма N ОЗ-5)
Застосовується в будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установки та пуску будівельних машин та наступного їх демонтажу і передачі машинопрокатній базі.
Акт складається у двох примірниках представником машинопрокатної бази та будівельної дільниці, що експлуатує будівельні машини та механізми.
Інвентарна картка обліку основних засобів (форма N ОЗ-6)
Застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а також для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці та таких, що мають одне і те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість.
Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу об'єктів. У випадку групового обліку картка заповнюється шляхом позиційних записів окремих об'єктів основних засобів.
Форма заповнюється в одному примірнику на основі "Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма N ОЗ-1), технічної та іншої документації.
Підставою для відміток про вибуття об'єктів основних засобів при передачі їх іншому підприємству (організації), а також про переміщення в середині підприємства є "Акт (накладна) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма N ОЗ-1); при списанні об'єкта основних засобів внаслідок старіння чи зносу - "Акт на списання основних засобів" (форма N ОЗ-3). Записи про закінчені роботи по добудові, дообладнанні, реконструкції та модернізації, ремонту об'єкта ведуться в картці на підставі "Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" (форма N ОЗ-2).
В розділі "Коротка індивідуальна характеристика об'єкта" записуються тільки основні якісні та кількісні показники основного об'єкта, а також найважливіші прибудови, пристосування та приналежності, що відносяться до нього, обмежуючись двома-трьома найбільш важливими для даного об'єкта якісними показниками виключаючи дублювання даних, що є на підприємстві (організації), технічної документації на даний об'єкт.
Коротку індивідуальну характеристику у випадку групового обліку основних засобів дають не по кожному об'єкту окремо, а в цілому по всій групі об'єктів, що враховуються в інвентарній картці.
При значній зміні якісних та кількісних показників в характеристиці об'єкта в результаті реконструкції (модернізації), добудови та дообладнання попередню інвентарну картку у випадку неможливості відобразити в ній всі показники, що характеризують реконструйований (модернізований, дообладнаний (добудований) об'єкт в цілому, замінюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ.
Опис інвентарних карток по обліку основних засобів (форма N ОЗ-7)
Застосовується для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів. Опис складається в одному примірнику бухгалтерією в цілях контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.
Картка обліку руху основних засобів (форма N ОЗ-8)
Застосовується для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах при ручній обробці облікової документації.
Заповнюється на основі даних інвентарних карток відповідних груп (видів) основних засобів та звіряється з даними синтетичного обліку основних засобів.
На основі підсумкових даних цих карток заповнюються звітні форми з руху основних засобів.
Інвентарний список основних засобів (форма N ОЗ-9)
Застосовується для пооб'єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації) по матеріально-відповідальних особах.
Дані пооб'єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, що ведуться в бухгалтерії.
Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (форма N ОЗ-14)
Застосовується промисловим підприємством для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці.
Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (форма N ОЗ-15)
Застосовується будівельними організаціями для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці.
Розрахунок амортизації по автотранспорту (форма N ОЗ-16)
Застосовується для визначення сум амортизації автотранспортних засобів, що належать до нарахування у звітному місяці.
_________________________ Типова форма N ОЗ-1
підприємство, організація Затверджена
наказом Мінстату України
Ідентифікаційний від 29.12.1995 р. N 352
код ЄДРПОУ ______________ Код за УКУД ____________
Затверджую
________________________
"___"_________ 199_ р.
Акт
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
—————————————————————————————————————
|номер|дата |код особи, яка|код виду|
|доку-|скла-|відповідає за |операції|
|мента|дання|збереження ос-| |
| | |новних засобів| |
|—————|—————|——————————————|————————|
—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Зда-|Оде-| Дебет | Кредит |Перві-| Шифр | Код |
вач |ржу-| | |сна | | |
|вач | | |(бала-| | |
—————————|——————————|——————————|нсова)|—————————|————————————————|
Цех, від-|раху-|код |раху-|код |варті-|ін- |за- |рахунка та|норми|
діл, ді- |нок, |ана-|нок, |ана-|сть |вен-|вод-|об'єкта |амор-|
льниця, |суб- |лі- |суб- |лі- | |тар-|сь- |аналітич- |тиза-|
лінія |раху-|тич-|раху-|тич-| |ний |кий |ного облі-|цій- |
|нок |ного|нок |ного| | | |ку (для |них |
| |об- | |об- | | | |віднесення|від- |
| |ліку| |ліку| | | |амортиза- |раху-|
| | | | | | | |ційних ві-|вань |
| | | | | | | |драхувань)| |
—————————+—————+————+—————+————+——————+————+————+——————————+—————|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження таблиці
———————————————————————————————————————————————————————————
|Норми аморти-|Поп- |Устатку-|Сума амор-|Рік |Дата |Номер|
|заційних від-|раво-|вання |тизації |випу-|вве- |пас- |
|рахувань |чний |————————|(зносу) |ску |дення|порта|
|—————————————|кое- |вид|код |за даними |(по- |в ек-| |
|на по-|на |фіці-| | |переоцінки|будо-|сплу-| |
|вне |капі- |єнт | | |на ______ |ви) |ата- | |
|відно-|таль- | | | |199_ р.або| |цію | |
|влення|ний | | | |за докуме-| |(мі- | |
| |ремонт| | | |нтами при-| |сяць,| |
| | | | | |дбання | |рік) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|——————+——————+—————+———+————+——————————+—————+—————+—————|
| 12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
———————————————————————————————————————————————————————————
На підставі наказу, розпорядження ___________________________
від "___"____________ 199_ р. у __________________________________
Проведений огляд _________________________________________________
найменування об'єкта
що приймається (передається) в експлуатацію від __________________
У момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в _______________
__________________________________________________________________
місцезнаходження об'єкта
Коротка характеристика об'єкта ___________________________________
Зворотний бік форми N ОЗ-1
Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) _______________
__________________________________________________________________
вказати, що саме не відповідає
Доробка не потрібна (потрібна)____________________________________
вказати, що саме потрібно
Підсумки іспитів об'єкта _________________________________________
Висновок комісії _________________________________________________
Додаток. Перелік технічної документації __________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії ___________ ___________ _______________________
посада підпис і., по б., прізвище
Члени комісії ___________ ___________ _______________________
посада підпис і., по б., прізвище
___________ ___________ _______________________
посада підпис і., по б., прізвище
___________ ___________ _______________________
посада підпис і., по б., прізвище
Об'єкт основних засобів
прийняв _________ ___________ _______________________
посада підпис і., по б., прізвище
здав _________ ___________ _______________________
посада підпис і., по б., прізвище
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або
переміщення об'єкта "____"_____________199_ р.
Головний бухгалтер (бухгалтер)
_________________________ Типова форма N ОЗ-2
підприємство, організація Затверджена
наказом Мінстату України
Ідентифікаційний від 29.12.1995 р. N 352
код ЄДРПОУ ______________ Код за УКУД ____________
Затверджую
___________________________
підпис, і., по б., прізвище
Акт
приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів
—————————————————————————————————————
|номер|дата |код особи, яка|код виду|
|доку-|скла-|відповідає за |операції|
|мента|дання|збереження ос-| |
| | |новних засобів| |
|—————|—————|——————————————|————————|
—————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Цех, | Дебет | Кредит |Сума | Номер |
|відділ,|———————————————+———————————————| |——————————————————|
|дільни-|рахунок,|код |рахунок,|код | |інвентар-|заводсь-|
|ця, |субраху-|аналі-|субраху-|аналі-| |ний |кий |
|лінія |нок |тично-|нок |тично-| | | |
| | |го об-| |го об-| | | |
| | |ліку | |ліку | | | |
|———————+————————+——————+————————+——————+—————+—————————+————————|
| 1 | 2 | 3| 4 | 5 |6 | 7 | 8 |
|———————+————————+——————+————————+——————+—————+—————————+————————|
|———————|————————|——————|————————|——————|—————|—————————|————————|
|———————|————————|——————|————————|——————|—————|—————————|————————|
|———————|————————|——————|————————|——————|—————|—————————|————————|
|———————|————————|——————|————————|——————|—————|—————————|————————|
——————————————————————————————————————————————————————————————————
На замовлення N _______ ____________________________________
найменування об'єкта
знаходився в плановому/неплановому ремонті (реконструкції,
модернізації) з ____________ по __________, а саме _________ днів
дата дата
Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту
(реконструкції, модернізації) виконані повністю/не повністю
__________________________________________________________________
вказати, що саме не виконано
По закінченні ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт
пройшов випробування та зданий в експлуатацію
Формат а5 Дата
Зворотний бік форми N ОЗ-2
Зміни в характеристиці об'єкта, що визнані реконструкцією,
модернізацією ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Здав ________________ _________________ ______________________
посада підпис і., по б., прізвище
Прийняв _____________ _________________ ______________________
посада підпис і., по б., прізвище
Довідка
1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт: грн.
ремонту ______________________________________________
реконструкції, модернізації _________________________
Керівник відділу
2. Фактична вартість: грн.
ремонту ______________________________________________
реконструкції, модернізації __________________________
Головний бухгалтер
_________________________ Типова форма N ОЗ-3
підприємство, організація Затверджена
наказом Мінстату України
Ідентифікаційний від 29.12.1995 р. N 352
код ЄДРПОУ ______________ Код за УКУД ____________
Затверджую
________________________
"___"_________ 199_ р.
Акт
на списання основних засобів
————————————————————————————————
|Номер |Дата |Код виду |
|документа|складання|операції |
|—————————+—————————+——————————|
———————————————————————————————————————————————————————————|
Цех, | Дебет | Кредит |Сума|Сума зносу | Номер |
від- |————————————+————————————| |за даними |—————————|
діл, |раху-|код |раху-|код | |переоцінки |ін- |за- |
діль-|нок, |аналі-|нок, |аналі-| |на____199 р.|вен-|вод-|
ниця,|суб- |тично-|суб- |тично-| |по докумен- |тар-|сь- |
лінія|раху-|го об-|раху-|го об-| |тах придбан-|ний |кий |
|нок |ліку |нок |ліку | |ня | | |
| | | | | | | | |
—————+—————+——————+—————+——————+————+————————————+————+————|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження таблиці форми N ОЗ-3
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Код |Норми амортизаці-|Устатку|Рік |Дата |Дата |
|йних відрахувань |вання |випу-|вве- |початку|
——————————————————+—————————————————+———————|ску |дення|сплати |
рахунка та |норми|на повне|на капі-|вид|код|(по- |в ек-|за ос- |
об'єкта ана-|амор-|віднов- |тальний | | |будо-|сплу-|новні |
літичного |тиза-|лення |ремонт | | |дови)|ата- |засоби |
обліку (для |цій- | | | | | |цію |(мі- |
віднесення |них | | | | | |(мі- |сяць, |
амортизацій-|від- | | | | | |сяць,|рік) |
них відраху-|раху-| | | | | |рік) | |
вань) |вань | | | | | | | |
————————————+—————+————————+————————+———+———+—————+—————+———————|
10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15| 16 | 17 | 18 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "__"_____ 199_ р.
N _____ на підставі ___________ зробила огляд ____________________
найменування об'єкта
В результаті огляду комісія встановила:
1. Надійшов на підприємство "___"________199__р.
2. Кількість ремонтів _________ на суму __________________________
3. Маса об'єкта за паспортом _____________________________________
4. Наявність дорогоцінних металів ________________________________
5. Технічний стан та причина списання ________________ Код _______
Висновок комісії: ________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються ________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії ____________ ______________ ___________________
посада підпис прізвище і., по б.,
Члени комісії ____________ ______________ ___________________
посада підпис прізвище і., по б.,
____________ ______________ ___________________
посада підпис прізвище і., по б.,
____________ ______________ ___________________
посада підпис прізвище і., по б.,
Зворотний бік форми N ОЗ-3
Розрахунок результатів списання об'єкта
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Витрати на списання | Надійшло від списання
————————————————————————+————————————————————————————————————————
Найменування|статті|сума|Найменування| цінностей |кіль-|сума
документа |витрат| |документа |————————————————|кість|
| | | |вид|номенклатур-| |
| | | | |ний номер | |
————————————+——————+————+————————————+———+————————————+—————+————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Результати списання ______________________________________________
У картці ______________________ вибуття основних засобів відмічено
"___"____________ 199_ р.
Формат А4
_________________________ Типова форма N ОЗ-4
підприємство, організація Затверджена
наказом Мінстату України
Ідентифікаційний від 29.12.1995 р. N 352
код ЄДРПОУ ______________ Код за УКУД ____________
Затверджую
________________________
"___"_________ 199_ р.
Акт
на списання автотранспортних засобів
——————————————————————————————
|Номер |Дата |Код виду|
|документа|складання|операції|
|—————————+—————————+————————|
—————————————————————————————————————————————————————————————————|
Цех, | Дебет | Кредит |Сума|Сума запису | Номер |
відділ,|————————————+————————————| |за даними |—————————————|
діль- |раху-|код |раху-|код | |переоцінки |інвен-|завод-|
ниця |нок, |аналі-|нок, |аналі-| |на ___199 р.|тар- |ський |
|суб- |тично-|суб- |тично-| |чи по доку- |ний | |
|раху-|го |раху-|го | |ментах прид-| | |
|нок |обліку|нок |обліку| |бання | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
———————+—————+——————+—————+——————+————+————————————+——————+——————|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження таблиці форми N ОЗ-4
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Код |Норми амортизаці-|Транспорт|Рік |Дата |Пробіг, км |
|—————————————|йних відрахувань |ні засоби|ви- |вве- |———————————|
|рахунка|норми|—————————————————+—————————|пус-|дення|з по-|після|
|та об'є|амор-|на повне|капіта- |вид |код|ку |в екс|чатку|остан|
|кта ана|тиза-|віднов- |льний |авто-| | |плуа-|експ-|нього|
|літично|цій- |лення |ремонт |мобі-| | |тацію|луа- |капі-|
|го облі|них |(знос) | |ля, | | |(мі- |тації|таль-|
|ку (для|від- | | |при- | | |сяць,| |ного |
|відне- |раху-| | |чепа,| | |рік) | |ремо-|
|сення |вань | | |на- | | | | |нту |
|аморти-| | | |пів- | | | | | |
|зацій- | | | |при- | | | | | |
|них від| | | |чепа | | | | | |
|раху- | | | | | | | | | |
|вань) | | | | | | | | | |
|———————+—————+————————+————————+—————+———+————+—————+—————+—————|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16| 17 | 18 | 19 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Комісія, призначена наказом/розпорядженням від "__"_______ 199_ р.
N ______________ зробила огляд автомобіля/причепа, напівпричепа
марка ________________ модель ____________ тип ___________________
вантажопідйомність/ємність _______ двигун N _________ шасі N _____
державний номер ______________ технічний паспорт N ______________
маса об'єкта за паспортом _________________ наявність дорогоцінних
металів _______, що належать _____________________________________
__________________________________________________________________
найменування автогосподарства, підприємства
Адреса автогосподарства (підприємства) ___________________________
В результаті огляду ______________________________________________
автомобіля, причепа, напівпричепа,
його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами
(паспорт, формуляр) комісія встановила:
1. Є на балансі автогосподарства (підприємства) з "__"____ 199_ р.
2. Кількість ремонтів ___________ на суму ____________ крб.
2-а сторінка форми N ОЗ-4
Зовнішній стан автомобіля ________________________________________
причепа, напівпричепа
__________________________________________________________________
На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та
деталі ___________________________________________________________
Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля
(причепа, напівпричепа)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Номер|Найменування |Придатні |Відсоток|Підля- |Непри-|Виявле-
за |агрегатів |для кори-|придат- |гають |датні*|ні де-
поря-| |стування*|ності |відно- | |фекти
дком | | | |вленню*| |
—————+——————————————————+—————————+————————+———————+——————+———————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
—————+——————————————————+—————————+————————+———————+——————+———————
1 |Рама | | | | |
—————+——————————————————+—————————+————————+———————+——————+———————
2 |Кузов | | | | |
—————+——————————————————+—————————+————————+———————+——————+———————
3 |Кабіна | | | | |
—————+——————————————————+—————————+————————+———————+——————+———————
4 |Двигун: | | | | |
|карбюратор | | | | |
|стартер | | | | |
|генератор | | | | |
|компресор | | | | |
|пневмогальма | | | | |
—————+——————————————————+—————————+————————+———————+——————+———————
5 |Коробка передач | | | | |
—————+——————————————————+—————————+————————+———————+——————+———————
|Задній міст і | | | | |
|карданний вал | | | | |
|картер заднього | | | | |
|мосту | | | | |
6 |картер | | | | |
|диски коліс | | | | |
|ресори | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
3-я сторінка форми N ОЗ-4
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Передній міст і | | | | |
7 |рульове управління| | | | |
|передня вісь | | | | |
|диски коліс | | | | |
|ресори | | | | |
|механізми рульово-| | | | |
|го управління | | | | |
—————+——————————————————+—————————+————————+———————+——————+———————
|Інші прилади | | | | |
|радіатор | | | | |
|крила і підніжки | | | | |
|капот | | | | |
8 |фари | | | | |
|скло | | | | |
|акумулятори | | | | |
|амортизатори | | | | |
|головний гальмовий| | | | |
|циліндр | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
* У графах 3, 5, 6 вказується: так, ні
Висновки комісії _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються ________________________
Голова комісії ____________ ______________ ___________________
посада підпис і., по б., прізвище
Члени комісії ____________ ______________ ___________________
посада підпис і., по б., прізвище
____________ ______________ ___________________
посада підпис і., по б., прізвище
____________ ______________ ___________________
посада підпис і., по б., прізвище
М.П.
4-а сторінка форми N ОЗ-4
Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:
—————————————————————————————————————————————————————————————————
| Номер |Найменування|Одиниця|Кількість| Ціна |Сума
|———————————————————| |виміру | | |
|за |за ка-|номен-| | | | |
|поря-|тало- |клату-| | | | |
|дком |гом |рний | | | | |
|—————+——————+——————+————————————+———————+—————————+——————+——————
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Разом ____________________________________________________________
Розрахунок результатів списання автомобіля _______________________
причепа, напівпричепа
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Витрати на списання | Надійшло від списання
————————————————————————+—————————————————————————————————————————
найменування|стаття|сума|наймену- | цінності |кіль- |сума
документів |витрат| |вання до-|————————————————|кість |
| | |кументів |вид|номенклатур-| |
| | | | |ний номер | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Результати списання ______________________________________________
У картці __________ вибуття основних засобів відмічено
"__"____________ 199_ р.
Головний бухгалтер
_________________________ Типова форма N ОЗ-5
підприємство, організація Затверджена
наказом Мінстату України
Ідентифікаційний від 29.12.1995 р. N 352
код ЄДРПОУ ______________ Код за УКУД ____________
Акт N ______
про установку, пуск та демонтаж будівельної машини від "___"__________ 199_ р.
Механік _______________________ буддільниці ______________________
прізвище, і., по б.
представник машинопрокатної бази _________________________________
посада, прізвище, і., по б.
її технік з безпеки_______________________________________________
прізвище, і., по б.
склали цей акт про те, що машина _________________________________
потужність ________ паспорт N _________ інвентарний N ____________
місце роботи ___________ та допоміжні пристосування та обладнання:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування |Інвентарний N | Потужність | Кількість
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Встановлені та після пробного пуску здані дільниці для
експлуатації.
Механік будівельної дільниці
Представник машинопрокатної бази Технік з безпеки
Зворотний бік форми N ОЗ-5
Механік ________________________ буддільниці _____________________
прізвище, і., по б.
та представник машинопрокатної бази ______________________________
посада, прізвище, і., по б.
___________ 199_ р. склали цей акт про те, що вказана машина
(агрегат) ___________ 199_ р. припинила роботу та демонтована.
При прийнятті машини (агрегата) виявилося ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вартість частин, яких не вистачає ________________________________
Вартість виправлення поломок, що сталися з вини __________________
__________________________________________________________________
посада, прізвище, і., по б.
за розпорядженням ________________________________________________
Машина направлена ________________________________________________
Механік будівельної дільниці