• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про надання розяснення

Міністерство оборони України  | Лист від 24.05.2016 № 322/2/2836
Реквізити
 • Видавник: Міністерство оборони України
 • Тип: Лист
 • Дата: 24.05.2016
 • Номер: 322/2/2836
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство оборони України
 • Тип: Лист
 • Дата: 24.05.2016
 • Номер: 322/2/2836
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
24.05.2016 № 322/2/2836
1. Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 3.4 Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 р. N 660 (далі - Інструкція), підприємства складають і не пізніше 1 грудня поточного року подають до військових комісаріатів списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за формою, визначеною в додатку 2 до цієї Інструкції.
Виходячи з наведеного, список надається до військових комісаріатів лише у разі наявності на підприємстві громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.
Разом з тим у разі відсутності на підприємстві згаданої категорії працівників підприємство може повідомити відповідний військовий комісаріат про їх відсутність. При цьому обов'язковість такого повідомлення Інструкцією не передбачено, тому воно може складатися в довільній формі.
2. Відповідно до вимог Інструкції списки на призовників і військовозобов'язаних ведуться у навчальних закладах за формами, визначеними в додатках 7, 9, 10 до цієї Інструкції.
Разом з тим відповідно до вимог ст. 21 Закону України від 21.10.93 р. N 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" одним із обов'язків підприємств є сприяння військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації.
Тому згадані списки необхідно подавати на вимогу військових комісаріатів за їх запитами. У разі якщо в цьому запиті форму такого списку не встановлено, підприємство може використовувати форми списків, які визначено в додатках 7, 9, 10 до Інструкції.
3. Відповідно до пункту 15 Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2000 р. N 1921, у редакції постанови КМУ від 17.06.2015 р. N 405 (далі - Положення), керівники підприємств, установ та організацій надають військовим комісаріатам щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях на таких транспортних засобах і техніці.
Зазначена норма Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, за наявності на обліку на цих підприємствах транспортних засобів і техніки або змін у їх якісному чи кількісному стані.
Перший заступник начальника
Головного управління оборонного та
мобілізаційного планування ГШ ЗСУ
В. Талалай