Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні

Міністерство освіти і науки України Наказ від 28.03.2022 №274
Реквізити

Видавник: Міністерство освіти і науки України

Тип Наказ

Дата 28.03.2022

Номер 274

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.03.2022 № 274
Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні
Відповідно до частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), ураховуючи пункт 3.2. статуту Державного підприємства "Інфоресурс", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 538, з метою забезпечення державних гарантій здобувачам загальної середньої освіти, працівникам комунальних закладів загальної середньої освіти та установ освіти в умовах воєнного стану в Україні НАКАЗУЮ:
1. Органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зокрема у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти (далі - заклади освіти) та установи освіти (далі - органи управління у сфері освіти), забезпечити та організувати:
1) зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами (далі - здобувані освіти), до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувана освіти або повнолітнім здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника);
2) здобуття загальної середньої освіти для здобуванів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них;
3) оплату праці працівників закладів освіти та установ освіти (далі -працівники) незалежно від їх поточного місця проживання (перебування) в Україні чи за її межами, у тому числі шляхом прийняття рішення (розпорядження, наказу) про оголошення простою у закладах освіти, що не можуть здійснювати освітню діяльність внаслідок збройної агресії російської федерації;
4) проживання здобувачів освіти та осіб, які їх супроводжують (батьків, опікунів, інших законних представників, родичів тощо), працівників закладів освіти та установ освіти у пансіонах, гуртожитках тощо та їх харчування у разі подання відповідної заяви;
5) працевлаштування працівників на вакантні посади (за наявності) у разі подання відповідної заяви;
6) ведення окремого обліку та формування реєстрів здобувачів освіти за місцем їх перебування (навчання), що мають містити таку інформацію: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання (перебування), місце навчання (заклад освіти), попереднє місце проживання (перебування), попереднє місце навчання (заклад освіти), форму здобуття освіти, належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами;
7) прийом закладами освіти заяв (сканованих копій чи фотокопій) щодо надання інформації про отримані в Україні документи про загальну середню освіту (незалежно від місця їх отримання), поданих у будь-який спосіб за вибором заявника, а саме, здобувачем освіти, його законним представником (одним з батьків, опікуном тощо) чи родичем, за наявності підтверджуючих документів особи, їх узагальнення та надсилання державному підприємству "Інфоресурс" протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідних заяв.
2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Бєлік О.):
1) забезпечити надання заявникам всієї інформації про документи про загальну середню освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, відповідно до заяв, поданих до державного підприємства "Інфоресурс" нарочно, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи через будь-які органи управління у сфері освіти відповідно до підпункту 7 пункту 1 цього наказу;
2) розробити і затвердити форми заяви та узагальнення, передбачених підпунктом 7 пункту 1 цього наказу.
3. Установити, що заяви, які передбачені підпунктами 1, 4, 5 пункту 1 цього наказу, подаються у довільній формі без надання заявником будь-яких додаткових документів, їх копій (додавання додатків), крім випадків, коли такі документи, їх копії є в наявності та заявник надає їх за власним бажанням.
4. Цей наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та діє протягом строку дії воєнного стану в Україні.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр

С. Шкарлет
( Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua )
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.03.2022 № 274
Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні
Відповідно до частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), ураховуючи пункт 3.2. статуту Державного підприємства "Інфоресурс", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 538, з метою забезпечення державних гарантій здобувачам загальної середньої освіти, працівникам комунальних закладів загальної середньої освіти та установ освіти в умовах воєнного стану в Україні НАКАЗУЮ:
1. Органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зокрема у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти (далі - заклади освіти) та установи освіти (далі - органи управління у сфері освіти), забезпечити та організувати:
1) зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами (далі - здобувані освіти), до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувана освіти або повнолітнім здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника);
2) здобуття загальної середньої освіти для здобуванів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них;

30 днiв передплати безкоштовно!