Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 01.12.2022 №236
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 01.12.2022

Номер 236

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 06.12.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
01.12.2022 № 236
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайту Правління Національного банку України
постановляє:
1. У заголовку та пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 16 листопада 2020 року № 146 "Про затвердження Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта" слово "вебсайта" замінити словом "вебсайту".
2. Затвердити Зміни до Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта, затверджених постановою Правління Національного банку України від 16 листопада 2020 року № 146 (зі змінами), що додаються.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01 грудня 2022 року № 236
Зміни до Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта
1. У заголовку слово "вебсайта" замінити словом "вебсайту".
2. Підпункт 16 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"16) нумізматична продукція з дефектом виробника - нумізматична продукція, виготовлена з порушенням або відхиленням від установлених стандартів, технічних умов та не відповідає критеріям категорій якості карбування пам'ятних та інвестиційних монет, установленим нормативноправовим актом Національного банку про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції;".
3. У розділі ІІІ:
1) у другому реченні пункту 35 слова "дата народження," виключити;
2) у підпункті 1 пункту 44 слова "дату народження," виключити.
4. Пункт 57-1 розділу V викласти в такій редакції:
"57-1.Статуси, які відображаються в особистому кабінеті покупця:
1) "Оплачено" - оплата пройшла успішно;
2) "Підтверджено" - замовлення перевірено та підтверджено;
3) "Готове до відправки" - замовлення сформоване, упаковане та очікує на відправку до логістичної (поштової) компанії;
4) "Готове до видачі" - замовлення підготовлено для видачі покупцеві в пункті самовивезення інтернет-магазину (м. Київ, Контрактова площа, 2-А);
5) "Очікує оплати" - є проміжним та відображається до моменту підтвердження оплати замовлення платіжним сервісом;
6) "Оплата не вдалась" - оплата скасована покупцем;
7) "Анульовано" - замовлення анульоване і виконане не буде;
8) "Повернуто" - нумізматична продукція повернута до Національного банку згідно із заявою покупця у випадку, визначеному в пункті 822 розділу VІІІ цих Правил;
9) "Видано":
для замовлень, які доставляються логістичними (поштовими) компаніями, цей статус означає, що замовлення відправлено покупцю через логістичну (поштову) компанію на адресу, зазначену в замовленні;
для замовлень, які отримуються через пункт самовивезення (м. Київ, Контрактова площа, 2-А), цей статус означає, що замовлення отримано покупцем.".
5. У розділі VІ:
1) пункт 66 викласти в такій редакції:
"66. Попередньо сплачені покупцем кошти за нумізматичну продукцію повертаються на банківську платіжну картку, з якої здійснювалась оплата за нумізматичну продукцію, у випадках, визначених у пункті 64 розділу VІ та пункті 822 розділу VІІІ цих Правил. Строк повернення коштів визначається відповідно до умов банку, який обслуговує картку покупця.";
2) перше речення пункту 68 викласти в такій редакції:
"68. Загальний строк оброблення та формування замовлення не повинен перевищувати десяти робочих днів із наступного робочого дня після надання замовленню статусу "Підтверджено".".
6. У розділі VІІІ:
1) пункт 78 викласти в такій редакції:
"78. Замовлення до пункту самовивезення інтернет-магазину доставляються в строк, що не перевищує семи робочих днів, але не пізніше десяти робочих днів із наступного робочого дня після надання замовленню статусу "Підтверджено".";
2) у пункті 82 слова "дефекту виробника," виключити;
3) розділ після пункту 82 доповнити двома новими пунктами 82-1, 82-2 такого змісту:
"82-1. Претензії щодо якості нумізматичної продукції (крім дефекту виробника) та її комплектності не приймаються, якщо нумізматична продукція не була перевірена покупцем у місці її отримання під наглядом касира або призначеного працівника, як зазначено в пункті 82 розділу VІІІ цих Правил.
82-2. Нумізматична продукція, яка має ознаки хоча б одного з перерахованих у пункті 82 розділу VІІІ цих Правил недоліків, повертається покупцем відповідальній особі Національного банку для здійснення обміну (за її наявності).
Відповідальна особа Національного банку, якщо на момент обміну аналогічної нумізматичної продукції немає в наявності, повідомляє про це покупця та за потреби пропонує йому написати заяву на повернення коштів за попередньо оплачену нумізматичну продукцію.";
4) у пункті 83:
у першому реченні слова "доручення, оформленого" замінити словами "довіреності, оформленої";
у другому реченні слово "дорученням" замінити словом "довіреністю".
7. Пункт 85 розділу ІХ викласти в такій редакції:
"85. Отримана нумізматична продукція поверненню та обміну не підлягає, крім випадків виявлення в ній покупцем дефектів виробника.".
8. У додатку 1 до Правил:
1) підпункт 15 пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:
"15) нумізматична продукція з дефектом виробника - нумізматична продукція, виготовлена з порушенням або відхиленням від установлених стандартів, технічних умов та не відповідає критеріям категорій якості карбування пам'ятних та інвестиційних монет установленим нормативноправовим актом Національного банку про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції;";
2) пункт 4.2 глави 4 після підпункту 4.2.7 доповнити новим підпунктом 4.2.7-1 такого змісту:
"4.2.7-1. Продавець має право повернути кошти за попередньо оплачену нумізматичну продукцію, якщо на момент обміну аналогічної нумізматичної продукції немає в наявності в пункті самовивезення Продавця.";
3) у главі 6:
у пункті 6.2 слова "доручення, оформленого" замінити словами "довіреності, оформленої";
друге речення пункту 6.7 після слова "днів" доповнити словами "з наступного робочого дня після підтвердження Продавцем оплати замовлення";
пункт 6.10 викласти в такій редакції:
"6.10. Продавець зобов'язується здійснити доставку замовлення до пункту видачі в строк, що не перевищує семи робочих днів, але не пізніше 10 робочих днів із наступного робочого дня після підтвердження Продавцем оплати замовлення в разі отримання Покупцем замовлення в пункті видачі Продавця.";
у пункті 6.14:
у першому реченні слова "доручення, оформленого" замінити словами "довіреності, оформленої";
у другому реченні слово "дорученням" замінити словом "довіреністю".
9. У тексті Правил та додатках до Правил слово "вебсайта" замінити словом "вебсайту".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 06.12.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
01.12.2022 № 236
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайту Правління Національного банку України
постановляє:
1. У заголовку та пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 16 листопада 2020 року № 146 "Про затвердження Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта" слово "вебсайта" замінити словом "вебсайту".
2. Затвердити Зміни до Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта, затверджених постановою Правління Національного банку України від 16 листопада 2020 року № 146 (зі змінами), що додаються.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01 грудня 2022 року № 236
Зміни до Правил реалізації нумізматичної продукції Національного банку України засобами вебсайта
1. У заголовку слово "вебсайта" замінити словом "вебсайту".
2. Підпункт 16 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!