• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Національний банк України  | Постанова від 06.07.2024 № 80 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.07.2024
 • Номер: 80
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.07.2024
 • Номер: 80
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 08.07.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
06.07.2024 № 80
Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи
Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення та ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до розділу IV Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами), такі зміни:
1) абзац другий пункту 66 глави 8 після слів "дню погашення" доповнити словами "/дострокового погашення";
2) главу 9 доповнити новим пунктом такого змісту:
"79-1. Національний банк у разі прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію здійснює дострокове погашення депозитних сертифікатів, які перебувають у власності банку, не пізніше наступного робочого дня, з дня набрання чинності таким рішенням, про що інформує власників депозитних сертифікатів. Перерахування коштів від дострокового погашення процентних депозитних сертифікатів здійснюється в сумі, що розраховується шляхом збільшення їх вартості, установленої та оголошеної в умовах розміщення, на суму нарахованих процентів, а дисконтних депозитних сертифікатів - виходячи з їх справедливої вартості.
Грошові кошти від дострокового погашення заставлених депозитних сертифікатів (включаючи сплату доходів за ними), що перебувають у власності банку, щодо якого прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, і включені до складу пулу активів (майна) банку, зараховуються на окремий рахунок банку в Національному банку.
Грошові кошти від дострокового погашення депозитних сертифікатів (включаючи сплату доходів за ними), що перебувають у власності банку, щодо якого прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, і не обтяжені зобов'язаннями за операціями з рефінансування, перераховуються на рахунок, повідомлений банком відповідно до розділу 3.2 статті 3 розділу ІІІ Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком.".
2. Департаменту відкритих ринків (Олександр Арсенюк) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
4. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2024 року.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)