• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22

Національний банк України  | Постанова від 06.07.2024 № 79 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.07.2024
 • Номер: 79
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.07.2024
 • Номер: 79
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 08.07.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
06.07.2024 № 79
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", Положення про регулювання Національним банком України грошово-кредитного та валютного ринків в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 листопада 2019 року № 129/ДСК, з метою вдосконалення нормативно-правового акта Національного банку України про особливості регулювання ліквідності банків у період воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22 "Про особливості регулювання ліквідності банків у період дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац перший після цифр та слів "615 (зі змінами)" доповнити словами "(далі - Положення)";
абзац четвертий після слів "Операції з рефінансування", "кредиту рефінансування" доповнити відповідно словами ", з розміщення депозитних сертифікатів", "та/або проведення з такими банками операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендерів з розміщення депозитних сертифікатів";
пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Банки, які підпадають під ознаки, визначені в абзаці четвертому пункту 1 цієї постанови, та які мають намір брати участь в операціях з розміщення депозитних сертифікатів, направляють Національному банку за допомогою засобів системи електронної пошти Національного банку клопотання щодо їх участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів.
Національний банк допускає банки, які підпадають під ознаки, визначені в абзаці четвертому пункту 1 цієї постанови, до участі в окремих видах операцій з розміщення депозитних сертифікатів (овернайт та/або тендерах з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів та/або строком до 100 днів), стосовно яких Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури прийняв рішення щодо доцільності проведення цих операцій з такими банками.";
2) у пункті 5-2:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"ОДепБаза - сукупний обсяг залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті без права дострокового розірвання з початковим строком погашення 93 календарних дні та більше, а також залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті з правом дострокового розірвання з мінімальним можливим строком погашення 93 календарних дні та більше, інформація щодо яких береться станом на дату, що на 263 робочих дні передує даті придбання лімітованих депозитних сертифікатів;";
абзац п'ятий після слів "обсягу залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті" доповнити словами "без права дострокового розірвання";
абзаци сьомий - дев'ятий замінити одним новим абзацом сьомим такого змісту:
"Максимальний обсяг придбання банком лімітованих депозитних сертифікатів дорівнює нулю, якщо в Національного банку немає даних про сукупний обсяг залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті без права дострокового розірвання з початковим строком погашення 93 календарних дні та більше, а також залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті з правом дострокового розірвання з мінімальним можливим строком погашення 93 календарних дні та більше, які беруться станом на дату, що на три робочих дні та на 263 робочих дні передують даті придбання лімітованих депозитних сертифікатів.".
2. Департаменту відкритих ринків (Олександр Арсенюк) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
4. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2024 року, крім підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 11 жовтня 2024 року.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)