• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 02 травня 2024 року № 54

Національний банк України  | Постанова від 27.06.2024 № 76
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 27.06.2024
 • Номер: 76
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 27.06.2024
 • Номер: 76
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 28.06.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
27.06.2024 № 76
Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 02 травня 2024 року № 54
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення вчасного подання банками України до Національного банку України анкет власників істотної участі в банку, керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банку Правління Національного банку України
постановляє:
1. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 02 травня 2024 року № 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" викласти в такій редакції:
"3. Банкам України до 04 листопада 2024 року забезпечити подання до Національного банку України анкет власників істотної участі в банку, керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банку за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, а також запевнення банку, що ним здійснено перевірку особи на відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами) (далі - Положення), та про відповідність особи таким вимогам для моніторингу відповідності зазначених осіб вимогам щодо ділової репутації, визначеним Положенням.".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Оксана Присяженко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)