Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 11.05.2021 №38
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 11.05.2021

Номер 38

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 12.05.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
11.05.2021 № 38
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою приведення у відповідність нормативно-правового акта Національного банку України до офіційного перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (зі змінами), що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року № 51 "Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України у зв'язку з уставленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів";
2) постанову Правління Національного банку України від 29 липня 2020 року № 108 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року № 51".
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 60
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
11 травня 2021 року № 38
Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
1. Пункт 6.4 глави 6 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
"6.4. Реєстр проведених за кожний день коригуючих проводок банк може складати в паперовій формі та зберігати в меморіальних документах дня або в електронній формі за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.".
2. У таблиці додатка 6:
1) рядки 1, 2 викласти в такій редакції:
"
1234
1МСБО 1101000Звіт про управління (звіт керівництва)
2МСА 700104000-1Інформація про аудиторський звіт
";
2) таблицю після рядка 2 доповнити новим рядком 3 такого змісту:
"
1234
3МСА 700104000-2Звіт незалежного аудитора
".
У зв'язку з цим рядки 3-70 уважати відповідно рядками 4-71;
3) таблицю після рядка 7 доповнити новим рядком 8 такого змісту:
"
1234
8МСБО 1420000Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування
";
У зв'язку з цим рядки 8-71 уважати відповідно рядками 9-72;
4) рядки 16-18, 24, 42, 58 викласти в такій редакції:
"
1234
16МСБО 1800500Примітки - Перелік приміток
17МСБО 1800600Примітки - Перелік облікових політик
18МСБО 1810000Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
";
"
1234
24МСБО 24818000Примітки - Пов'язана сторона
";
"
1234
42МСФЗ 7822390-16Примітки - Аналіз непохідних/похідних фінансових зобов'язань за строками погашення
";
"
1234
58МСФЗ 15831150Примітки - Дохід від договорів з клієнтами
".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 12.05.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
11.05.2021 № 38
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою приведення у відповідність нормативно-правового акта Національного банку України до офіційного перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (зі змінами), що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року № 51 "Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України у зв'язку з уставленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів";
2) постанову Правління Національного банку України від 29 липня 2020 року № 108 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року № 51".
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

30 днiв передплати безкоштовно!