• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України

Національний банк України  | Постанова від 27.03.2023 № 34
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 27.03.2023
 • Номер: 34
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 27.03.2023
 • Номер: 34
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 28.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
27.03.2023 № 34
Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України
Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою перегляду тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів Національного банку України, у зв'язку з впровадженням відповідно до постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2021 року № 93 "Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України" (зі змінами) у промислову експлуатацію системи електронних платежів Національного банку України нового покоління СЕП-4.0 Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), що додаються.
2. Унести до колонки 3 таблиці 1 розділу I Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 785/8106 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 травня 2019 року № 68) (зі змінами), такі зміни:
1) у рядку 22 слово "замовника" виключити;
2) колонку рядка 23 викласти в такій редакції:
"замовника (крім установ Державної казначейської служби України)".
3. Постанова набирає чинності з 01 квітня 2023 року.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 62
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 березня 2023 року № 34
Зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування
1. У таблиці Тарифів:
1) послугу (операцію) під номером 56 викласти в такій редакції:-
123
56Оброблення платіжних інструкцій 6 замовника в системі електронних платежів Національного банку в сумі:За одну платіжну інструкцію
від 0,01 грн до 5 000,00 грн0,35 грн
від 5 000,01 грн до 100 000,00 грн1,20 грн
від 100 000,01 грн10,00 грн
для установ Державної казначейської служби УкраїниБезплатно
для замовників платіжні інструкції та інформаційні повідомлення, що надсилаються Центром оброблення системи електронних платежів Національного банкуБезплатно
2) у колонці 2:
послуг (операцій) під номерами 81-84 слова "електронних розрахункових документів та електронних розрахункових" замінити словами "платіжних інструкцій та інформаційних";
послуги (операції) під номером 90 після слів "платіжних інструкцій" доповнити словами "та інформаційних повідомлень".
2. Таблицю Тарифів доповнити новою послугою (операцією) такого змісту:-
123
91Оброблення інформаційних повідомлень 7 у системі електронних платежів Національного банку:За одну трансакцію в інформаційному повідомленні
замовника (крім установ Державної казначейської служби України)0,35 грн
для установ Державної казначейської служби УкраїниБезплатно
3. Тарифи доповнити двома новими примітками 6 та 7 такого змісту:
"6 Платіжні інструкції в платіжних повідомленнях pacs.004, pacs.008, расs.009.
7 За одну трансакцію в інформаційних повідомленнях camt.026, camt.027, camt.029, camt.056, camt.060, camt.087, camt.092, admi.006, admi.009."
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)