Щодо правильності складання акцизних накладних при реалізації пального з власних паливороздавальних колонках

Державна податкова служба України Податкова консультація від 04.09.2019 №23/6/99-00-07-03-03/ІПК
Остання редакція від 04.09.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 04.09.2019

Номер 23/6/99-00-07-03-03/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.09.2019 N 23/6/99-00-07-03-03/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства щодо отримання індивідуальної податкової консультації щодо правильності складання акцизних накладних при реалізації пального з власних паливороздавальних колонках, та повідомляє.
Підприємство зазначає, що провадить діяльності з добування залізних руд. Також, Підприємство з 01.07.2019 р. зареєстроване платником акцизного податку з реалізації пального, отримало ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, та зареєструвало на своїй території два акцизних склади: автозаправну станцію та акцизний склад, що включає комплекс стаціонарних та пересувних ємностей. Структурні підрозділи Підприємства отримують підакцизне пальне з автозаправної станції у власні ємності та використовують його в своїй виробничій діяльності. Також через паливороздавальні колонки відбувається заправка пальним власного рухомого складу підприємства безпосередньо в паливні баки. Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262 затверджено, зокрема, Порядок заповнення акцизних накладних (далі - Порядок).
Відповідно до пункту 8 розділу І Порядку під час реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г", "ґ" пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб), повне чи скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків):
можуть не заповнюватися виключно у разі реалізації пального не суб'єкту господарювання;
обов'язково заповнюються у разі реалізації пального суб'єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб'єкта господарювання.
Також, відповідно до пункту 3 розділу II Порядку у відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання пального:
"4" - реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. Така ознака зазначається також у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного, зокрема до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою.
Відповідно п. 231.6 ст. 231 Кодексу, реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених при реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, - здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.
Отже, у разі здійснення операцій з реалізації пального з власної паливороздавальної колонки, на яку було отримано відповідну ліцензію, у паливні баки власного рухомого складу підприємства, які у відповідності до пп. 14.1.61п. 14.1 ст. 14 Кодексу не являються акцизними складами пересувними, платником акцизного податку складається акцизна накладна з ознакою щодо напрямів використання пального "4" у відповідному рядку. Та така акцизна накладна реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних платником не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (п. 231.6 ст. 231 Кодексу).
Зазначаємо, що до звернення не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення Підприємством господарських операцій, що унеможливлює надання Підприємству остаточної відповіді.
Також, для надання більш повного та ґрунтовного роз'яснення Підприємство має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів, зокрема укладених договорів, на підставі яких здійснюються операції, що наведені у звернені.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.09.2019 N 23/6/99-00-07-03-03/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства щодо отримання індивідуальної податкової консультації щодо правильності складання акцизних накладних при реалізації пального з власних паливороздавальних колонках, та повідомляє.
Підприємство зазначає, що провадить діяльності з добування залізних руд. Також, Підприємство з 01.07.2019 р. зареєстроване платником акцизного податку з реалізації пального, отримало ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, та зареєструвало на своїй території два акцизних склади: автозаправну станцію та акцизний склад, що включає комплекс стаціонарних та пересувних ємностей. Структурні підрозділи Підприємства отримують підакцизне пальне з автозаправної станції у власні ємності та використовують його в своїй виробничій діяльності. Також через паливороздавальні колонки відбувається заправка пальним власного рухомого складу підприємства безпосередньо в паливні баки. Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262 затверджено, зокрема, Порядок заповнення акцизних накладних (далі - Порядок).
Відповідно до пункту 8 розділу І Порядку під час реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г", "ґ" пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб), повне чи скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків):