Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22

Національний банк України Постанова від 14.03.2023 №23
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 14.03.2023

Номер 23

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 14.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
14 березня 2023 року № 23
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22
Відповідно до статей 7, 15, 17, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", Положення про регулювання Національним банком України грошово-кредитного та валютного ринків в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 листопада 2019 року № 129/ДСК, з метою забезпечення стабільності та надійності банківської системи України та унеможливлення доступу до операцій з рефінансування банків, які пов’язані з державою-агресором, Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22 "Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) пункт 1 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"Операції з рефінансування не проводяться з банками, у структурі власності яких є власники істотної участі, остаточні ключові учасники, які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", чи юридичними особами, що зареєстровані в такій державі, а також, якщо до банку/кінцевих бенефіціарних власників банку/власників істотної участі в банку Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями застосовано санкції, крім випадків прийняття рішення Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем щодо доцільності надання таким банкам кредиту овернайт, кредиту рефінансування, враховуючи їх вплив на стабільність банківської системи.
Банки, які підпадають під ознаки, визначені в абзаці четвертому пункту 1 цієї постанови, та які мають намір брати участь в операціях з рефінансування, не пізніше ніж за три робочих дні до подання заявки на одержання кредиту овернайт, кредиту рефінансування за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення направляють Національному банку за допомогою засобів системи електронної пошти Національного банку лист про намір взяти участь в операції з рефінансування, у якому зазначають вид кредиту (овернайт/рефінансування), дату проведення операції.
Національний банк задовольняє заявки банків на одержання кредиту овернайт, кредиту рефінансування, щодо яких Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем прийнято рішення відповідно до абзацу четвертого пункту 1 цієї постанови щодо доцільності надання таким банкам кредиту овернайт, кредиту рефінансування.";
2) у пункті 10 слова "завершення військового стану" замінити словами "моменту припинення чи скасування воєнного стану в Україні".
2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
4. Постанова набирає чинності з 15 березня 2023 року.
Голова Андрій ПИШНИЙ
Інд. 40
Офіційно опубліковано 14.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
14 березня 2023 року № 23
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22
Відповідно до статей 7, 15, 17, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", Положення про регулювання Національним банком України грошово-кредитного та валютного ринків в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 листопада 2019 року № 129/ДСК, з метою забезпечення стабільності та надійності банківської системи України та унеможливлення доступу до операцій з рефінансування банків, які пов’язані з державою-агресором, Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22 "Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) пункт 1 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!