Регламент Конституційного Суду України. Регламент від 05.03.1997 №

Конституційний Суд України Рішення, Регламент від 05.03.1997
Остання редакція від 22.02.2018 втрата чинності (постановление від 22.02.2018 N 1-пс/2018 /v0001710-18/)
Документ підготовлено в системі iplex
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
( Регламент втратив чинність на підставі Постанови Конституційного Суду N 1-пс/2018 від 22.02.2018 )
РЕГЛАМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Конституційного Суду N 3-р/2002 від 06.03.2002 N 6-р/2003 від 26.11.2003 N 7-р від 08.05.2007 N 10-р від 15.05.2007 N 3-р від 11.01.2008 ) ( В редакції Рішення Конституційного Суду N 34-р/2008 від 14.10.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Конституційного Суду N 17-р/2009 від 24.12.2009 N 23-р/2013 від 13.06.2013 )
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Рішенням Конституційного Суду України
від 5 березня 1997 року
(у новій редакції згідно з Рішенням
Конституційного Суду України
від 14 жовтня 2008 року N 34-р/2008
РЕГЛАМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ЗМІСТ
ПРЕАМБУЛА
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Вибори Голови Конституційного Суду України, заступників
Голови, призначення секретарів колегій суддів, керівника
Секретаріату Конституційного Суду України та їх
повноваження
Глава 2. Пленарні засідання та засідання Конституційного Суду
України
Розділ II. ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОДАНЬ ТА КОНСТИТУЦІЙНИХ
ЗВЕРНЕНЬ, ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
Глава 3. Конституційні подання та конституційні звернення
Глава 4. Підготовка матеріалів справи до розгляду в колегії
суддів, на засіданні, пленарному засіданні
Конституційного Суду України
Глава 5. Розгляд конституційних подань, конституційних звернень у
колегії суддів Конституційного Суду України
Розділ III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ КОНСТИТУЦІЙНИМ
СУДОМ УКРАЇНИ
Глава 6. Основні положення
Глава 7. Підготовка питань до розгляду на пленарних засіданнях
Конституційного Суду України
Глава 8. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного
Суду України
Глава 9. Акти пленарних засідань Конституційного Суду України
Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
УКРАЇНИ З ІНШИХ ПИТАНЬ
Глава 10. Звільнення з посади судді Конституційного Суду України
Глава 10-1. Припинення повноважень судді Конституційного Суду
України
Глава 11. Питання внутрішньої діяльності Конституційного Суду
України
Глава 12. Прийняття і внесення змін та доповнень до Регламенту
Конституційного Суду України
ПРЕАМБУЛА
Регламент Конституційного Суду України визначає порядок обрання Голови Конституційного Суду України та його заступників, утворення колегій суддів, постійних і тимчасових комісій Конституційного Суду України, призначення секретарів колегій суддів, керівника Секретаріату Конституційного Суду України; повноваження та порядок проведення засідань колегій суддів, засідань і пленарних засідань Конституційного Суду України; порядок підготовки матеріалів за конституційними поданнями та конституційними зверненнями до розгляду на пленарних засіданнях Конституційного Суду України; порядок розгляду справ; основні правила етикету на пленарних засіданнях Конституційного Суду України; особливості діловодства в Конституційному Суді України, інші питання внутрішньої діяльності Конституційного Суду України.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Вибори Голови Конституційного Суду України, заступників Голови, призначення секретарів колегій суддів, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та їх повноваження
Параграф 1. Вибори Голови Конституційного Суду України
1. Голова Конституційного Суду України обирається таємним голосуванням на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада Голови стала вакантною.
2. На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України головує один із заступників Голови Конституційного Суду України. Якщо до списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України внесено кандидатуру судді, який є головуючим, то на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України головує старший за віком суддя, не внесений до списку кандидатур.
3. Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.
4. На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для голосування на виборах Голови Конституційного Суду України та форма протоколу голосування.
5. Головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України вносить пропозицію щодо висунення кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України.
6. До списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України вноситься будь-яке число кандидатів, які дали згоду балотуватися на цю посаду. Кандидати на посаду Голови Конституційного Суду України заслуховуються на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України.
7. Список кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України затверджується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України відкритим голосуванням і оформляється протоколом, який підписує головуючий на цьому засіданні.
8. На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України із суддів Конституційного Суду України обирається комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України у складі трьох суддів із тих суддів, які не балотуються на посаду Голови Конституційного Суду України. Головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України не може обиратися до складу комісії.
9. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, про що складається протокол.
10. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. На звороті бюлетенів підписується головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України і ставиться відтиск печатки Конституційного Суду України.
Бюлетені без підпису головуючого та відтиску печатки є недійсними.
11. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку прізвища, імена та по батькові кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України.
Судді Конституційного Суду України розписуються про одержання бюлетенів в окремому списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються.
12. Суддя Конституційного Суду України при голосуванні залишає у списку для таємного голосування прізвище не більше ніж одного кандидата на посаду Голови Конституційного Суду України, закресливши прізвища інших кандидатів.
Бюлетені, в яких залишено прізвища двох або більше кандидатів, є недійсними.
Бюлетені, в яких викреслено прізвища всіх кандидатів, є дійсними.
13. Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України забезпечує таємність голосування. Після проведення таємного голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси "за" і "проти" кожного кандидата, складає протокол голосування, який підписують голова і члени комісії.
Протокол голосування, який затверджується більшістю голосів від загальної кількості суддів Конституційного Суду України, що беруть участь у спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України, оголошує голова комісії на цьому засіданні.
14. Обраним на посаду Голови Конституційного Суду України вважається кандидат, за якого проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України.
15. У разі якщо жоден із кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням комісії для організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.
Якщо два і більше кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України одержали найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться щодо цих кандидатів.
За умови якщо один із кандидатів одержав більшу, але не одержав необхідної кількості голосів, а інші за ним два і більше кандидатів одержали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться щодо всіх цих кандидатів.
16. Якщо при повторному голосуванні Голову Конституційного Суду України не обрано, проводяться нові вибори з висуненням нових кандидатур, які не були включені до бюлетеня під час перших виборів, у порядку, передбаченому в Законі України "Про Конституційний Суд України" та цьому Регламенті.
17. Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України протоколюється. Протокол цього засідання підписує головуючий.
18. Матеріали спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України головуючий передає керівникові Секретаріату Конституційного Суду України, який опечатує ці матеріали у присутності головуючого та обраного Голови Конституційного Суду України і передає їх за актом на зберігання в Архів Конституційного Суду України.
Параграф 2. Повноваження Голови Конституційного Суду України
1. Голова Конституційного Суду України, крім здійснення повноважень, визначених у Законі України "Про Конституційний Суд України":
- інформує на засіданні Конституційного Суду України про стан підготовки пропозицій щодо обсягу фінансування Конституційного Суду України для направлення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України при складанні проекту Державного бюджету України;
- подає на затвердження Конституційного Суду України проект кошторису витрат на кожний наступний рік;
- затверджує на основі пропозицій суддів Конституційного Суду України та керівників структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України перспективні і поточні плани заходів щодо забезпечення діяльності Конституційного Суду України;
- скликає чергові, а також з власної ініціативи або на вимогу не менше трьох суддів Конституційного Суду України позачергові засідання Конституційного Суду України з організаційних та інших питань діяльності Конституційного Суду України;
- затверджує положення про Службу Голови Конституційного Суду України;
- затверджує на підставі затверджених Конституційним Судом України структури і штатів Секретаріату Конституційного Суду України персоніфікований штатний розпис і в разі змін умов оплати праці вносить до нього відповідні зміни;
- призначає на посади та звільняє з посад радників і помічників Голови Конституційного Суду України; наукових консультантів та помічників суддів Конституційного Суду України за пропозицією суддів Конституційного Суду України; заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України та керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України, кандидатури яких на посади погоджуються на засіданні Конституційного Суду України;
- призначає на посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів, керівників інших структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України, їх заступників;
- присвоює ранги державного службовця працівникам Секретаріату Конституційного Суду України;
- вживає до працівників Секретаріату Конституційного Суду України заходів щодо заохочення та дисциплінарного стягнення;
- звітує протягом січня кожного року про діяльність Конституційного Суду України, а також один раз на півроку інформує суддів Конституційного Суду України про свою діяльність на засіданні Конституційного Суду України;
- представляє Конституційний Суд України у відносинах з органами державної влади України та органами інших держав і міжнародних організацій;
- виступає від імені Конституційного Суду України з офіційними заявами;
- видає розпорядження.
2. Текст офіційної заяви Конституційного Суду України затверджується на його засіданні з ініціативи Голови Конституційного Суду України або не менше трьох суддів Конституційного Суду України.
3. Голова Конституційного Суду України не може ухилитися від виступу з офіційною заявою Конституційного Суду України.
Судді, які залишилися в меншості при затвердженні офіційної заяви, не мають права прилюдно заявляти про незгоду з нею.
Параграф 3. Заступники Голови Конституційного Суду України
1. Заступники Голови Конституційного Суду України обираються відповідно до статті 22 Закону України "Про Конституційний Суд України" у порядку, визначеному в пунктах 1, 3, 4, 6-18 параграфу 1 цього Регламенту.
2. Кандидатури на посади заступників Голови Конституційного Суду України пропонує Голова Конституційного Суду України.
3. Заступники Голови Конституційного Суду України наділяються окремими повноваженнями Голови Конституційного Суду України за його розпорядженням.
Параграф 4. Секретарі колегій суддів Конституційного Суду України
1. Протягом першого місяця кожного календарного року на засіданні Конституційного Суду України призначаються секретарі колегій суддів Конституційного Суду України відкритим голосуванням із кандидатур, запропонованих суддями відповідної колегії.
2. Протокол засідання Конституційного Суду України про призначення секретарів колегій суддів Конституційного Суду України передається в Архів Конституційного Суду України, копія протоколу - у Відділ кадрів Секретаріату Конституційного Суду України.
3. Секретар колегії суддів Конституційного Суду України:
- очолює колегію суддів та організовує її роботу з питань розгляду конституційних подань, конституційних звернень, які надійшли до колегії суддів;
- головує на засіданні колегії суддів;
- вносить пропозицію на засіданні Конституційного Суду України про заміну судді-доповідача у справі в разі, якщо він не може брати участі в підготовці та розгляді матеріалів справи за конституційним поданням, конституційним зверненням;
- вносить на розгляд Конституційного Суду України пропозицію ввести тимчасово до складу колегії суддів суддю Конституційного Суду України з іншої колегії, якщо немає можливості провести протягом тривалого часу засідання колегії суддів через відсутність кворуму;
- звітує один раз на півроку про роботу колегії суддів на засіданні Конституційного Суду України;
- вирішує інші питання організації роботи колегії суддів.
Параграф 5. Секретаріат Конституційного Суду України
1. Формування Секретаріату Конституційного Суду України здійснюється відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України", Закону України "Про державну службу", цього Регламенту та Положення про Секретаріат Конституційного Суду України.
Структура і штати Секретаріату Конституційного Суду України затверджуються на засіданні Конституційного Суду України.
Порядок призначення на посади та звільнення з посад працівників Секретаріату Конституційного Суду України визначається в цьому Регламенті та Положенні про Секретаріат Конституційного Суду України.
2. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Конституційним Судом України на його засіданні.
Кандидатуру на посаду керівника Секретаріату Конституційного Суду України пропонує Голова Конституційного Суду України із громадян України, які мають право на зайняття посади професійного судді.
Кандидатура на цю посаду обговорюється на засіданні Конституційного Суду України.
У разі відхилення кандидатури на посаду керівника Секретаріату Конституційного Суду України Голова Конституційного Суду України пропонує іншу кандидатуру.
Рішення про призначення керівника Секретаріату Конституційного Суду України приймається відкритим голосуванням більшістю суддів, присутніх на засіданні Конституційного Суду України.
Повноваження керівника Секретаріату Конституційного Суду України визначаються в Положенні про Секретаріат Конституційного Суду України.
Глава 2. Пленарні засідання та засідання Конституційного Суду України
Параграф 6. Пленарні засідання Конституційного Суду України
1. Конституційний Суд України на пленарних засіданнях:
- розглядає справи, ухвалює рішення і дає висновки у справах за конституційними поданнями, конституційними зверненнями;
- затверджує положення про постійні комісії;
- приймає рішення про утворення тимчасових комісій, затверджує їх персональний склад і призначає голів цих комісій.
2. Пленарне засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.
3. Рішення, висновок Конституційного Суду України вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України.
4. Пленарне засідання Конституційного Суду України скликається з ініціативи Голови Конституційного Суду України, його заступників, колегії суддів, постійних комісій або не менше трьох суддів Конституційного Суду України.
5. Пленарне засідання Конституційного Суду України скликає Голова Конституційного Суду України не пізніше ніж у двотижневий строк з дня надходження ініціативи про його скликання.
6. Про дату скликання і порядок денний пленарного засідання Конституційного Суду України керівник Секретаріату Конституційного Суду України повідомляє суддів Конституційного Суду України та учасників конституційного провадження.
7. Голова Конституційного Суду України визначає порядок денний пленарного засідання Конституційного Суду України, який затверджується на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
8. На пленарному засіданні Конституційного Суду України головує Голова Конституційного Суду України, за його відсутності - старший за віком заступник Голови Конституційного Суду України, а в разі відсутності і заступників - старший за віком суддя Конституційного Суду України.
Параграф 7. Засідання Конституційного Суду України
1. Конституційний Суд України на засіданнях:
- затверджує Регламент Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до нього;
- затверджує положення про Секретаріат, Архів, Бібліотеку та інші самостійні структурні підрозділи Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до них;
- призначає за поданням Голови Конституційного Суду України керівника Секретаріату Конституційного Суду України і приймає рішення про звільнення його з посади;
- приймає рішення про утворення постійних комісій, затверджує їх персональний склад;
- затверджує персональний склад колегій суддів та призначає секретарів колегій суддів;
- розглядає пропозиції щодо обсягу фінансування Конституційного Суду України, затверджує проект кошторису на кожний фінансовий рік;
- затверджує структуру і штатний розпис Конституційного Суду України;
- заслуховує інформацію Голови Конституційного Суду України про використання бюджетних асигнувань;
- приймає рішення про дострокове звільнення з посади Голови Конституційного Суду України, його заступників;
- розглядає питання про припинення повноважень судді Конституційного Суду України у випадках, передбачених у пунктах 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 частини першої статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України";
- заслуховує не менше одного разу на рік інформацію керівника Секретаріату про діяльність Секретаріату Конституційного Суду України, а також звіти секретарів колегій суддів;
- приймає за необхідності рішення про невідкладність відкриття конституційного провадження за конституційним поданням у конкретній справі;
- приймає рішення про персональний склад делегацій Конституційного Суду України та їх керівників;
- дає згоду на призначення заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівників самостійних структурних підрозділів;
- вирішує інші питання, які не є предметом розгляду пленарного засідання Конституційного Суду України.
2. Засідання Конституційного Суду України є повноважним за наявності на ньому не менш як одинадцяти суддів Конституційного Суду України.
Рішення Конституційного Суду України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні, крім випадків, передбачених у Законі України "Про Конституційний Суд України" та цьому Регламенті.
3. Засідання Конституційного Суду України скликається з ініціативи Голови Конституційного Суду України, його заступників, колегії суддів, постійних комісій або не менше трьох суддів Конституційного Суду України.
4. Засідання Конституційного Суду України скликається не пізніше ніж у двотижневий строк з дня надходження ініціативи про його скликання.
5. Про дату скликання і порядок денний засідання Конституційного Суду України керівник Секретаріату Конституційного Суду України повідомляє суддів Конституційного Суду України та його учасників.
6. Голова Конституційного Суду України визначає порядок денний засідання Конституційного Суду України, який затверджується на засіданні Конституційного Суду України.
Параграф 8. Протоколи засідань та пленарних засідань Конституційного Суду України
1. Засідання та пленарні засідання Конституційного Суду України протоколюються. Пленарні засідання фіксуються технічними засобами.
2. Протоколи засідання, пленарного засідання Конституційного Суду України підписують головуючий та судді Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні, пленарному засіданні.
3. Протоколи засідання, пленарного засідання Конституційного Суду України передаються протягом десяти днів з дня прийняття рішення, надання висновку, винесення ухвали для ознайомлення суддям Конституційного Суду України, які не брали участі в засіданні, пленарному засіданні.
4. Ведення протоколів засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України забезпечує Секретаріат Конституційного Суду України.
5. У протоколі пленарного засідання Конституційного Суду України зазначаються:
- місце, дата, час початку і закінчення пленарного засідання;
- прізвище, ім'я, по батькові головуючого, суддів Конституційного Суду України як присутніх, так і відсутніх із зазначенням відомих Конституційному Суду України причин відсутності кожного з них;
- відомості про учасників конституційного провадження;
- формулювання питань, які розглядалися;
- запис про всі дії Конституційного Суду України згідно з їх послідовністю;
- ухвали, винесені Конституційним Судом України, та результати голосування за них;
- посилання на факти, які просили відобразити у протоколі учасники конституційного провадження.
Параграф 9. Колегії суддів Конституційного Суду України
1. На засіданні Конституційного Суду України протягом першого місяця кожного календарного року утворюються колегії суддів Конституційного Суду України, затверджується їх персональний склад.
2. Один і той же суддя Конституційного Суду України не може входити на постійній основі до складу двох і більше колегій суддів.
3. Суддя Конституційного Суду України однієї колегії суддів може бути залучений за рішенням Конституційного Суду України до участі в роботі іншої колегії суддів за умови відсутності кворуму в цій колегії суддів.
Розділ II. ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОДАНЬ ТА КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗВЕРНЕНЬ, ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
Глава 3. Конституційні подання та конституційні звернення
Параграф 10. Порядок прийняття конституційних подань та конституційних звернень, їх попередня перевірка
1. До розгляду в Конституційному Суді України приймаються конституційні подання від визначених у статті 150 Конституції України, статтях 40, 41 Закону України "Про Конституційний Суд України" суб'єктів права на такі подання та конституційні звернення від передбачених у статті 43 цього Закону суб'єктів права на такі звернення.
2. Конституційні подання та конституційні звернення за формою і змістом повинні відповідати вимогам, встановленим у статтях 38, 39, 42 Закону України "Про Конституційний Суд України".
3. Конституційні подання та конституційні звернення надходять до Конституційного Суду України поштою або безпосередньо до Секретаріату Конституційного Суду України. Їх реєстрацію здійснює Служба документального забезпечення Секретаріату Конституційного Суду України, обов'язково вказуючи дату надходження.
4. Зареєстровані конституційні подання та конституційні звернення перевіряє у невідкладному порядку відповідний підрозділ Секретаріату Конституційного Суду України, до повноважень якого віднесено попереднє їх вивчення та перевірка на відповідність вимогам статей 13, 14, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Закону України "Про Конституційний Суд України".
5. Неналежно оформлені конституційні подання та конституційні звернення Секретаріат Конституційного Суду України повертає авторам, про що вказується у письмовому повідомленні, підписаному керівником відповідного підрозділу Секретаріату Конституційного Суду України.
6. У разі якщо суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення не погоджується із змістом надісланого йому повідомлення, його лист та конституційне подання (конституційне звернення) передаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступнику для перевірки обґрунтованості рішення, прийнятого керівником підрозділу.
Після перевірки керівник Секретаріату Конституційного Суду України або його заступник приймає рішення про надіслання повторного повідомлення автору або про передачу матеріалів конституційного подання, конституційного звернення на розгляд колегії суддів у порядку, передбаченому в пункті 1 з 12 цього Регламенту.
Параграф 11. Попереднє вивчення конституційних подань та конституційних звернень
1. Конституційні подання та конституційні звернення, які відповідають вимогам, встановленим у Законі України "Про Конституційний Суд України", з пропозиціями доповідаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступникові - керівникові Управління правової експертизи і за їх рішенням передаються у відповідний підрозділ Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки попереднього висновку про наявність підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті провадження.
Підготовка попереднього висновку здійснюється протягом п'ятнадцяти календарних днів.
2. У разі якщо суб'єкти права на конституційне подання, конституційне звернення звертаються з клопотанням повідомити про стан розгляду справ, які перебувають на вивченні в колегіях суддів або на розгляді Конституційного Суду України, чи з інших питань, відповіді на них надає керівник Секретаріату Конституційного Суду України або його заступник за погодженням із суддею-доповідачем у відповідній справі.
3. Якщо з порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні питань Конституційний Суд України приймав рішення, давав висновок або виносив процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, суб'єкту права на конституційне подання, конституційне звернення направляється повідомлення за підписом керівника Секретаріату Конституційного Суду України або його заступника. До повідомлення додається копія відповідного рішення, висновку або процесуальної ухвали Конституційного Суду України.
4. За умови повторного звернення суб'єкта права на конституційне подання, конституційне звернення до Конституційного Суду України з питання, з якого вже прийнято рішення, дано висновок Конституційного Суду України або винесено процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, заявнику повторно надається відповідь з одночасним повідомленням про припинення листування з порушеного питання. Подальші звернення таких осіб з того ж питання залишаються без відповіді і долучаються до справи за погодженням із заступником Голови Конституційного Суду України.
5. Наступні явно не обґрунтовані звернення до Конституційного Суду України розцінюються як зловживання правом. За таких обставин Конституційний Суд України діє відповідно до статті 60 Закону України "Про Конституційний Суд України".
Параграф 12. Розподіл конституційних подань та конституційних звернень між колегіями суддів Конституційного Суду України
1. Конституційні подання та конституційні звернення, які можуть бути прийняті до розгляду Конституційним Судом України, керівник Секретаріату Конституційного Суду України разом із попередніми висновками подає для ознайомлення Голові Конституційного Суду України, який направляє їх у відповідну колегію суддів Конституційного Суду України.
2. Кандидатура судді-доповідача у справі затверджується на засіданні колегії суддів Конституційного Суду України.
3. Розподіл конституційних подань та конституційних звернень між суддями - суддями-доповідачами у справах проводиться рівномірно, з урахуванням їх спеціалізації.
4. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України направляє раз на місяць кожному судді Конституційного Суду України письмову інформацію про конституційні подання та конституційні звернення, за якими призначено суддів-доповідачів у справах.
Глава 4. Підготовка матеріалів справи до розгляду в колегії
суддів, на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України
Параграф 13. Вивчення конституційних подань, конституційних звернень суддями-доповідачами у справах
1. Суддя-доповідач у справі вивчає порушені в конституційному поданні, конституційному зверненні питання і готує матеріали до розгляду колегією суддів Конституційного Суду України.
Суддя-доповідач у справі:
- вирішує питання про витребування від суб'єктів права на конституційне подання, конституційне звернення, відповідних органів, посадових осіб, громадян, зазначених у статті 19 Закону України "Про Конституційний Суд України", необхідних документів, матеріалів, інших відомостей, що стосуються справи;
- дає доручення керівникам відповідних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України та встановлює строки їх виконання;
- направляє конституційні подання, конституційні звернення Управлінню правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки науково-експертного висновку у визначений строк; за необхідності може продовжити цей строк;
- залучає відповідних спеціалістів для консультацій, проведення перевірок, дослідження документів;
- вносить на засідання колегії суддів пропозиції щодо призначення експертизи у справі чи залучення до участі в конституційному провадженні експертів, виклику посадових осіб, експертів, свідків, представників за законом або уповноважених за дорученням, громадян, участь яких повинна забезпечити об'єктивний і повний розгляд справи.
2. Суддя-доповідач у справі має вивчити конституційне подання, конституційне звернення упродовж не більше двох місяців з дня затвердження кандидатури судді-доповідача на засіданні колегії суддів Конституційного Суду України.
Зазначений строк може бути продовжений на засіданні Конституційного Суду України за клопотанням судді-доповідача у справі чи секретаря колегії суддів або за пропозицією Голови Конституційного Суду України.
Протягом зазначеного строку суддя-доповідач у справі повинен передати на засідання колегії суддів Конституційного Суду України проект ухвали про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті провадження.
3. Суддя-доповідач у справі вирішує питання про направлення копій конституційного подання, конституційного звернення, інших документів керівникові органу, посадовій особі, які прийняли оспорюваний правовий акт, з пропозицією викласти свої пояснення щодо порушених у поданні, зверненні питань.
Параграф 14. Передача конституційного подання, конституційного звернення іншому судді Конституційного Суду України
У разі якщо суддя-доповідач у справі не може з поважних причин (через хворобу, відрядження, відпустку тощо) протягом тривалого часу провести підготовку матеріалів справи до розгляду або звернувся з проханням про самовідвід, секретар колегії суддів Конституційного Суду України порушує перед Головою Конституційного Суду України питання про заміну судді-доповідача.
На засіданні Конституційного Суду України приймається рішення про заміну судді-доповідача у справі на суддю-доповідача цієї ж колегії суддів, про перенесення розгляду справи на інше пленарне засідання Конституційного Суду України, якщо слухання у справі призначено.
За необхідності приймається рішення про передачу матеріалів справи в іншу колегію суддів, із складу якої і призначається суддя-доповідач.
Параграф 15. Призначення експертизи у справі
1. Для з'ясування обставин, які мають значення для справи і потребують спеціальних знань, колегія суддів, Конституційний Суд України призначають експертизу, про що виноситься ухвала.
В ухвалі визначаються питання, з яких експертиза повинна дати висновок.
2. Колегія суддів, Конституційний Суд України за умови призначення експертизи заслуховують пропозиції запрошених на засідання колегії суддів осіб, учасників конституційного провадження і враховують їх пропозиції при прийнятті рішення.
3. В ухвалі колегії суддів, Конституційного Суду України про призначення експертизи зазначаються суть питання, з якого виноситься ухвала, мотиви призначення експертизи, питання, з яких потрібні висновки експертизи, а також експерт, експерти, яким доручається проведення експертизи.
Параграф 16. Права та обов'язки експертів
1. Ухвала колегії суддів, Конституційного Суду України про призначення експертизи є обов'язковою до виконання.
2. Експерти мають право з дозволу колегії суддів, Конституційного Суду України знайомитися з матеріалами справи і за необхідності брати участь у їх розгляді, вимагати надання додаткових матеріалів.
3. За надання завідомо неправдивого висновку експерти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Параграф 17. Висновок експертизи
1. Висновок експертизи повинен містити дані про особу, осіб, які проводили експертизу, їх спеціальність, науковий ступінь, вчене звання, назву справи, з якої проводилася експертиза, відповіді на поставлені запитання, підпис експерта, експертів під висновком.
2. Експерт, експерти, які під час проведення експертизи встановлять обставини, що мають значення для справи, але щодо яких їм не були поставлені запитання, можуть викласти свою думку про ці обставини у висновку експертизи.
3. Якщо експертиза проводилася групою експертів, узгоджений між ними висновок підписують усі експерти.
Колегією суддів, Конституційним Судом України може бути призначена додаткова чи повторна експертиза у складі тих же або інших експертів.
Параграф 18. Залучення спеціалістів до підготовки та розгляду справи
За необхідності суддя-доповідач у справі, колегія суддів, Конституційний Суд України мають право залучати до підготовки та розгляду матеріалів справи спеціаліста, спеціалістів, не заінтересованих у результатах розгляду справи.
Параграф 19. Внесення конституційних подань, конституційних звернень на розгляд колегії суддів Конституційного Суду України
1. Після завершення вивчення та підготовки матеріалів конституційного подання, конституційного звернення секретар колегії суддів за пропозицією судді-доповідача у справі вносить ці матеріали на розгляд колегії суддів для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі чи про відмову у його відкритті.
2. Повідомлення про засідання колегії суддів та копії конституційних подань, конституційних звернень, необхідних матеріалів до них вручаються суддям колегії суддів не пізніше ніж за три дні до засідання колегії суддів.
Глава 5. Розгляд конституційних подань, конституційних
звернень у колегії суддів Конституційного Суду України
Параграф 20. Проведення засідань колегії суддів Конституційного Суду України
1. Засідання колегії суддів проводяться у визначені для засідань дні.
Засідання колегії суддів є повноважним за умови участі в ньому не менше чотирьох суддів колегії суддів.
2. Головує на засіданні колегії суддів секретар колегії суддів, а за його відсутності - суддя Конституційного Суду України, старший за віком.
3. Засідання колегії суддів протоколюється.
Параграф 21. Процесуальна ухвала колегії суддів Конституційного Суду України
1. За результатами розгляду конституційних подань, конституційних звернень на засіданні колегії суддів виноситься процесуальна ухвала про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у його відкритті.
В ухвалі зазначаються колегія суддів, конституційне подання, конституційне звернення, що розглядалося, його суть, мотиви прийняття відповідного рішення.
2. Ухвала приймається більшістю голосів суддів, присутніх на засіданні колегії суддів.
3. Ухвала виноситься окремо щодо кожного конституційного подання, конституційного звернення, її підписують судді колегії суддів, які брали участь у засіданні колегії суддів та проголосували "за" і "проти".
4. Якщо до дня розгляду на засіданні колегії суддів конституційне подання, конституційне звернення за письмовою заявою суб'єкта, який його направив, відкликається, колегією суддів виноситься відповідна процесуальна ухвала.
Параграф 22. Об'єднання конституційних проваджень
У разі надходження до Конституційного Суду України кількох конституційних подань, конституційних звернень, що стосуються того самого питання і щодо яких відкрито конституційні провадження у справах, вони об'єднуються в одне конституційне провадження ухвалою колегії суддів або Конституційного Суду України.
Параграф 23. Роз'єднання конституційних проваджень
За необхідності Конституційний Суд України на пленарному засіданні може винести ухвалу про роз'єднання одного або об'єднаних в одне конституційне провадження конституційних подань, конституційних звернень в окремі конституційні провадження, якщо це спрощує розгляд справи.
Параграф 24. Відмова у відкритті конституційного провадження за ухвалою колегії суддів Конституційного Суду України
У разі прийняття колегією суддів процесуальної ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за ухвалою колегії суддів секретар колегії суддів не пізніше десяти днів з дня винесення ухвали направляє матеріали справи Голові Конституційного Суду України для розгляду на засіданні Конституційного Суду України.
Параграф 25. Оформлення матеріалів справи як судової справи
1. Після винесення процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі матеріали справи оформляються Секретаріатом Конституційного Суду України як судова справа.
2. Після завершення оформлення справи за пропозицією судді-доповідача Голова Конституційного Суду України призначає її для попереднього розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України з метою вирішення питання про форму і терміни її розгляду.
Параграф 26. Визнання конституційного провадження у справі невідкладним
1. Питання про визнання невідкладним конституційного провадження у справі за конституційним поданням розглядається на засіданні Конституційного Суду України одночасно з розглядом питання про форму слухання.
2. Суддя-доповідач у справі, колегія суддів з власної ініціативи, виявленої відповідно до статті 57 Закону України "Про Конституційний Суд України", або з підстав, передбачених у статті 83 зазначеного Закону, направляють письмове клопотання про невідкладний розгляд справи за конституційним поданням Голові Конституційного Суду України для внесення цього питання на засідання Конституційного Суду України.
3. На засіданні Конституційного Суду України виноситься процесуальна ухвала про невідкладність конституційного провадження, відкритого за конституційним поданням, або про залишення клопотання без задоволення, за винятком, коли невідкладність конституційного провадження визначено відповідно до статті 83 Закону України "Про Конституційний Суд України".
Параграф 27. Підготовка матеріалів справи до розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України
1. Після відкриття конституційного провадження у справі суддя-доповідач здійснює підготовку справи до розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
2. За результатами аналізу матеріалів справи суддя-доповідач готує пропозиції до проекту рішення, висновку Конституційного Суду України у справі, а також визначає, залежно від характеру і складності справи, перелік питань, які, на його думку, мають обговорюватися під час розгляду справи на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
Розділ III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Глава 6. Основні положення
Параграф 28. Колегіальність розгляду справ
1. Розгляд справ, прийняття рішень і надання висновків у справах проводиться Конституційним Судом України колегіально.
2. Рішення приймаються, висновки даються тільки тими суддями Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді матеріалів справи, справи на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України.
Тимчасова відсутність судді Конституційного Суду України на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України, на якому розглядалися матеріали справи, справа, не перешкоджає участі такого судді з правом вирішального голосу у прийнятті рішень, наданні висновків у справах, за винятком тих випадків, коли рішення приймалися, висновки давалися в межах процесуальних дій, які виконувалися за відсутності судді.
Параграф 29. Рівноправність суддів Конституційного Суду України під час розгляду справ
Усі судді Конституційного Суду України є рівноправними під час розгляду справ на засіданні колегії суддів, на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України.
Головуючий на засіданні колегії суддів, на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України не має права обмежувати суддів у можливості ставити запитання учасникам конституційного провадження, знімати поставлені суддями запитання, коментувати висловлювання та запитання суддів, учасників засідання.
Судді Конституційного Суду України під час засідань повинні утримуватися від коментарів та реплік, від втручання у дії головуючого.
Параграф 30. Форми розгляду справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України
1. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України може проводитись у формі:
- усних слухань, тобто шляхом безпосереднього заслуховування всіх учасників конституційного провадження;
- письмових слухань, тобто шляхом заслуховування та аналізу зібраних на попередніх стадіях конституційного провадження та залучених додатково в ході пленарного засідання матеріалів, документів, необхідних для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи.
2. Форма слухання визначається процесуальною ухвалою Конституційного Суду України, у якій можуть бути вирішені й інші питання організаційного забезпечення пленарного засідання Конституційного Суду України у справі.
3. Усні слухання є обов'язковими у випадках, коли для всебічного дослідження обставин справи та прийняття обґрунтованого рішення на пленарному засіданні Конституційного Суду України необхідно безпосередньо заслухати учасників конституційного провадження.
Усні слухання можуть проводитися також за клопотанням суб'єктів права на конституційне подання, конституційне звернення та органів, посадових осіб, конституційність правових актів яких оспорюється або потребує офіційного тлумачення.
За ухвалою пленарного засідання Конституційного Суду України може бути проведене усне слухання лише з окремих питань справи, визначених ухвалою.
4. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України, незалежно від форми слухання, проводиться відкрито.
Якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні Конституційного Суду України може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом, справа за ухвалою Конституційного Суду України розглядається на закритому пленарному засіданні.
Глава 7. Підготовка питань до розгляду на пленарних
засіданнях Конституційного Суду України
Параграф 31. Внесення справ на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України
Відповідно до процесуальної ухвали колегії суддів Конституційного Суду України та засідання Конституційного Суду України Голова Конституційного Суду України вносить справу на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України в межах строків, визначених у статті 57 Закону України "Про Конституційний Суд України".
Параграф 32. Учасники конституційного провадження
Учасниками конституційного провадження є сторони конституційного провадження, а саме: суб'єкти права на конституційне подання, конституційне звернення, що звернулися до Конституційного Суду України; органи або посадові особи, якими були прийняті чи підписані правові акти, конституційність яких оспорюється.
Учасниками конституційного провадження є також особи, залучені Конституційним Судом України до участі у розгляді справи (свідки, експерти, перекладачі тощо).
Параграф 33. Участь перекладача у конституційному провадженні
1. Учасники конституційного провадження, які не володіють державною мовою, повинні своєчасно заявити клопотання про участь перекладача у розгляді справи.
2. Питання про участь перекладача вирішується до початку розгляду справи на засіданні Конституційного Суду України.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
РЕГЛАМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Рішенням Конституційного Суду України
від 5 березня 1997 року
(у новій редакції згідно з Рішенням
Конституційного Суду України
від 14 жовтня 2008 року N 34-р/2008
РЕГЛАМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ЗМІСТ
ПРЕАМБУЛА
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Вибори Голови Конституційного Суду України, заступників
Голови, призначення секретарів колегій суддів, керівника
Секретаріату Конституційного Суду України та їх
повноваження
Глава 2. Пленарні засідання та засідання Конституційного Суду
України
Розділ II. ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОДАНЬ ТА КОНСТИТУЦІЙНИХ
ЗВЕРНЕНЬ, ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
Глава 3. Конституційні подання та конституційні звернення
Глава 4. Підготовка матеріалів справи до розгляду в колегії
суддів, на засіданні, пленарному засіданні
Конституційного Суду України
Глава 5. Розгляд конституційних подань, конституційних звернень у
колегії суддів Конституційного Суду України
Розділ III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ КОНСТИТУЦІЙНИМ
СУДОМ УКРАЇНИ
Глава 6. Основні положення
Глава 7. Підготовка питань до розгляду на пленарних засіданнях
Конституційного Суду України
Глава 8. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного
Суду України
Глава 9. Акти пленарних засідань Конституційного Суду України

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!