Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Національний банк України Постанова від 12.02.2021 №18
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 12.02.2021

Номер 18

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.02.2021 № 18
Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до пункту 3.10 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці , затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Інформація стосовно наявності та/або стану рахунків боржника повинна містити номери рахунків, відкритих боржником у банку, а також суми коштів, які наявні на таких рахунках.".
У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий уважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;
2) у абзаці третьому слова "в абзаці першому" замінити словами "в абзацах першому та другому".
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаК. Шевченко
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.02.2021 № 18
Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до пункту 3.10 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці , затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Інформація стосовно наявності та/або стану рахунків боржника повинна містити номери рахунків, відкритих боржником у банку, а також суми коштів, які наявні на таких рахунках.".
У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий уважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;
2) у абзаці третьому слова "в абзаці першому" замінити словами "в абзацах першому та другому".
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!