Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Національний банк України Постанова від 06.02.2020 №15
Остання редакція від 06.02.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 06.02.2020

Номер 15

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.02.2020 № 15
Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення у відповідність до вимог положень Закону України "Про Національний банк України" та Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв'язку із змінами, внесеними Законом України від 20 вересня 2019 року № 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг", а також у зв'язку зі структурними змінами в Національному банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 1:
пункт 1.1 після слова "передбачених," доповнити словами та цифрами "частиною п'ятою, шостою статті 156-1 (за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національним банком України),";
пункт 1.2 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
у пункті 1.4:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) директор Департаменту нагляду за фінансовими установами, його заступники;";
у підпункті 2 слово "банків" виключити;
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"7) начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, його заступник.";
пункти 1.6, 1.7 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
2) у главі 2:
пункт 2.2 після слів "передбачених статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
пункт 2.3 після підпункту "й" доповнити новим підпунктом такого змісту:
"к) на посадових осіб фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, юридичних осіб, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, а також фізичних осіб-підприємців, які є кредитними посередниками банків, філій іноземних банків.";
3) пункт 3.3 та абзац перший пункту 3.4 глави 3 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
4) у главі 4:
пункт 4.1 після слів "передбаченого статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
у пункті 4.2:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) директори департаментів нагляду за фінансовими установами, виїзних перевірок, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, ліцензування, їх заступники;";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"8) начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, його заступник.";
у пункті 4.9:
абзац перший після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Уповноважені особи, зазначені в пункті 1.4 глави 1 цього Положення, мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за складеними протоколами про адміністративні правопорушення, передбаченими статтями 156-1 (частина п'ята, шоста), 163-14, 163-16, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу. Посадова особа Національного банку, що склала протокол про адміністративне правопорушення, не має права розглядати справу про це адміністративне правопорушення.";
5) пункт 5.2 глави 5 після слова "статті" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
6) абзац перший пункту 6.1 глави 6 після слів "передбачене статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
7) підпункт "г" пункту 7.6 глави 7 після слів "передбачених статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
8) у додатках до Положення:
абзац другий додатка 1 після слів "передбачене статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
абзац перший додатка 2 та абзац перший додатка 3 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),".
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Якова Смолія.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. Голови К. Рожкова
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.02.2020 № 15
Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення у відповідність до вимог положень Закону України "Про Національний банк України" та Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв'язку із змінами, внесеними Законом України від 20 вересня 2019 року № 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг", а також у зв'язку зі структурними змінами в Національному банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 1:
пункт 1.1 після слова "передбачених," доповнити словами та цифрами "частиною п'ятою, шостою статті 156-1 (за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національним банком України),";
пункт 1.2 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
у пункті 1.4:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) директор Департаменту нагляду за фінансовими установами, його заступники;";
у підпункті 2 слово "банків" виключити;
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"7) начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, його заступник.";
пункти 1.6, 1.7 після слів "передбачені статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";
2) у главі 2:
пункт 2.2 після слів "передбачених статтями" доповнити цифрами та словами "156-1 (частини п'ята, шоста),";