Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету. Наказ від 14.01.2016 №13

Державна казначейська служба України Наказ від 14.01.2016 №13
Остання редакція від 14.01.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 14.01.2016

Номер 13

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.01.2016 № 13
Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" , наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію", Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, та з метою відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного і місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року № 5, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
ГоловаТ.Я. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної казначейської
служби України
14.01.2016 № 13
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету ( v0005506-07 )
Балансовий рахунокКод класифікації доходів бюджетуСимволНазваПримітка
311111010300353Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівниківвиключити
311111010302349Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівниківвиключити
311111010900345Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом Українизмінити назву коду
311111010902356Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом Українизмінити назву коду
311111021400321Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектіввиключити
311111021401012Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектіввиключити
311111021500322Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизаціївиключити
311111021501013Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизаціївиключити
311111022200022Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 та статтею 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
виключити
311113031000095Рентна плата за користування надрами для видобування бурштинудоповнити
311113080100096Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що нарахована до 1 січня 2016 рокудоповнити
311113080200097Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією Українидоповнити
311113080300098Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією Українидоповнити
311114010101068Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 та статтею 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
, у таких підприємств
виключити
311114060100029Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)змінити номер коду
311114060200030Бюджетне відшкодування податку на додану вартістьзмінити номер коду
311114060300032Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартістьзмінити номер коду
311114060400033Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послугзмінити номер коду
311114060500034Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектівзмінити номер коду
311114060800099Податок на додану вартість від операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'ядоповнити
311114060900151Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва)доповнити
311114061000169Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурамидоповнити
311114061100171Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями з продукцією тваринництвадоповнити
311114070100031Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (крім податку на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я)змінити номер коду та назву коду
311114070200050Податок на додану вартість від операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'ядоповнити
311117010100082Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 рокувиключити
311117010200083Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 рокувиключити
311117010300089Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 рокувиключити
311117010400084Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 рокувиключити
311117010500085Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 рокувиключити
311117010700153Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією Українивиключити
311117010800087Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією Українивиключити
311117010900088Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією Українивиключити
311117060100172Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів, нарахований до 1 січня 2016 рокузмінити назву коду
311117060200173Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини, нарахований до 1 січня 2016 рокузмінити назву коду
311117060300174Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина, нарахований до 1 січня 2016 рокузмінити назву коду
311119010100362Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забрудненнязмінити номер коду
311119010101333Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)змінити номер коду
311119010200363Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єктизмінити номер коду
311119010201336Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)змінити номер коду
311119010300364Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировинизмінити номер коду
311119010301337Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)змінити номер коду
311119010700132Екологічний податок, який справляється при ввезенні на митну територію України транспортних засобів та/або кузовів до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД
) в митному режимі імпорту
виключити
311119010800145Екологічний податок, який справляється при продажу на внутрішньому ринку України транспортних засобів, вироблених (виготовлених) на митній території Українивиключити
311119010900146Екологічний податок, який справляється при придбанні транспортних засобів в осіб, які не є платниками цього податку згідно з Податковим кодексом Українивиключити
311122010300170Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньзмінити назву коду
311122012500028Плата за надання інших адміністративних послугвиключити
311122012700300Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньзмінити назву коду
311122012900126Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацієюзмінити назву коду
311124061500053Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціяхдоповнити
311124061500306Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціяхвиключити
311302801420422Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингудоповнити
312111022200204Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 та статтею 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
виключити
312114010101210Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 та статтею 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
, у таких підприємств
виключити
312122012700300Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньзмінити назву коду
312122030101206Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)змінити номер коду
312122030102207Судовий збір (Верховний Суд України, 060)змінити номер коду
312122030103253Судовий збір (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 065)змінити номер коду
312122030104254Судовий збір (Вищий господарський суд України, 070)змінити номер коду
312122030105255Судовий збір (Вищий адміністративний суд України, 075)змінити номер коду
312122030200205Надходження від звернення застави у дохід державидоповнити
312124061500306Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціяхвиключити
312150080100211Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушеннязмінити назву коду
312302801420457Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингувиключити
312525020300269Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та грантизмінити назву коду
313122012700300Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньзмінити назву коду
313124061500306Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціяхвиключити
314111010300353Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівниківвиключити
314111010302349Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівниківвиключити
314111010900345Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом Українизмінити назву коду
314111010902356Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом Українизмінити назву коду
314111021400321Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектіввиключити
314111021500322Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизаціївиключити
314113030200829Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значеннявиключити
314113030600840Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалинвиключити
314118040201876Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)виключити, відкрито тільки в ГУ ДКСУ у Київській області
314119010101362Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забрудненнявиключити
314119010102333Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)виключити
314119010201363Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єктивиключити
314119010202336Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)виключити
314119010301364Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировинивиключити
314119010302337Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)виключити
314122010300501Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньзмінити назву коду
314122010900852Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)змінити назву коду
314122012900540Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацієюзмінити назву коду
314141021000706Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності (бюджети: обласний, міста Києва)змінити назву коду
314141021001707Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності (бюджети: районів та міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад)змінити назву коду
314141021002708Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності (бюджети: районів у містах)змінити назву коду
314141021003709Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)змінити назву коду
314141031200659Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києвадоповнити, відкривається тільки в ГУ ДКСУ у м. Києві
314141033200649Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (бюджети: обласний)доповнити
314141033201650Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (бюджети: об'єднаних територіальних громад)доповнити
314141033500680Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: обласний та міста Києва)виключити
314141033501717Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: районів та міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад)виключити
314141033502718Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: районів у містах)виключити
314141033503719Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)виключити
314141039700627Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (бюджети: обласний та міста Києва)виключити
314141039701628Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (бюджети: районів та міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад)виключити
314141039702629Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (бюджети: районів у містах)виключити
314141039703630Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)виключити
315119010100362Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забрудненнядоповнити
315119010101333Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)доповнити
315119010200363Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єктидоповнити
315119010201336Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)доповнити
315119010300364Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировинидоповнити
315119010301337Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)доповнити
315141031400944Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (бюджети: обласний та міста Києва)доповнити
315141031401945Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (бюджети: районів та міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад)доповнити
315141031402946Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (бюджети: районів у містах)доповнити
315141031403947Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)доповнити
331111010300353Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівниківвиключити
331111010302349Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівниківвиключити
331111010900345Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом Українизмінити назву коду
331111010902356Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом Українизмінити назву коду
331111021400321Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектіввиключити
331111021500322Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизаціївиключити
331119010100362Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забрудненнязмінити номер коду
331119010101333Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)змінити номер коду
331119010200363Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єктизмінити номер коду
331119010201336Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)змінити номер коду
331119010300364Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировинизмінити номер коду
331119010301337Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)змінити номер коду
332113030200829Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значеннявиключити
332113030600840Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалинвиключити
332118040201876Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року (бюджети: обласний бюджет Київської області, районний бюджет Іванківського району Київської області)виключити, відкрито тільки в ГУ ДКСУ у Київській області
332122010900852Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)змінити назву коду
Заступник директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України
Л.П. Паскаренко
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua/ )
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.01.2016 № 13
Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" , наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію", Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, та з метою відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного і місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року № 5, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
ГоловаТ.Я. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державної казначейської
служби України
14.01.2016 № 13
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету ( v0005506-07 )