• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Митний тариф України (Групи 73-97)

Верховна Рада України  | Закон, Тариф від 19.09.2013 № 584-VII | Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Тариф
  • Дата: 19.09.2013
  • Номер: 584-VII
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Додаток
до Закону України
"Про Митний тариф України"
від 19 вересня 2013 року № 584-VII
( Митний тариф втратив чинність, крім позначень кодів, назви, ставок мита та додаткових одиниць виміру та обліку для кодів товарів 2402 10 00 00, 2403 99 90 00, 3824 90 97 90, які втрачають чинність з 1 січня 2021 року, на підставі Закону № 674-IX від 04.06.2020 )
МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ
(групи 73-97)
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 822-VIII від 25.11.2015 , ВВР, 2016, № 1, ст.8 № 402-IX від 19.12.2019 , ВВР, 2020, № 20, ст.141 )
( Групи 01-72 )( Розділ XV (продовження) )
Група 73
Вироби з чорних металів
Примітки:
1. У цій групі термін "чавунне литво" означає вироби, одержані литтям, у яких залізо домінує за масою над кожним з інших елементів у сплаві та які не відповідають хімічному складу сталей, про які йшлося у примітці 1 (d) до групи 72.
2. У цій групі термін "дріт" означає гаряче- або холоднодеформовані вироби будь-якої форми поперечного перерізу, розмір якого не більш як 16 мм.
КодНазваСтавки мита, %Додаткові ОВО
преференційнапільговаповна
7301Палі шпунтовi з чорних металів, просвердленi або непросвердленi, перфоровані або неперфоровані, монолiтнi або зробленi із збiрних елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з чорних металів:
7301 10 00 00- палі шпунтовi 00-
7301 20 00 00- кутики фасоннi та спецiальнi профiлi 00-
7302Вироби з чорних металів для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та iншi елементи з’єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпірнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з’єднання або закрiплення рейок:
7302 10- рейки:
7302 10 10 00- - струмопровiднi з деталями з кольорового металу 00-
- - iншi:
- - - новi:
- - - - рейки широкопідошвові:
7302 10 22 00- - - - - з масою погонного метра 36 кг або бiльше 00-
7302 10 28 00- - - - - з масою погонного метра менш як 36 кг 00-
7302 10 40 00- - - - рейки з жолобом 00-
7302 10 50- - - - інші:
7302 10 50 10- - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 00-
7302 10 50 90- - - - - інші 00-
7302 10 90 00- - - що використовувалися 00-
7302 30 00 00- рейки перекладні, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та iншi елементи з’єднання та розведення рейок 55-
7302 40 00 00- накладки стиковi та пiдкладки опорнi 00-
7302 90 00 00- iншi 00-
7303 00Труби, трубки i профiлi порожнистi, з ливарного чавуну:
7303 00 10 00- труби і трубки, якi використовуються у системах, що працюють пiд тиском 00-
7303 00 90 00- iншi 00-
7304Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металів (крiм чавунного литва):
- труби для нафто- та газопроводiв:
7304 11 00- - з корозійностійкої (нержавiючої сталi):
7304 11 00 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 11 00 90- - - інші 00-
7304 19- - інші:
7304 19 10- - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:
7304 19 10 10- - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 19 10 90- - - - інші 00-
7304 19 30- - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
7304 19 30 10- - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 19 30 90- - - - інші 00-
7304 19 90- - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
7304 19 90 10- - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 19 90 90- - - - інші 00-
- труби обсаднi, насосно-компресорнi та бурильнi для бурiння нафтових та газових свердловин:
7304 22 00 00- - труби бурильні з корозійностійкої (нержавiючої сталi) 00-
7304 23 00 00- - інші труби бурильні 00-
7304 24 00 00- - інші, з корозійностійкої (нержавiючої сталi) 00-
7304 29- - iншi:
7304 29 10 00- - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм 00-
7304 29 30 00- - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм 00-
7304 29 90 00- - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм 00-
- iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металів:
7304 31- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):
7304 31 20 00- - - прецизiйнi труби 00-
7304 31 80- - - інші:
7304 31 80 10- - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 31 80 90- - - - інші 00-
7304 39- - iншi:
7304 39 10 00- - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки 00-
- - - iншi:
- - - - труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):
7304 39 52- - - - - оцинкованi:
7304 39 52 10- - - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 39 52 90- - - - - - інші 00-
7304 39 58- - - - - інші:
7304 39 58 10- - - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 39 58 90- - - - - - інші 00-
- - - - iншi, зовнiшнiм дiаметром:
7304 39 92- - - - - не бiльш як 168,3 мм:
7304 39 92 10- - - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 39 92 90- - - - - - інші 00-
7304 39 93- - - - - понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
7304 39 93 10- - - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 39 93 90- - - - - - інші 00-
7304 39 98- - - - - понад 406,4 мм:
7304 39 98 10- - - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 39 98 90- - - - - - інші 00-
- iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозійностійкої (нержавiючої сталi):
7304 41 00- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):
7304 41 00 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 41 00 90- - - інші 00-
7304 49- - iншi:
7304 49 10 00- - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки 00-
- - - iншi:
7304 49 93 00- - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм 00-
7304 49 95 00- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм 00-
7304 49 99- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
7304 49 99 10- - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 49 99 90- - - - - інші 00-
- iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталі:
7304 51- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):
- - - прямi та з рівномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, з масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:
7304 51 12 00- - - - не бiльш як 0,5 м 00-
7304 51 18 00- - - - понад 0,5 м 00-
- - - iншi:
7304 51 81 00- - - - прецизiйнi труби 00-
7304 51 89 00- - - - інші 00-
7304 59- - iншi:
7304 59 10 00- - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки 00-
- - - iншi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:
7304 59 32 00- - - - не бiльш як 0,5 м 00-
7304 59 38 00- - - - понад 0,5 м 00-
- - - iншi:
7304 59 92- - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:
7304 59 92 10- - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 59 92 90- - - - - інші 00-
7304 59 93- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
7304 59 93 10- - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 59 93 90- - - - - інші 00-
7304 59 99- - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:
7304 59 99 10- - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7304 59 99 90- - - - - інші 00-
7304 90 00 00- інші 00-
7305Інші труби і трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металів:
- труби для нафто- та газопроводiв:
7305 11 00- - прямошовні, зваренi дуговим зварюванням пiд флюсом:
7305 11 00 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7305 11 00 90- - - інші 00-
7305 12 00- - iншi, зварнi, прямошовні:
7305 12 00 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7305 12 00 90- - - інші 00-
7305 19 00 00- - iншi 00-
7305 20 00 00- труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин 00-
- інші, зварнi:
7305 31 00- - зварнi, прямошовні:
7305 31 00 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7305 31 00 90- - - інші 00-
7305 39 00- - інші:
7305 39 00 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7305 39 00 90- - - інші 00-
7305 90 00 00- iншi 00-
7306Інші труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднані аналогічним способом) з чорних металів:
- труби для нафто- та газопроводiв:
7306 11- - зварнi, з корозійностійкої (нержавiючої сталi):
7306 11 10- - - зварнi прямошовні:
7306 11 10 10- - - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 11 10 90- - - - інші 00-
7306 11 90- - - зварнi спіральношовні:
7306 11 90 10- - - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 11 90 90- - - - інші 00-
7306 19- - інші:
7306 19 10 00- - - зварнi прямошовні 00-
7306 19 90- - - зварнi спіральношовні:
7306 19 90 10- - - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 19 90 90- - - - інші 00-
- труби обсаднi і труби, що використовуються для бурiння нафтових та газових свердловин:
7306 21 00 00- - зварні, з корозійностійкої (нержавiючої сталi) 00-
7306 29 00 00- - інші 00-
7306 30- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з чорних металів:
- - прецизiйнi труби з товщиною стiнки:
7306 30 11 00- - - не бiльш як 2 мм 00-
7306 30 19 00- - - понад 2 мм 00-
- - iншi:
- - - труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):
7306 30 41- - - - оцинкованi:
7306 30 41 10- - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 30 41 90- - - - - інші 00-
7306 30 49- - - - інші:
7306 30 49 10- - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 30 49 90- - - - - інші 00-
- - - iншi, зовнiшнiм дiаметром:
- - - - не бiльш як 168,3 мм:
7306 30 72- - - - - оцинкованi:
7306 30 72 10- - - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 30 72 90- - - - - - інші 00-
7306 30 77- - - - - інші:
7306 30 77 10- - - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 30 77 90- - - - - - інші 00-
7306 30 80- - - - понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:
7306 30 80 10- - - - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 30 80 90- - - - - інші 00-
7306 40- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу, з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
7306 40 20- - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтиснені у холодному стані):
7306 40 20 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 40 20 90- - - інші 00-
7306 40 80- - інші:
7306 40 80 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 40 80 90- - - інші 00-
7306 50- iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з iншої легованої сталi:
7306 50 20 00- - прецизiйнi труби 00-
7306 50 80- - інші:
7306 50 80 10- - - з тепловою ізоляцією 00-
7306 50 80 90- - - інші 00-
- iншi, зварнi, некруглого поперечного перерiзу:
7306 61- - квадратного або прямокутного поперечного перерiзу:
7306 61 10 00- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 00-
- - - інші:
7306 61 92 00- - - - з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм 00-
7306 61 99 00- - - - з товщиною стiнки понад 2 мм 00-
7306 69- - іншого некруглого поперечного перерізу:
7306 69 10 00- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 00-
7306 69 90 00- - - інші 00-
7306 90 00 00- iншi 00-
7307Фiтинги для труб і трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з чорних металів:
- фiтинги литi:
7307 11- - з нековкого чавуну:
7307 11 10 00- - - використовувані у системах, що працюють пiд тиском 55-
7307 11 90 00- - - iншi 55-
7307 19- - iншi:
7307 19 10 00- - - з ковкого чавуну 55-
7307 19 90 00- - - iншi 55-
- iншi, з корозійностійкої (нержавіючої) сталi:
7307 21 00 00- - фланцi 55-
7307 22- - колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:
7307 22 10 00- - - втулки 00-
7307 22 90 00- - - колiна та патрубки 00-
7307 23- - фiтинги для зварювання встик:
7307 23 10 00- - - колiна та патрубки 55-
7307 23 90 00- - - iншi 55-
7307 29- - iншi:
7307 29 10 00- - - з нанесеною рiзьбою 55-
7307 29 80 00- - - iншi 55-
- iншi:
7307 91 00 00- - фланцi 55-
7307 92- - колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:
7307 92 10 00- - - втулки 00-
7307 92 90 00- - - колiна та патрубки 00-
7307 93- - фiтинги для зварювання встик:
- - - з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 609,6 мм:
7307 93 11 00- - - - колiна та патрубки 55-
7307 93 19 00- - - - iншi 55-
- - - з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром понад 609,6 мм:
7307 93 91 00- - - - колiна та патрубки 55-
7307 93 99 00- - - - iншi 55-
7307 99- - iншi:
7307 99 10- - - з нанесеною рiзьбою:
7307 99 10 10- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7307 99 10 90- - - - інші 55-
7307 99 80 00- - - iншi 55-
7308Металоконструкцiї (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решітчасті щогли, покрiвлi, каркаси до покрівлі, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металів, призначенi для використання у металоконструкцiях:
7308 10 00 00- мости та секцiї мостiв 00-
7308 20 00 00- башти та решітчасті щогли 00-
7308 30 00 00- дверi, вiкна та їх рами і пороги для дверей 00шт
7308 40 00 00- устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок або крiплень для шахт 00-
7308 90- iншi:
- - головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу:
7308 90 51 00- - - панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем 00-
7308 90 59 00- - - iншi 00-
7308 90 98 00- - іншi 00-
7309 00Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємностi з чорних металів, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткістю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них:
7309 00 10 00- для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв) 77-
- для рiдин:
7309 00 30 00- - з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям 77-
- - iншi, мiсткiстю:
7309 00 51 00- - - понад 100000 л 77-
7309 00 59 00- - - не бiльш як 100000 л 77-
7309 00 90 00- для твердих речовин 77-
7310Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємностi з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газiв), мiсткістю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоізоляцiйним покриттям чи без них:
7310 10 00 00- мiсткiстю 50 л або бiльше 55-
- мiсткiстю менш як 50 л:
7310 21- - банки, що закриваються пайкою або відбортовкою:
7310 21 11 00- - - що використовуються для консервування харчових продуктiв 55-
7310 21 19 00- - - що використовуються для консервування напоїв 55-
- - - iншi, з товщиною стiнки:
7310 21 91 00- - - - менш як 0,5 мм 55-
7310 21 99 00- - - - 0,5 мм або бiльше 55-
7310 29- - iншi:
7310 29 10 00- - - з товщиною стiнки менш як 0,5 мм 55-
7310 29 90 00- - - з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше 55-
7311 00Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металів:
- безшовні:
- - на тиск 165 бар або більше, місткістю:
7311 00 11 00- - - менше 20 л 55шт
7311 00 13 00- - - 20 л або більше, але не більш як 50 л 55шт
7311 00 19 00- - - понад 50 л 55шт
7311 00 30 00- - інші 55шт
- iншi, мiсткiстю:
7311 00 91 00- - менш як 1 000 л 55-
7311 00 99 00- - 1000 л або бiльше 55-
7312Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної iзоляцiї:
7312 10- кручений дріт, троси, канати:
7312 10 20 00- - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi 00-
- - iншi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:
- - - не бiльш як 3 мм:
7312 10 41 00- - - - з гальванiчним або іншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь) 00-
7312 10 49 00- - - - iншi 00-
- - - понад 3 мм:
- - - - кручений дріт:
7312 10 61 00- - - - - без покриття 00-
- - - - - з покриттям:
7312 10 65 00- - - - - - оцинкований 00-
7312 10 69 00- - - - - - iнший 00-
- - - - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах):
- - - - - без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:
7312 10 81 00- - - - - - понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм 00-
7312 10 83 00- - - - - - понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм 00-
7312 10 85 00- - - - - - понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм 00-
7312 10 89 00- - - - - - понад 48 мм 00-
7312 10 98 00- - - - - iншi 00-
7312 90 00 00- інші 00-
7313 00 00 00Дрiт колючий з чорних металів; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вільно двічі кручений дріт для огорож з чорних металів 00-
7314Тканина металева (включаючи безперервні стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів:
- тканина плетена:
7314 12 00 00- - безперервні стрічки для машин з корозійностійкої (нержавiючої) сталi 00-
7314 14 00 00- - інша тканина плетена з корозійностійкої (нержавiючої) сталi 00-
7314 19 00 00- - iнша 00-
7314 20- ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у точках перетину, з дроту, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу 3 мм або бiльше i розмiром вiчка 100 см-2 або бiльше:
7314 20 10 00- - з ребристого дроту 00-
7314 20 90 00- - iншi 00-
- інші ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у мiсцях перетину:
7314 31 00 00- - оцинкованi 00-
7314 39 00 00- - iншi 00-
- інші тканини металевi, ґрати, сітки та огорожi:
7314 41 00 00- - оцинкованi 00-
7314 42 00 00- - покритi пластмасами 00-
7314 49 00 00- - iншi 00-
7314 50 00 00- просічно-витяжний лист 00-
7315Ланцюги та їх частини з чорних металів:
- ланцюги шарнiрнi та їх частини:
7315 11- - ланцюги роликовi:
7315 11 10 00- - - для велосипедiв та мотоциклiв 55-
7315 11 90 00- - - iншi 55-
7315 12 00 00- - інші ланцюги 55-
7315 19 00 00- - частини 55-
7315 20 00 00- ланцюги проти ковзання 55-
- інші ланцюги:
7315 81 00 00- - ланцюги плоскокiльцевi з розпiркою 55-
7315 82 00 00- - iншi, із зварними кільцями 55-
7315 89 00 00- - iншi 55-
7315 90 00 00- iншi частини 55-
7316 00 00 00Якорі, гачки та їх частини з чорних металів 55-
7317 00Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярськi, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать до товарної позиції 8305) та аналогiчнi вироби з чорних металів, з головками або без головок з іншого матерiалу, крім виробів, що мають мiднi головки:
- холодноштампованi з дроту:
7317 00 20 00- - цвяхи, у стрiчках або рулонах 00-
7317 00 60 00- - iншi 00-
7317 00 80 00- iншi 00-
7318Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металів:
- вироби з рiзьбою:
7318 11 00 00- - глухарi 55-
7318 12- - iншi шурупи для дерева:
7318 12 10 00- - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi 55-
7318 12 90- - - інші:
7318 12 90 10- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 12 90 90- - - - інші 55-
7318 13 00 00- - гачки та кільця вкручувані 55-
7318 14- - гвинти самонарiзнi:
7318 14 10 00- - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi 22-
- - - iншi:
7318 14 91- - - - гвинти з рiзьбою, нанесеною на визначених ділянках:
7318 14 91 10- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 14 91 90- - - - - інші 55-
7318 14 99- - - - інші:
7318 14 99 10- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 14 99 90- - - - - інші 55-
7318 15- - iншi гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них:
7318 15 10- - - гвинти, виточенi з пруткiв, брусків, профілів або дроту, суцільного перерізу, із стрижнем завтовшки не бiльш як 6 мм:
7318 15 10 10- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 15 10 90- - - - інші 55-
- - - iншi:
7318 15 20 00- - - - для фiксацiї конструкцiйних елементiв залізничних рейок 55-
- - - - iншi:
- - - - - без головок:
7318 15 30 00- - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi 55-
- - - - - - з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:
7318 15 41- - - - - - - менш як 800 МПа:
7318 15 41 10- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 15 41 90- - - - - - - - інші 55-
7318 15 49 00- - - - - - - 800 МПа або бiльше 55-
- - - - - з головками:
- - - - - - гвинти з хрестоподiбним шлiцом:
7318 15 51 00- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi 55-
7318 15 59- - - - - - - інші:
7318 15 59 10- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 15 59 90- - - - - - - - інші 55-
- - - - - - гвинти з внутрiшнiм шестигранником:
7318 15 61- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
7318 15 61 10- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 15 61 90- - - - - - - - інші 55-
7318 15 69- - - - - - - інші:
7318 15 69 10- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 15 69 90- - - - - - - - інші 55-
- - - - - - болти з шестигранною головкою:
7318 15 70 00- - - - - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi 55-
- - - - - - - з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:
7318 15 81- - - - - - - - менш як 800 МПа:
7318 15 81 10- - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 15 81 90- - - - - - - - - інші 55-
7318 15 89- - - - - - - - 800 МПа або більше:
7318 15 89 10- - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 15 89 90- - - - - - - - - інші 55-
7318 15 90- - - - - - інші:
7318 15 90 10- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 15 90 90- - - - - - - інші 55-
7318 16- - гайки:
7318 16 10- - - виточенi з пруткiв, брусків, профілів або дроту суцільного перерізу, з дiаметром отвору не бiльш як 6 мм:
7318 16 10 10- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 16 10 90- - - - інші 55-
- - - iншi:
7318 16 30- - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
7318 16 30 10- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 16 30 90- - - - - інші 55-
- - - - iншi:
7318 16 50- - - - - самостопорнi гайки:
7318 16 50 10- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 16 50 90- - - - - - інші 55-
- - - - - iншi, з внутрiшнiм дiаметром:
7318 16 91- - - - - - не бiльш як 12 мм:
7318 16 91 10- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 16 91 90- - - - - - - інші 55-
7318 16 99- - - - - - понад 12 мм:
7318 16 99 10- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 16 99 90- - - - - - - інші 55-
7318 19 00- - інші:
7318 19 00 10- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 19 00 90- - - інші 55-
- вироби без рiзьби:
7318 21 00- - пружинисті шайби та iншi стопорнi шайби:
7318 21 00 10- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 21 00 90- - - інші 55-
7318 22 00- - інші шайби:
7318 22 00 10- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 22 00 90- - - інші 55-
7318 23 00- - заклепки:
7318 23 00 10- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 23 00 90- - - інші 55-
7318 24 00- - шпонки та шплінти:
7318 24 00 10- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 24 00 90- - - інші 55-
7318 29 00- - інші:
7318 29 00 10- - - для промислового складання моторних транспортних засобів 00-
7318 29 00 90- - - інші 11-
7319Голки швейнi, спицi в’язальнi, шила, гачки в’язальнi, голки декернi та аналогiчнi вироби для ручної роботи з чорних металів; англiйськi шпильки та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені:
7319 40 00 00- англiйськi шпильки та iншi шпильки 55-