Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23

Національний банк України Постанова від 31.01.2023 №5
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 31.01.2023

Номер 5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
31.01.2023 № 5
Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою знерухомлення коштів у національній валюті, примусово вилучених відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також коштів, отриманих від володіння об'єктами права власності, що вилучені відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Постанову Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп" (зі змінами) після пункту 3 доповнити новим пунктом 3-1такого змісту:
"3-1. Банкам забезпечити зберігання частини коштів у національній валюті, примусово вилучених відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" (далі - Закон), а також коштів, отриманих від володіння об'єктами права власності, що вилучені відповідно до Закону (далі - Кошти), з дня їх примусового вилучення/отримання до дня їх перерахування у встановленому порядку для зарахування до Державного бюджету України, на кореспондентському рахунку в Національному банку України понад суму, що зараховується банками у формування обов'язкових резервів згідно з вимогами нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України, які регулюють питання формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків.
Частина Коштів, що підлягає зберіганню на кореспондентському рахунку в Національному банку України понад суму, що зараховується банками у формування обов'язкових резервів, розраховується за такою формулою:
ЧКкр = К • (1 - Нор /100%),
де ЧКкр - частина Коштів, що підлягає зберіганню на кореспондентському рахунку в Національному банку України понад суму, що зараховується банками у формування обов'язкових резервів;
К - Кошти;
Нор - норматив обов'язкового резервування у національній валюті, що застосовується для Коштів згідно з вимогами нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України, які регулюють питання формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків.".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

А. Пишний
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
31.01.2023 № 5
Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою знерухомлення коштів у національній валюті, примусово вилучених відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також коштів, отриманих від володіння об'єктами права власності, що вилучені відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Постанову Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп" (зі змінами) після пункту 3 доповнити новим пунктом 3-1такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!