Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні

Національний банк України Постанова від 17.01.2023 №4
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 17.01.2023

Номер 4

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 20.01.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.01.2023 № 4
Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення вимог до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року № 100 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 166), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17 січня 2023 року № 4
Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні
1. Перше речення пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
"1. Ці Правила встановлюють вимоги до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, що отримали ліцензію Національного банку України (далі - Національний банк) на здійснення торгівлі валютними цінностями та/або ліцензію на здійснення валютних операцій, їх структурних/відокремлених підрозділів, розташованих на території України (далі - НУ), які здійснюють операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземних валютах.".
2. Розділ IV доповнити новим пунктом 20-1 такого змісту:
"20-1. НУ, у якій обсяги цінностей становлять менше ніж 20 мінімальних заробітних плат, має право визначати потребу виконання вимог, зазначених у пунктах 11-13 розділу ІІІ та пунктах 15-20 розділу IV цих Правил.".
3. Розділ V після пункту 25 доповнити новим пунктом 25-1 такого змісту:
"25-1. Робоче місце касира, яке обладнано відповідно до вимог пункту 25 розділу V цих Правил без застосування конструктивних елементів (неізольоване робоче місце касира), розташовується за межами приміщень, у яких здійснюються операції з цінностями, та конструктивно облаштовується стійкою або столом, що відділяє працівника НУ від клієнта.".
4. Розділ VI доповнити новим пунктом 31-1 такого змісту:
"31-1. НУ має право визначати потребу застосування сховища для зберігання цінностей, обсяг яких не перевищує 20 мінімальних заробітних плат.".
5. Додаток до Правил викласти в такій редакції:
"Додаток
до Правил з організації захисту
приміщень небанківських
установ в Україні
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
17 січня 2023 року № 4)
(пункт 30 розділу VI)
Клас опору сховища залежно від максимального обсягу цінностей, що зберігаються у сховищі

з/п
Клас опору сховища згідно з ДСТУ ЕК 1143-1Максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей (у розмірі мінімальних заробітних плат)
123
1I500
2II2 000
3III4 000
4IV6 000
5V10 000
6VI20 000
7VII50 000
8VIII100 000
9IX150 000
10X200 000
11XI400 000
12XII600 000
13XIIIПонад 600 000
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ )
Офіційно опубліковано 20.01.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.01.2023 № 4
Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення вимог до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року № 100 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 166), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17 січня 2023 року № 4
Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні
1. Перше речення пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!