Щодо визначення обєкта оподаткування акцизним податком операцій з реалізації купованої електричної енергії

Державна податкова служба України Податкова консультація від 30.08.2019 №1/6/99-00-07-03-03/ІПК
Остання редакція від 30.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 30.08.2019

Номер 1/6/99-00-07-03-03/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.08.2019 N 1/6/99-00-07-03-03/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно визначення об'єкта оподаткування акцизним податком операцій з реалізації купованої електричної енергії, та повідомляє.
Товариство зазначає, що є ліцензіатом на провадження підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії та здійснює продаж виробленої електроенергії. В окремі періоди, з метою заявлених обсягів постачання, Товариство закуповує електроенергію на балансуючому та інших ринках та продає її споживачам. Товариство зазначає, що до вартості купованої електричної енергії включений акцизний податок, нарахований безпосереднім виробником такої електричної енергії.
Зазначаємо, що з 01 липня 2019 набирали чинності статті 54 - 55, 66 - 71, 73 Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII (далі - Закон N 2019-VIII), згідно з цими змінами, діє новий ринок електричної енергії (розділ XVII п. 2 Закону N 2019-VIII).
Згідно із статті 1 Закону N 2019-VIII виробник електричної енергії - суб'єкт господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії.
При цьому статтею 8 Закону N 2019-VIII визначено, зокрема, що господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.
Відповідно до статті 66 Закону N 2019-VIII купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють, зокрема, виробники, електропостачальники, а також гарантований покупець та споживачі.
Водночас згідно зі положень Кодексу платниками акцизного податку є, зокрема:
особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини (п. 212.1 ст. 212 Кодексу);
виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії (пп. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).
Пунктом 49.21статті 49 Кодексу передбачено, зокрема що платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.
Отже, Товариство, що має відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з вироблення електричної енергії, та продає її на ринку електричної енергії є платником акцизного податку відповідно до п. 212.1 ст. 212 Кодексу, та повинно подавати податкову декларацію за кожний встановлений Кодексом звітний період.
Так, Об'єктом оподаткування у Товариства будуть операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пп. 213.1 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).
Відповідно пп. 214.1.3 п. 214.1 ст. 214 Кодексу базою оподаткування є вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість.
Разом з цим, Товариство у своєму зверненні зазначає, що купує електричну енергію на балансуючому та інших ринках електричної енергії та реалізує її споживачам.
Відповідно до статті 1 Закону N 2019-VIII електропостачальник - суб'єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу.
Так, для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники, здійснюють купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту (п. 5 ст. 56 Закону N 2019-VIII).
Відповідно до норм Кодексу не є платниками акцизного податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених в пп. 212.1.12 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (абзац другий пп. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).
Отже, Товариство, при купівлі електричної енергії у виробників електричної енергії, та продажу такої електроенергії своїм споживачам є - енергопостачальником та не буде платником акцизного податку з постачання електричної енергії, відповідно до абзацу другого пп. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Кодексу.
Права та обов'язки електропостачальників зазначені в розділі XI (статті 56 - 57) Закону N 2019-VIII, які діють з 01 липня 2019 року.
Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації Товариство має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.08.2019 N 1/6/99-00-07-03-03/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно визначення об'єкта оподаткування акцизним податком операцій з реалізації купованої електричної енергії, та повідомляє.
Товариство зазначає, що є ліцензіатом на провадження підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії та здійснює продаж виробленої електроенергії. В окремі періоди, з метою заявлених обсягів постачання, Товариство закуповує електроенергію на балансуючому та інших ринках та продає її споживачам. Товариство зазначає, що до вартості купованої електричної енергії включений акцизний податок, нарахований безпосереднім виробником такої електричної енергії.
Зазначаємо, що з 01 липня 2019 набирали чинності статті 54 - 55, 66 - 71, 73 Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII (далі - Закон N 2019-VIII), згідно з цими змінами, діє новий ринок електричної енергії (розділ XVII п. 2 Закону N 2019-VIII).
Згідно із статті 1 Закону N 2019-VIII виробник електричної енергії - суб'єкт господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії.
При цьому статтею 8 Закону N 2019-VIII визначено, зокрема, що господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.