Про внесення змін до Положення про порядок визначення системно важливих банків

Національний банк України Постанова від 11.01.2022 №1
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 11.01.2022

Номер 1

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 12.01.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
11.01.2022 № 1
Про внесення змін до Положення про порядок визначення системно важливих банків
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до додатка 1 до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 червня 2019 року № 79 ) (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 3:
у підпункті 63 слова "матеріальних цінностей" виключити;
пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"88) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;
89) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.";
2) у пункті 7:
підпункт 11 після слова "організацій," доповнити словами "та відстрочені зобов'язання банку,";
у підпункті 16 слово "(депозитні)" виключити;
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"37) ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.";
3) пункт 8 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"36) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;
37) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.";
4) пункт 9 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"16) кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму.".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з 31 січня 2022 року.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 12.01.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
11.01.2022 № 1
Про внесення змін до Положення про порядок визначення системно важливих банків
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до додатка 1 до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 червня 2019 року № 79 ) (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 3:
у підпункті 63 слова "матеріальних цінностей" виключити;
пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"88) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;
89) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.";
2) у пункті 7:
підпункт 11 після слова "організацій," доповнити словами "та відстрочені зобов'язання банку,";
у підпункті 16 слово "(депозитні)" виключити;
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"37) ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.";
3) пункт 8 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"36) кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

30 днiв передплати безкоштовно!