Про звернення до Конституційного Суду України для вирішення питання щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 916. Конституційне подання від 02.08.2007 №

Президент України Конституційне подання від 02.08.2007
Остання редакція від Текст подання 0013100-07
Реквізити

Видавник: Президент України

Тип Конституційне подання

Дата 02.08.2007

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 2 серпня 2007 року N 677 згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 916 "Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань", опублікованої в "Офіційному віснику України" (2007 р., N 52, ст. 2116).
У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України" звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названої постанови Кабінету Міністрів України.
За Положенням, затвердженим названою постановою, Державний департамент України з питань виконання покарань є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України (пункт 1) . До основних завдань Державного департаменту з питань виконання покарань Положенням віднесено, зокрема:
забезпечення дотримання прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізації законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту (підпункт 2 пункту 3) ;
забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, запобігання вчиненню злочинів і дисциплінарних проступків самими засудженими та особами, узятими під варту, і щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, учинених в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведення дізнання у справах про ці злочини, провадження оперативно-розшукової діяльності (підпункт 4 пункту 3) ;
керівництво органами і установами виконання покарань та слідчими ізоляторами (підпункт 6 пункту 3) .
Положенням також визначено повноваження зазначеного Департаменту (пункт 4) , його права (пункт 5) та інші питання, що стосуються його діяльності.
Таким чином, нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України визначено правові основи діяльності Державного департаменту України з питань виконання покарань. Це не відповідає нормам пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України, за якими організація і діяльність органів і установ виконання покарань визначаються виключно законом. Крім того, оскільки здійснення функцій органами і установами виконання покарань, зокрема Державним департаментом України з питань виконання покарань, безпосередньо зачіпає основні права та свободи людини і громадянина, врегулювання зазначених питань постановою Кабінету Міністрів України не відповідає й пункту 1 частини першої статті 92 Конституції України.
Відтак, видавши названу постанову, Кабінет Міністрів України порушив також і положення частини другої статті 8 Конституції України, згідно з якими нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй, частини другої статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113 Основного Закону держави, які зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності, зокрема, Конституцією України, діяти в межах, на підставі та у спосіб, що нею передбачені.
Ураховуючи наведене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 916 "Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань".
Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 серпня 2007 року
(Джерело - Офіційне Інтернет-представництво Президента України)
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 2 серпня 2007 року N 677 згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 916 "Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань", опублікованої в "Офіційному віснику України" (2007 р., N 52, ст. 2116).
У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України" звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названої постанови Кабінету Міністрів України.
За Положенням, затвердженим названою постановою, Державний департамент України з питань виконання покарань є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України (пункт 1) . До основних завдань Державного департаменту з питань виконання покарань Положенням віднесено, зокрема:
забезпечення дотримання прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізації законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту (підпункт 2 пункту 3) ;
забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, запобігання вчиненню злочинів і дисциплінарних проступків самими засудженими та особами, узятими під варту, і щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, учинених в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведення дізнання у справах про ці злочини, провадження оперативно-розшукової діяльності (підпункт 4 пункту 3) ;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!