Про звернення до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 83. Конституційне подання від 26.02.2007 №

Президент України Конституційне подання від 26.02.2007
Остання редакція від Текст документа
Реквізити

Видавник: Президент України

Тип Конституційне подання

Дата 26.02.2007

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 23 лютого 2007 року N 138 згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 83 "Про затвердження Порядку перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ".
У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України" звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 83 "Про затвердження Порядку перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ".
Названою постановою Кабінет Міністрів України затвердив Порядок перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ.
Зазначений Порядок визначає механізм перерахування у 2007 році недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету у разі, коли обсяг сплати населенням, підприємствами теплоенергетики та бюджетними установами, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ становить менше ніж 90 відсотків загального обсягу їх зобов'язань.
При цьому перерахування недоотриманої суми дотації ставиться в залежність від притягнення до відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади та бюджетних установ, які допустили заборгованість за спожитий природний газ, а також від невиконання більше ніж один календарний місяць графіка проведення належних розрахунків (пункт 7 Порядку).
Крім того встановлюється, що недоотримана протягом року сума дотації перераховується Державним казначейством відповідним місцевим бюджетам не щомісячно, а лише у грудні 2007 року (пункт 9 Порядку).
Таким чином, зазначеними положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 83 свідомо закладається механізм щомісячного недофінансування місцевих бюджетів.
При цьому, якщо брати до уваги, що за даними січня 2007 року обсяг сплати населенням, підприємствами теплоенергетики та бюджетними установами, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, в середньому по Україні становив 50,3 відсотка, практично всім місцевим бюджетам не буде перераховано недоотриману місячну суму дотації вирівнювання. В той же час в окремих регіонах недоотримана місячна сума дотації сягала більше 40 відсотків.
За таких обставин запровадження зазначеного механізму призведе до недофінансування місцевих бюджетів і, як наслідок, до збільшення заборгованості із плати за спожитий природний газ.
Крім того, це матиме наслідком недофінансування державних програм, зокрема соціального забезпечення та соціального захисту, закладів освіти, охорони здоров'я, що, в свою чергу, призведе до невиплати заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Отже, зазначена постанова призведе до порушення конституційних прав громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, на медичну допомогу (частина сьома статті 43, стаття 48, частина перша статті 49 Конституції України, не відповідає статті 3 Конституції України, частиною другою якої проголошено, що права людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а також частині другій статті 8 Основного Закону України, за якою нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Визначивши такий порядок перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету, Кабінет Міністрів України діяв і всупереч статті 108 Бюджетного кодексу України, за якою визначений Кабінетом Міністрів України порядок перерахування дотації вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам повинен забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів, а відтак - і нормам частини другої статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113 Конституції України, які зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, діяти на підставі та у спосіб, що ними передбачені.
Ураховуючи наведене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 83 "Про затвердження Порядку перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ".
Для участі в конституційному провадженні за цим поданням уповноважується Представник Президента України у Конституційному Суді України В. Шаповал.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 лютого 2007 року
(Джерело - Офіційне Інтернет-представництво Президента України)
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 23 лютого 2007 року N 138 згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 83 "Про затвердження Порядку перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ".
У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України" звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 83 "Про затвердження Порядку перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ".
Названою постановою Кабінет Міністрів України затвердив Порядок перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до відповідного місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ.

30 днiв передплати безкоштовно!