Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі. Міжнародний документ від 05.02.2008 №

Світова організація торгівлі, Україна Протокол, Міжнародний документ від 05.02.2008
Остання редакція від 10.04.2008 ратифікація (закон від 10.04.2008 N 250-VI /250-17/)
Реквізити

Видавник: Світова організація торгівлі, Україна

Тип Протокол, Міжнародний документ

Дата 05.02.2008

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Протокол
про вступ України до Світової організації торгівлі
Женева, 5 лютого 2008 року
( Протокол ратифіковано Законом N 250-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.213 )
Офіційний переклад
Преамбула
Світова організація торгівлі (далі - СОТ), згідно зі статтею XII Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі - Угода про СОТ), та Україна,
беручи до уваги результати переговорів про приєднання України до Угоди про СОТ,
домовляються про таке:
Частина I
Загальні положення
1. З набранням чинності цим Протоколом згідно з пунктом 8 Україна приєднується до Угоди про СОТ відповідно до статті XII цієї Угоди й стає членом СОТ.
2. Угодою про СОТ, до якої приєднується Україна, є Угода про СОТ, у тому числі пояснювальні примітки до цієї Угоди, уточнена, змінена або іншим чином модифікована такими юридичними документами, які, можливо, набрали чинності до дати набрання чинності цим Протоколом. Цей Протокол, який уключає зобов'язання, зазначені в пункті 512 Звіту Робочої групи, є невід'ємною частиною Угоди про СОТ.
3. Якщо інше не передбачено в пункті 512 Звіту Робочої групи, ті зобов'язання за доданими до Угоди про СОТ багатосторонніми торговельними угодами, які повинні реалізовуватися протягом періоду, що починається з набранням чинності цією Угодою, реалізуються Україною так, ніби вона прийняла цю Угоду в день набрання нею чинності.
4. Україна може підтримувати захід, не сумісний з пунктом 1 статті II ГАТС, за умови, що такий захід було внесено до переліку вилучень із режиму найбільшого сприяння відповідно до статті II, доданого до цього Протоколу, і що він відповідає умовам додатка до ГАТС стосовно вилучень із режиму найбільшого сприяння відповідно до статті II.
Частина II
Розклади
5. Розклади, відтворені в додатку I до цього Протоколу, стають Розкладом поступок і зобов'язань, що додається до Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року (далі - ГАТТ-1994), і Графіком специфічних зобов'язань в секторі послуг, що додається до Генеральної угоди про торгівлю послугами (далі - ГАТС), які стосуються України. Реалізація за етапами поступок і зобов'язань, список яких наведено в Розкладах, здійснюється так, як установлено в підхожих частинах відповідних Розкладів.
6. З метою посилання згідно з підпунктом "a" пункту 6 статті II ГАТТ-1994 на дату цієї Угоди, датою, застосовною до Розкладів поступок і зобов'язань, доданих до цього Протоколу, є дата набрання чинності цим Протоколом.
Частина III
Прикінцеві положення
7. Цей Протокол є відкритим для прийняття, шляхом підписання або в інший спосіб, Україною до 4 липня 2008 року.
8. Цей Протокол набирає чинності на тридцятий день, який настає після дня, в який він був прийнятий Україною.
9. Цей Протокол здається на зберігання Генеральному директору СОТ. Генеральний директор СОТ без зволікання надає по одній засвідченій копії цього Протоколу й повідомлення про прийняття його Україною згідно з пунктом 9 кожному члену СОТ і Україні.
10. Цей Протокол реєструється відповідно до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.
Учинено в м. Женева 5 лютого 2008 року в одному примірнику англійською, іспанською та французькою мовами, при цьому кожний текст є автентичним, за винятком того, що доданим до цього документа Розкладом може встановлюватися, що він автентичний лише однією із цих мов.
Протокол
про вступ України до Світової організації торгівлі
Женева, 5 лютого 2008 року
Офіційний переклад
Преамбула
Світова організація торгівлі (далі - СОТ), згідно зі статтею XII Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі (далі - Угода про СОТ), та Україна,
беручи до уваги результати переговорів про приєднання України до Угоди про СОТ,
домовляються про таке:
Частина I
Загальні положення
1. З набранням чинності цим Протоколом згідно з пунктом 8 Україна приєднується до Угоди про СОТ відповідно до статті XII цієї Угоди й стає членом СОТ.
2. Угодою про СОТ, до якої приєднується Україна, є Угода про СОТ, у тому числі пояснювальні примітки до цієї Угоди, уточнена, змінена або іншим чином модифікована такими юридичними документами, які, можливо, набрали чинності до дати набрання чинності цим Протоколом. Цей Протокол, який уключає зобов'язання, зазначені в пункті 512 Звіту Робочої групи, є невід'ємною частиною Угоди про СОТ.
3. Якщо інше не передбачено в пункті 512 Звіту Робочої групи, ті зобов'язання за доданими до Угоди про СОТ багатосторонніми торговельними угодами, які повинні реалізовуватися протягом періоду, що починається з набранням чинності цією Угодою, реалізуються Україною так, ніби вона прийняла цю Угоду в день набрання нею чинності.
4. Україна може підтримувати захід, не сумісний з пунктом 1 статті II ГАТС, за умови, що такий захід було внесено до переліку вилучень із режиму найбільшого сприяння відповідно до статті II, доданого до цього Протоколу, і що він відповідає умовам додатка до ГАТС стосовно вилучень із режиму найбільшого сприяння відповідно до статті II.
Частина II
Розклади