• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 12.09.2023 № 976
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 12.09.2023
 • Номер: 976
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 12.09.2023
 • Номер: 976
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 вересня 2023 р. № 976
Київ
Деякі питання автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків
Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, що додається.
2. Установити, що автоматична перевірка (верифікація) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків проводиться під час державної реєстрації:
1) утворення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю;
2) утворення юридичної особи (крім товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю) та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, після забезпечення технічної можливості реалізації такої державної реєстрації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2023 р. № 976
ПОРЯДОК
автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків
1. Цей Порядок визначає механізм автоматичної перевірки (верифікації) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, під час державної реєстрації утворення юридичної особи та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини з питань, які становлять предмет правового регулювання цього Порядку.
3. Під час подання заяви для державної реєстрації утворення юридичної особи та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — заява), засобами Порталу Дія перевіряються (верифікуються) такі відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
дата народження;
тип документа, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
місце проживання;
реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності).
4. Засобами Порталу Дія перевіряються (верифікуються) шляхом електронної інформаційної взаємодії:
з Єдиним державним демографічним реєстром через єдину інформаційну систему МВС — відомості про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дату народження; тип документа; серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема паспорта громадянина України для виїзду за кордон; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; місце проживання;
з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків — відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
5. За результатами проведення автоматичної перевірки (верифікації) відомостей, що містяться в заяві, програмним забезпеченням Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків надсилаються до Порталу Дія повідомлення про результати проведення такої перевірки (верифікації).
У разі встановлення за результатами проведеної автоматичної перевірки (верифікації) невідповідності зазначених у заяві відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відомостям, що містяться в інформаційних системах (інформаційно-комунікаційних системах), формування заяви засобами Порталу Дія припиняється та її подання блокується.
6. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.
7. Електронна інформаційна взаємодія, передбачена цим Порядком, здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" з дотриманням Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про публічні електронні реєстри", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" електронна інформаційна взаємодія суб’єктів електронної взаємодії може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної інформаційної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 "Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2021 р., № 52, ст. 3216; 2023 р., № 11, ст. 721).
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua