Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави. Закон від 13.01.2015 №91-VIII

Верховна Рада України Закон від 13.01.2015 №91-VIII
Остання редакція від 27.03.2015 втрата чинності (закон від 19.03.2015 N 272-VIII /272-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 13.01.2015

Номер 91-VIII

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
( Закон втратив чинність на підставі Закону № 272-VIII від 19.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.152 )
Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 10, ст.58)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384) такі зміни:
1) у частині другій:
в абзаці першому слова та цифри "не менш як 60" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";
в абзаці другому слова та цифри "не менш ніж 60" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";
2) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
13 січня 2015 року
№ 91-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384) такі зміни:
1) у частині другій:
в абзаці першому слова та цифри "не менш як 60" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";
в абзаці другому слова та цифри "не менш ніж 60" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";
2) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +