Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства". Закон від 19.03.2015 №272-VIII

Верховна Рада України Закон від 19.03.2015 №272-VIII
Остання редакція від 19.03.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 19.03.2015

Номер 272-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 22, ст.152)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 p., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; 2015 р., № 10, ст. 58) такі зміни:
1. Частину другу статті 30 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.
У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим та другим цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.
2. Частину першу статті 38 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення, передбачені цією статтею, не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства".
3. У статті 41:
1) в абзацах першому і другому частини другої слова і цифри "не менш як 60" та "не менш ніж 60" замінити словами і цифрами "більш як 50";
2) частину третю виключити.
4. У частині другій статті 55:
1) друге речення виключити;
2) доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 та 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності через два місяці з дня його опублікування.
3. Установити, що статути акціонерних товариств до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
19 березня 2015 року
№ 272-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 p., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; 2015 р., № 10, ст. 58) такі зміни:
1. Частину другу статті 30 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.
У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим та другим цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.
2. Частину першу статті 38 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення, передбачені цією статтею, не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства".
3. У статті 41:
1) в абзацах першому і другому частини другої слова і цифри "не менш як 60" та "не менш ніж 60" замінити словами і цифрами "більш як 50";
2) частину третю виключити.
4. У частині другій статті 55:
1) друге речення виключити;
2) доповнити абзацом другим такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +