Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян

Президія Верховної Ради УРСР Указ від 20.04.1990 №9082-XI
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ не застосовується на території України згідно із Законом N 2215-IX від 21.04.2022 )
Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 18, ст.278 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 )
Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
3. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до трьохсот кабованців або виправних робіт на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.
4. Надання службовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців.
( Стаття 5 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
6. Справи про правопорушення, передбачені статтями 3 і 4 цього Указу, розглядаються народними суддями районних (міських) народних судів.
Протоколи про зазначені правопорушення складаються уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ.
7. У зв'язку з цим внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів Української РСР:
1) Кримінальний кодекс Української РСР доповнити статтями 187-5 і 206-1 такого змісту:
"С т а т т я 187-5. Захват державних або громадських будівель чи споруд
Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі установ, організацій, підприємств -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років";
"С т а т т я 206-1. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян
Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів і т. ін.) -
караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців.
Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років";
2) у Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25 ст.ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22 ст.236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194):
доповнити Кодекс статтями 173-1 і 185-2 такого змісту:
"С т а т т я 173-1. Поширювання неправдивих чуток
Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку";
"С т а т т я 185-2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій
Надання службовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців";
статтю 221 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1", а після цифр "185-1" - цифрами "185-2";
в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "173, 174" замінити цифрами "173-174";
пункт 1 частини другої статті 262 після слів "вуличних походів і демонстрацій" доповнити словами "при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні";
частину другу статті 277 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1";
частину першу статті 294 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1", а після цифр "185-1" - цифрами "185-2";
( Підпункт 3 статті 7 втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
8. Цей Указ набирає чинності з моменту опублікування в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".
Голова ПрезидіїВерховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКОСекретар ПрезидіїВерховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 20 квітня 1990 року
N 9082-XI
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян
Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:
3. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до трьохсот кабованців або виправних робіт на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!