Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.10.2019 №878
Остання редакція від 21.05.2020. Внесення змін (постанова від 20.05.2020 N 392 /392-2020-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.10.2019

Номер 878

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 жовтня 2019 р. № 878
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 247 від 25.03.2020 № 392 від 20.05.2020 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390) і від 27 липня 1998 р. № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1129; 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 36, ст. 1263) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відмінено карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 247 від 25.03.2020 , № 392 від 20.05.2020 )
Прем'єр-міністр УкраїниО.ГОНЧАРУК
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2019 р. № 878
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848:
1) абзац перший пункту 10 після слів "які проживають самі," доповнити словами "а також дитячим будинкам сімейного типу";
2) перше речення пункту 12 після слів "для домогосподарства" доповнити словами і цифрами ", а для дитячих будинків сімейного типу - не більш як на 50 відсотків";
3) у пункті 14:
у підпункті 2:
абзац перший після слів "крім мопеда" доповнити словами "і причепа";
абзац другий після слів "придбання автомобіля" доповнити словами ", а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу";
в абзаці четвертому підпункту 3 слова "(крім випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за таких осіб)" замінити словами "(крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)";
підпункт 5 після слів "витрат на управління багатоквартирним будинком," доповнити словами "строк позовної давності якої не минув і";
4) перше речення абзацу третього пункту 24 після слова "крім" доповнити словами і цифрами "доходів одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу,";
5) абзац четвертий пункту 31 викласти в такій редакції:
"стипендія (крім соціальної стипендії студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) закладів вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);";
6) пункт 32 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
"житлова субсидія;
пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;".
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим;
7) пункт 33 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, яка виплачується за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;
8) абзаци десятий і одинадцятий пункту 50 викласти в такій редакції:
"- розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги;
- розмір внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком;";
9) пункт 69 доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, субсидія призначається з місяця, що настає за місяцем, в якому нараховано пільги, але не раніше місяця подання заяви.";
10) пункт 75 викласти в такій редакції:
"75. У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.";
11) в абзаці першому пункту 78 та пункті 87 слово "сезон" в усіх відмінках замінити словом "період" у відповідному відмінку;
12) в абзаці п’ятому пункту 119 цифри "91" замінити цифрами "90";
13) пункт 127 після слова "вирішується" доповнити словами "органом, який призначив житлову субсидію,".
2. В абзаці п’ятому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 цифри "15" замінити цифрами "20".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 жовтня 2019 р. № 878
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390) і від 27 липня 1998 р. № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1129; 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 36, ст. 1263) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відмінено карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Прем'єр-міністр УкраїниО.ГОНЧАРУК
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2019 р. № 878
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848:
1) абзац перший пункту 10 після слів "які проживають самі," доповнити словами "а також дитячим будинкам сімейного типу";

30 днiв передплати безкоштовно!