• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за об’єкти нерухомого майна, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 21.07.2023 № 858
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 21.07.2023
 • Номер: 858
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 21.07.2023
 • Номер: 858
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 липня 2023 р. № 858
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за об’єкти нерухомого майна, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за об’єкти нерухомого майна, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, зміни, що додаються.
2. Установити, що положення Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 47, ст. 2546), в частині надання компенсації за виконані ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах нерухомого майна набирають чинності після внесення до Закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" змін щодо можливості надання компенсації за виконані ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах нерухомого майна.
3. Ця постанова набирає чинності з 15 вересня 2023 р., крім підпункту 15 пункту 3 та пункту 4 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 71


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2023 р. № 858
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за об’єкти нерухомого майна, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
1. Абзац дев’ятий пункту 8-1 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 37, ст. 1981, № 52, ст. 2975), замінити абзацами такого змісту:
"висновки щодо необхідності проведення технічного обстеження відповідно до пункту 9 цього Порядку або інформація щодо руйнування/знищення об’єкта (у разі його непридатності для використання за цільовим призначенням та повної втрати ним своєї економічної цінності).
У разі складення акта комісійного обстеження для групи пошкоджених об’єктів інформація, передбачена таким актом, зазначається для кожного об’єкта окремо.".
У зв’язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п’ятнадцятим.
2. Підпункт 5 пункту 3 Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 22, ст. 1207, № 41, ст. 2237), після слів "Російською Федерацією" доповнити словами і цифрами "(крім напряму, передбаченого підпунктом 7 пункту 2 цього Порядку)".
1) абзац п’ятий пункту 2 після слів "не пошкоджені" доповнити словами ", або у разі, коли такі місця загального користування були пошкоджені, але в подальшому були відремонтовані";
2) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі коли власником об’єкта нерухомого майна є недієздатна/обмежено дієздатна особа або особа, яка не досягла 18-річного віку, отримувачем компенсації є один з її законних представників.
У разі коли недієздатна/обмежено дієздатна особа або особа, яка не досягла 18-річного віку, є співвласником об’єкта нерухомого майна, отримувачем компенсації є один із дієздатних співвласників (за наявності), який досяг 18-річного віку. Згоду співвласника об’єкта нерухомого майна, який є недієздатною/обмежено дієздатною особою або особою, яка не досягла 18-річного віку, на отримання компенсації надає один із законних представників такої особи.
Подання заяви у випадках, передбачених абзацами другим і третім цього пункту, здійснюється виключно в паперовій формі у порядку, передбаченому пунктом 13-1 цього Порядку.";
3) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі коли пошкоджений об’єкт нерухомого майна перебуває у спільній власності, наявність пріоритетного права на отримання компенсації та відсутність обмежень, встановлених пунктом 4 цього Порядку, визначається щодо співвласника, який подав заяву.
У разі коли заява подається законним представником, наявність пріоритетного права на отримання компенсації та відсутність обмежень, встановлених пунктом 4 цього Порядку, визначається щодо власника об’єкта нерухомого майна.";
4) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Компенсація надається за умови, що:
об’єкт нерухомого майна був пошкоджений після набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні";
об’єкт нерухомого майна не розташований на територіях, що відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, включені до пункту 2 розділу I "Території, на яких ведуться (велися) бойові дії", на яких бойові дії не завершені на дату подання заяви, або до розділу II "Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України", на яких на дату подання заяви не завершено тимчасову окупацію;
відомості про право власності на пошкоджений об’єкт внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Компенсація надається в одній із таких форм:
компенсація для придбання будівельної продукції з метою виконання поточного чи капітального ремонту самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних робіт та послуг на об’єкті нерухомого майна (далі - компенсація для проведення ремонту);
компенсація за придбання будівельної продукції та виконання поточного чи капітального ремонту на об’єкті нерухомого майна за власні кошти заявника, коли на дату подання заявки ремонтні роботи були повністю чи частково проведені (далі - компенсація за виконаний ремонт).
У разі коли ремонтні роботи були частково проведені на дату подання заяви, отримувач компенсації має право подати заяву про надання компенсації за виконаний ремонт щодо завершеної частини ремонтних робіт, та заяву про компенсацію для проведення ремонту щодо тієї частини ремонтних робіт, яка не була проведена на дату подання заяви.";
5) доповнити пункт 7 після абзацу двадцятого новим абзацом такого змісту:
"У разі коли не було подано заяв про висунення кандидатур від громадськості або кількість таких заяв є меншою від граничної кількості представників від громадськості, уповноважений орган висуває додаткових представників таким чином, щоб сформувати комісію у складі не менше п’яти осіб. У такому разі не пізніше наступного робочого дня після затвердження персонального складу комісії уповноважений орган публікує повідомлення про продовження строку подання заяв про висунення кандидатур від громадськості та вживає заходів з метою залучення міжнародних, благодійних організацій, громадських об’єднань.".
У зв’язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять третій вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять четвертим;
6) доповнити Порядок пунктом 7-1такого змісту:
"7-1. Повноваження члена комісії припиняються за рішенням уповноваженого органу в разі:
систематичної (більше трьох разів) відсутності на засіданнях комісії без поважних причин;
систематичного (більше трьох разів) невиконання вимог цього Порядку;
подання членом комісії або організацією, яка висунула його кандидатуру, заяви про припинення повноважень члена комісії;
порушення норм Закону України "Про запобігання корупції" членом комісії, на якого поширюється його дія;
набрання законної сили рішенням суду про визнання члена комісії обмежено дієздатним, недієздатним або безвісно відсутнім;
смерті члена комісії.";
7) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Комісія відповідно до цього Порядку:
надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію (інформацію щодо їх обов’язків, передбачених цим Порядком, повідомляє адресу веб-сайту (за наявності), на якому будуть розміщені рішення комісії та уповноваженого органу, або повідомляє, в який спосіб будуть опубліковані рішення тощо) та консультації з питань отримання компенсації, повідомляє про можливість звернутися на урядову "гарячу лінію" відповідно до пункту 26 цього Порядку;
розглядає заяви;
встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 цього Порядку;
проводить перевірку отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України, на підставі наданого заявником витягу (про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України) з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості";
надсилає запити до структурного підрозділу апарату МВС, який забезпечує реалізацію пріоритетних напрямів інформатизації системи МВС та центральних органів виконавчої влади щодо перевірки отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості або вручення йому підозри про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України, про вчинення кримінального правопорушення, якщо заявник подав запит у паперовій формі без надання витягу з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості";
перевіряє наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна відомостей щодо акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт. У разі відсутності таких відомостей в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна комісія вживає заходів для проведення обстеження відповідно до законодавства шляхом звернення до уповноваженого органу або самостійно, якщо вона виконує функції комісії відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт (крім випадків, коли заявник звертається за отриманням компенсації за виконаний ремонт);
ознайомлює отримувача компенсації з даними (переліком та обсягами робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта), які будуть використані для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 (далі - чек-лист);
у разі, коли заявник звертається за отриманням компенсації для проведення ремонту, проставляє відмітку в чек-листі про наявність/відсутність пошкоджень несучих та огороджувальних конструкцій об’єкта, які можуть призвести до порушення вимог щодо його механічного опору та стійкості, та інформує заявника про необхідність і першочерговість використання компенсації для ремонту таких пошкоджень;
приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/відмову в наданні компенсації відповідно до цього Порядку;
виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.";
8) абзац сьомий пункту 9 доповнити реченням такого змісту: "На засіданні комісії ведеться протокол засідання.";
9) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Розрахунок компенсації для проведення ремонту комісія здійснює в такій послідовності:
визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт з урахуванням результатів огляду;
проводить у присутності власника/одного із співвласників або їх представника огляд пошкодженого об’єкта з метою встановлення факту виконання ремонтних робіт та відповідності даним акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження;
здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, визначених у чек-листі, якщо результати фотофіксації не додано до акта комісійного обстеження;
заповнює чек-лист.
Чек-лист заповнюється та вноситься в електронному вигляді в Реєстр пошкодженого та знищеного майна, підписується членом комісії шляхом накладення електронного кваліфікованого підпису. До чек-листа додаються результати проведеної фотофіксації.
Компенсація для проведення ремонту має цільове призначення та надається для виконання ремонтних робіт, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних робіт чи невідкладних консерваційних робіт. Компенсація для проведення ремонту надається за умови, що об’єкт нерухомого майна може бути відновлено шляхом поточного чи капітального ремонту.
Отримувач компенсації протягом 12 місяців з дня отримання компенсації для проведення ремонту категорії А або 18 місяців у разі проведення ремонту категорії Б повинен її використати на ремонтні роботи, визначені у чек-листі. Будівельна продукція, придбана за рахунок компенсації для проведення ремонту, повинна бути використана виключно для проведення ремонтних робіт на пошкодженому об’єкті та не може бути продана, подарована або відчужена в іншій спосіб.
Перелік груп будівельної продукції, що може бути придбана отримувачем за кошти компенсації для проведення ремонту, наведено в додатку 1. Продаж будівельної продукції інших груп заборонено.
У разі невикористання отримувачем компенсації для проведення ремонту протягом встановленого строку кошти повертаються відповідно до пункту 21 цього Порядку.
Показники усередненої вартості одиниці вимірювання, наведені в додатку 2, підлягають щорічному перегляду із внесенням відповідних змін до цього Порядку.
Залежно від розрахованої в чек-листі суми компенсації ремонтні роботи, необхідні для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна, поділяються на:
ремонт категорії А - розрахована сума компенсації не перевищує 200 тис. гривень;
ремонт категорії Б - розрахована сума компенсації становить:
- від 200 тис. гривень до 350 тис. гривень - для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку (у разі, коли місця загального користування не пошкоджені); або
- від 200 тис. гривень до 500 тис. гривень - для одноквартирних будинків, зокрема відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та будинків одноквартирних підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних та садових.";
10) доповнити Порядок пунктом 10-1такого змісту:
"10-1. Розрахунок компенсації за виконаний ремонт комісія здійснює в такій послідовності:
перевіряє наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 "Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 28, ст. 1539; 2023 р., № 61, ст. 3437) (далі - інформаційне повідомлення);
визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними інформаційних повідомлень та/або акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт (за наявності);
проводить у присутності власника/одного із співласників або їх представника огляд пошкодженого об’єкта з метою встановлення факту виконання ремонтних робіт, за результатами якого складається акт, в якому фіксуються перелік та обсяг виконаних будівельних робіт;
здійснює фотофіксацію проведених заявником ремонтних робіт;
заповнює чек-лист з урахуванням обсягів пошкоджень об’єкта нерухомого майна, зафіксованих в акті комісійного обстеження та/або звіті з технічного обстеження, та проведених ремонтних робіт, зафіксованих комісією в акті за результатами огляду об’єкта.
Чек-лист заповнюється і вноситься в електронному вигляді в Реєстр пошкодженого та знищеного майна, підписується членом комісії з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". До чек-листа додаються результати проведеної фотофіксації.
Під час огляду комісією отримувач компенсації має право надавати комісії пояснення та документи, які на його думку підтверджують проведення ремонтних робіт. Комісія не має право вимагати надання зазначених документів. Неподання таких документів заявником не може бути підставою для відмови в наданні компенсації за проведений ремонт.
У разі відсутності інформаційних повідомлень від заявника з доданими фотоматеріалами та акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт, що фіксують факт та обсяги пошкоджень об’єкта нерухомого майна, комісія приймає рішення про відмову в наданні компенсації за виконаний ремонт.
Компенсація за виконаний ремонт надається за роботи і будівельну продукцію, щодо яких заявник не отримував грошову чи матеріальну допомогу для проведення ремонтних робіт від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Комісія зобов’язана вжити заходів для перевірки факту неотримання заявником грошової чи матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт від органів місцевого самоврядування або військової адміністрації населеного пункту, на території яких розташований об’єкт нерухомого майна.
У разі коли отримувач компенсації виконав ремонтні роботи на об’єкті, комісія визначає обсяг таких робіт та приймає рішення про надання компенсації. Перерахування коштів такій категорії отримувачів компенсації здійснюється АТ "Ощадбанк" на поточний рахунок, відкритий у будь-якому банку.";
11) у пункті 11:
абзац п’ятий після слів "його проведення" доповнити словами і цифрою "у випадках, передбачених абзацом сьомим пункту 8 цього Порядку,";
в абзаці шостому слово "заповнює" замінити словом "вносить";
доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
"Рішенням уповноваженого органу визначається уповноважений член або декілька членів комісії, які вносять відомості чи іншу інформацію в Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Відомості та інша інформація, що вноситься в Реєстр пошкодженого та знищеного майна, підписуються членом комісії, який вніс таку інформацію, з накладенням кваліфікованого електронного підпису.".
У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;
12) перше речення абзацу першого пункту 12 викласти в такій редакції: "За результатами розгляду заяви комісія приймає рішення про надання/відмову в наданні компенсації та передає це рішення на розгляд уповноваженого органу не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.";
13) у пункті 13:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) подати інформаційне повідомлення у разі, коли воно не було подано раніше, або обрати одне з інформаційних повідомлень у разі, коли раніше їх було подано кілька;";
у підпункті 4 слова "відкрити поточний" замінити словами "у разі подання заяви для отримання компенсації для проведення ремонтних робіт - відкрити поточний";
підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) сформувати засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), заяву, яка повинна містити такі дані:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
дату народження;
контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
у разі подання заяви для отримання компенсації для проведення ремонтних робіт - номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN) отримувача компенсації для виплати компенсації, інформація щодо якого передана банком та який відображається у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);
у разі подання заяви для отримання компенсації за виконаний ремонт - номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача компенсації для виплати відшкодування;
місцезнаходження одного пошкодженого об’єкта з інформаційного повідомлення, що було подано відповідно до підпункту 2 цього пункту;
відомості про наявність пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 цього Порядку;
відомості про проведення ремонтних робіт на пошкодженому об’єкті нерухомого майна.
У разі подання заяви законним представником зазначаються дані про законного представника та власника об’єкта нерухомого майна;";
доповнити пункт підпунктом 8-1 такого змісту:
"8-1) згенерувати засобами Порталу Дія витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;";
підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) у разі отримання засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), відповідних повідомлень від комісії забезпечити подання запитуваної інформації.
Відомості, необхідні для формування заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади в установленому порядку.
Отримувач компенсації для проведення ремонту зобов’язаний:
дотримуватися вимог цього Порядку, зокрема щодо цільового використання коштів для придбання будівельної продукції з метою проведення ремонту отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт, визначених у чек-листі;
дотримуватися вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та враховувати рекомендації із звіту з технічного обстеження пошкодженого об’єкта нерухомого майна;
здійснювати заходи щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище під час виконання робіт з відновлення експлуатаційної придатності об’єкта, перелік яких наведено в додатку 3;
після завершення ремонтних робіт, визначених у чек-листі, подати повідомлення у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);
сприяти проведенню верифікації та моніторингу.
Отримувач компенсації за виконаний ремонт зобов’язаний:
дотримуватися вимог цього Порядку;
одночасно з поданням заяви підтвердити, що не отримував грошову чи матеріальну допомогу для проведення ремонтних робіт, яка буде підлягати відшкодуванню згідно з цим Порядком, від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
сприяти проведенню моніторингу.";
14) пункт 13-1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Подання заяви, повідомлення про завершення ремонтних робіт, інших документів, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в паперовій формі шляхом звернення до адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадової особи органу соціального захисту населення або нотаріуса.".
У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;
15) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна у порядку надходження інформаційних повідомлень з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 цього Порядку.
Строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання до комісії та до внесення в Реєстр пошкодженого та знищеного майна рішення про надання/відмову в наданні компенсації.
У разі коли заява була подана до дати утворення комісії, обчислення строку розгляду заяви починається від дати утворення комісії уповноваженим органом.
У разі коли з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" було подано заяву про пошкоджений об’єкт, щодо якого не прийнято рішення комісії про надання/відмову в наданні компенсації, засобами Порталу Дія блокується можливість подання інших заяв щодо такого пошкодженого об’єкта до моменту прийняття рішення комісії про надання/відмову в наданні компенсації.
Підставами для відмови в наданні компенсації є:
подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до цього Порядку або не має повноважень для подання заяви;
виявлення факту недостовірності даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об’єкт;
установлення факту розташування об’єкта нерухомого майна на територіях, що відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, включені до пункту 2 розділу I "Території, на яких ведуться (велися) бойові дії", на яких бойові дії не завершені на дату подання заяви, або до розділу II "Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України", на яких на дату подання заяви не завершено тимчасову окупацію;
виявлення факту проведення на пошкодженому об’єкті нерухомого майна ремонтних робіт, в результаті яких ліквідовано пошкодження в повному обсязі (у разі подання заяви на отримання компенсації для проведення ремонту);
виявлення факту пошкодження об’єкта нерухомого майна до набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні";
виявлення факту пошкодження об’єкта нерухомого майна не внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації;
виявлення, що об’єкт нерухомого майна не був пошкоджений;
розташування пошкодженої квартири в багатоквартирному будинку, в якому пошкоджені місця загального користування житлового будинку (крім випадків, коли пошкодження місць загального користування було усунуто на дату подання заяви або прийнято рішення щодо їх відновлення за рахунок інших джерел) та/або який підлягає капітальному ремонту;
подання заявником до комісії повідомлення у паперовій формі про відкликання заяви;
відсутність інформації про пошкоджений об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
повторне звернення заявником для отримання компенсації тієї ж форми щодо одного і того самого об’єкта нерухомого майна у разі, коли було прийнято рішення про надання компенсації (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна був повторно пошкоджений внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації).
Додатковими підставами для відмови в наданні компенсації за виконаний ремонт є:
встановлення факту отримання заявником грошової чи матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт від українських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
відсутність інформаційних повідомлень від заявника з доданими фотоматеріалами та акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт, що фіксують факт та обсяги пошкоджень об’єкта нерухомого майна.
Підставами для зупинення розгляду заяви комісією є:
неподання або подання не в повному обсязі інформації та/або документів відповідно до переліку, передбаченого пунктом 13 цього Порядку;
наявність у комісії документально підтверджених відомостей про те, що отримувачу компенсації вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України;
відсутність згоди співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником;
неможливість забезпечити власником свою присутність (присутність свого представника) на об’єкті нерухомого майна з метою встановлення фактів проведення ремонтних робіт та відповідності даним акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження.
У разі відсутності у комісії в повному обсязі інформації та/або документів, які стали підставою для зупинення розгляду заяви згідно з цим пунктом, їх неподання заявником протягом строку, який передбачений для розгляду заяви, комісія приймає рішення про відмову в наданні компенсації.
Комісія у строк, встановлений для розгляду заяви, приймає рішення про зупинення розгляду заяви та невідкладно, але не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення повідомляє про це заявнику.
У рішенні зазначається вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.
Комісія не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.
Розгляд заяви про надання компенсації поновлюється на підставі рішення комісії про відновлення розгляду відповідної заяви. Зазначене рішення приймається протягом п’яти робочих днів з дня отримання комісією відомостей про усунення заявником обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання компенсації.
Перебіг строку розгляду заяви продовжується з дня усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.";
16) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
"Відомості про надання чи відмову в наданні компенсації, суму компенсації відповідно до рішення комісії та/або уповноваженого органу публікуються на офіційному веб-сайті уповноваженого органу (за наявності) або оприлюднюються в інший спосіб (із посиланням на номер заяви без зазначення персональних даних заявника) не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідних рішень.";
17) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. Черговість проведення виплат компенсації визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна з урахуванням черговості розгляду заяв та прийнятих щодо них рішень про надання компенсації з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 цього Порядку.
Виплата компенсації для проведення ремонту здійснюється в такому порядку:
виплата компенсації для проведення ремонту категорії А здійснюється одним платежем після затвердження рішення комісії про надання компенсації уповноваженим органом;
виплата компенсації для проведення ремонту категорії Б здійснюється двома платежами:
- 70 відсотків суми компенсації для проведення ремонту виплачується після затвердження рішення комісії про надання компенсації уповноваженим органом;
- залишок в обсязі 30 відсотків суми компенсації для проведення ремонту виплачується після подання повідомлення про завершення проміжного етапу ремонтних робіт відповідно до пункту 27 цього Порядку та висновку комісії про виплату залишку коштів за результатами проміжної верифікації.
Залишок суми невиплаченої компенсації для ремонту категорії Б зберігається на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до внесення рішення комісії про надання компенсації до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
Виплата компенсації за проведений ремонт здійснюється одним платежем після затвердження рішення комісії про надання компенсації уповноваженим органом.";
18) у пункті 17:
абзац перший після слів "отримувача компенсації" доповнити словами "для використання коштів для проведення ремонту";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Спеціальний рахунок закривається банком (без заяви отримувача компенсації) через 12 місяців з дня зарахування компенсації у разі проведення ремонту категорії А та 18 місяців з дня зарахування компенсації - у разі проведення ремонту категорії Б або через 12 місяців з дати відкриття спеціального рахунка у разі, коли на рахунок не зараховувалася компенсація.";
19) у пункті 20:
в абзаці другому слова "Порталу Дія" замінити словами "державного підприємства "ДІЯ";
абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
"АТ "Ощадбанк" в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує суми компенсації для проведення ремонту на спеціальні рахунки отримувачів компенсації, відкриті в банках, а суми компенсації за виконаний ремонт - на поточні рахунки отримувачів компенсації.
Банк в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів зараховує компенсацію для проведення ремонту на спеціальні рахунки отримувачів компенсації, а компенсацію за виконаний ремонт - на поточні рахунки отримувачів компенсації.";
абзаци двадцять другий - двадцять четвертий замінити абзацами такого змісту:
"1520 - генеральні підрядники - житлове та торгове будівництво;
1711 - генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;
1731 - підрядники з електрики;
1740 - ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;
1750 - підрядники теслярських робіт;
1761 - покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;
1771 - підрядники бетонних робіт;
5065 - електричні частини та обладнання;
5074 - обладнання для водопроводу та опалювальної системи;
5198 - лакофарбова продукція та супроводжуючі товари;
5211 - лісо- та будівельні матеріали;
5200 - товари для дому;
5231 - роздрібний продаж скла, фарб та шпалер;
5713 - покриття для підлоги;
8911 - архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.".
У зв’язку з цим абзац двадцять п’ятий вважати абзацом тридцять сьомим;
20) абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:
"Відповідно до положень цього Порядку залишок невикористаних коштів із спеціального рахунка отримувача компенсації через 12 місяців з дня зарахування компенсації у разі проведення ремонту категорії А та 18 місяців з дня зарахування компенсації - у разі проведення ремонту категорії Б повертається банками протягом 20 календарних днів на рахунок АТ "Ощадбанк", а АТ "Ощадбанк" - на небюджетний рахунок Мінінфраструктури.";
21) у пункті 22:
абзац перший після слів "компенсації коштів" доповнити словами "із спеціального рахунка";
абзац третій викласти в такій редакції:
"АТ "Ощадбанк" щодня, крім вихідних та святкових днів, подає інформацію Мінцифри про перерахування отримувачам компенсації для проведення ремонту, а також про повернення невикористаної/незарахованої компенсації для проведення ремонту, в якій містяться такі відомості:";
абзац дев’ятий після слова "відкриття" доповнити словом "спеціального";
22) підпункт 2 пункту 25 після слів "днів з дати" доповнити словами "отримання повідомлення про";
23) пункти 27 і 28 викласти в такій редакції:
"27. Після завершення ремонтних робіт, визначених у чек-листі, отримувач компенсації для проведення ремонту зобов’язаний протягом 15 робочих днів подати (засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), з урахуванням його технічної можливості або в паперовій формі через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса) повідомлення про завершення ремонтних робіт разом з фотофіксацією завершених ремонтних робіт.
У разі проведення ремонту категорії Б отримувач компенсації зобов’язаний після придбання будівельної продукції та оплати ремонтних робіт за рахунок першого платежа компенсації для проведення ремонту, виплаченої на спеціальний рахунок першим платежем, додатково подати повідомлення про завершення проміжного етапу ремонтних робіт разом з фотофіксацією проведених ремонтних робіт та придбаної будівельної продукції (засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), з урахуванням його технічної можливості або в паперовій формі через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса) не пізніше 15 робочих днів.
Придбання будівельної продукції та оплата ремонтних робіт за рахунок компенсації для проведення ремонту, виплаченої першим платежем, має бути здійснено не пізніше 12 місяців з дати зарахування компенсації на спеціальний рахунок.
28. З метою встановлення факту цільового використання компенсації для проведення ремонту з метою придбання будівельної продукції для проведення ремонту за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, комісією здійснюється верифікація.
Вибіркова верифікація проводиться комісією протягом 30 календарних днів після закінчення календарного місяця щодо не менш як:
5 відсотків усіх повідомлень про завершення ремонтних робіт, поданих у такому місяці, - у разі проведення ремонту категорії А;
10 відсотків усіх повідомлень про завершення ремонтних робіт, поданих у такому місяці, - у разі проведення ремонту категорії Б.
Відбір повідомлень про завершення ремонтних робіт для проведення вибіркової верифікації здійснюється автоматично з даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
У разі неподання повідомлення про завершення ремонтних робіт, передбаченого пунктом 27 цього Порядку, протягом 12 місяців (18 місяців у разі проведення ремонту категорії Б) після зарахування коштів на спеціальний рахунок проводиться обов’язкова верифікація протягом 30 календарних днів після закінчення дванадцятимісячного строку (вісімнадцятимісячного строку у разі проведення ремонту категорії Б).
Проміжна верифікація здійснюється протягом 10 календарних днів після подання повідомлення про завершення проміжного етапу ремонтних робіт.
Верифікація здійснюється з обов’язковим оглядом комісією об’єкта, на якому проводилися ремонтні роботи. Під час верифікації перевіряється відповідність фактично проведених робіт та/або придбаної будівельної продукції за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, та здійснюється фотофіксація. Результати верифікації та висновок про цільове використання компенсації фіксуються в акті верифікації, форма якого наведена у додатку 4, який вноситься в Реєстр пошкодженого та знищеного майна разом з результатами фотофіксації.
У разі коли неможливо встановити факт проведення робіт чи придбання будівельної продукції у зв’язку з незалежними від отримувача компенсації обставинами (у разі повторного руйнування внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, пожежі, повені тощо), в акті верифікації робиться відповідна позначка.
Результати верифікації можуть бути оскаржені відповідно до пункту 25 цього Порядку.";
24) абзац другий пункту 29 замінити абзацами такого змісту:
"Вибірковий моніторинг проводиться Групою підтримки єВідновлення протягом 30 календарних днів після закінчення календарного місяця щодо не менш як:
5 відсотків усіх заяв на компенсацію для проведення ремонту, рішення за якими були прийняті уповноваженими органами у такому місяці, - для ремонтів категорії А;
10 відсотків усіх заяв на компенсацію для проведення ремонту, рішення за якими були прийняті уповноваженими органами у такому місяці, - для ремонтів категорії Б;
10 відсотків усіх заяв на компенсацію за виконаний ремонт, рішення за якими були прийняті уповноваженими органами у такому місяці.".
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
25) у додатку 1 до Порядку:
у пункті 15 графу "Будівельна продукція" викласти в такій редакції:
"дахові покриття в рулонах, стінові покриття в рулонах; облицювальні плити; плитка; сайдинг; підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; стельове облицювання; клей для покриття; лак; фарба, ґрунтовки, розчинники, просочення для стін, деревозахисні засоби (лазурі, імпрегнанти, засоби вогнезахисту, засоби біозахисту, масла для захисту деревини), шпаклівки та фінішні штукатурки, шпалери";
доповнити додаток пунктом 23 такого змісту:
"23. Продукція гідроізоляційна вироби та матеріали для улаштування жорсткої та гнучкої гідроізоляції, гідрофобізатори, антисептики, сануючі штукатурки, засоби протигрибкові";
26) додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2023 р. № 858)
ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна
Критерії відповідності заяви Результат
Типи об’єктів квартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа так/ні/частково
Чи наявні у об’єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об’єкта так/ні
ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта
Перелік ремонтних робіт Одиниця вимірювання Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.), гривень Обсяг робіт, який підлягає компенсації Сума компенсації, гривень
Дах/покрівля
1. Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем кв. метрів 512,18
2. Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1) пог. метрів 725,42
3. Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребеневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем кв. метрів 2 134,19
4. Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25 відсотків кв. метрів поверхонь покрівлі 2 837,58
5. Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 відсотків -"- 3 203,49
Прорізи
6. Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей блоків 9983,26
7. Заміна вхідних дверей (на металеві) -"- 14414,89
8. Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*) кв. метрів 4192,67
9. Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огороджувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків) -"- 5242,26
10. Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування) кв. метрів 1342,15
11. Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування) кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) 3057,12
Фасади
12. Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування) кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження) 2347,54
13. Відновлення пошкодженого декоративного шару камінцевої штукатурки оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача -"- 684,8
14. Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача кв. метрів 606,38
15. Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару -"- 128,05
Перекриття
16. Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях кв. метрів 449,05
17. Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях -"- 2162,66
18. Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщ до 200 міліметрів -"- 1018,92
19. Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 міліметрів або ґанків та сходів (горизонтальна проекція) -"- 1589,42
Стіни/перегородки/стеля опорядження
20. Розбирання пошкоджених стін та перегородок куб. метрів 2354,54
21. Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів) -"- 7783,39
22. Мурування внутрішніх перегородок -"- 1281,27
23. Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок -"- 77,83
24. Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери -"- 661,7
25. Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу -"- 206,62
26. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування) -"- 252,34
27. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери) -"- 97,24
28. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка) -"- 937,81
29. Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу -"- 642,6
30. Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї -"- 545,99
31. Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією -"- 1154,84
32. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування) куб. метрів 294
33. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери) -"- 103,44
34. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити) -"- 1149,86
Підлоги
35. Розбирання цементних покриттів підлог кв. метрів 92,3
36. Влаштування гідроізоляції -"- 748,2
37. Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів -"- 306,17
38. Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки -"- 716,63
39. Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату -"- 778,03
40. Відновлення пошкодженої підлоги з паркету -"- 1938,16
41. Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної -"- 217,06
42. Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму -"- 367,91
43. Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень) пог. метрів 220,25
44. Відновлення дощатих підлог кв. метрів 1191,18
45. Фарбування дощатих підлог -"- 161,22
Внутрішні інженерні системи
46. Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири: одне місце
1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні -"- 3693,43
2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири -"- -"-
3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати -"- -"-
4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення -"- -"-
5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів -"- -"-
47. Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком штук 3930,43
48. Заміна умивальника разом із змішувачем -"- 5738,7
49. Заміна умивальника без змішувача -"- 4636,69
50. Заміна ванн купальних -"- 6659,54
51. Заміна піддона душового -"- 5339
52. Заміна змішувачів з душем -"- 2390,76
53. Заміна мийок кухонних -"- 2718,96
54. Заміна змішувачів кухонних штук 1799,34
55. Заміна бойлерів -"- 7666,56
56. Заміна колонки газової -"- 8117,71
57. Заміна двоконтурного котла -"- 44321,5
58. Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналів пог. метрів 26
59. Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, прочищення сталевою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок) -"- 77
Фундаменти, цоколі, вимощення
60. Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщ 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням кв. метрів пошкодженої поверхні 3368
61. Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів) кв. метрів 557
62. Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен) пог. метрів горизонтальної проекції цоколю 2714
63. Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в’яжучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметрів, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками) кв. метрів 1108
64. Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші) -"- 756
Антисептичні заходи
65. Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень кв. метрів 49
__________
*За умови відсутності заборони скління балконів/лоджій (зокрема рішення співвласників щодо спільного використання майна) з метою збереження їх оригінального стилю та обмеження щодо скління балконів будинків, які занесені до Державного реєстру пам’яток України.
Член комісії _________________
(підпис)
____________________________
(прізвище, власне ім ’я,
по батькові (за наявності)";
27) додаток 4 до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2023 р. № 858)
АКТ ВЕРИФІКАЦІЇ".
4. У пункті 2 Примірного положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 516 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 54, ст. 3026), слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "уповноваженим органом".