Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

Кабінет Міністрів України Постанова від 12.10.1995 №803
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 1995 р. N 803
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1208 від 15.12.2005 )
Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
( Частину другу таблиці див. в Постанові КМ N 803 від 12.10.95 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 655 від 07.05.98 N 978 від 30.06.98 N 2179 від 29.11.99 N 1104 від 22.11.2005 )
Відповідно до статті 20 Закону України "Про зв'язок"
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України (додається).
Міністерству транспорту та зв'язку:
( Абзац другий із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2179 від 29.11.99, N 1104 від 22.11.2005 )
узагальнювати пропозиції міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади щодо внесення змін та доповнень до Таблиці і подавати їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
продовжити разом з Міністерством оборони та Службою безпеки роботу, пов'язану з конверсією радіочастотного ресурсу і наближенням Національної таблиці розподілу смуг радіочастот до Таблиці розподілу радіочастот, рекомендованої Міжнародним союзом електрозв'язку.
( Абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2179 від 29.11.99 )
Прем'єр-міністр України
Міністр
Кабінету Міністрів України
Є.МАРЧУК

В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1995 р. N 803
НАЦІОНАЛЬНА ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ
СМУГ РАДІОЧАСТОТ УКРАЇНИ
( Зміни до таблиці не внесені. Див. додатково Постанови КМ N 655 від 07.05.98 N 978 від 30.06.98 N 2179 від 29.11.99 N 1104 від 22.11.2005 )
ВСТУП
Національна таблиця розподілу смуг радіочастот (далі - Таблиця) є документом, що регламентує розподіл та основні умови використання частот радіослужбами в Україні.
Таблиця є обов'язковою для всіх юридичних та фізичних осіб на території України, які замовляють, розробляють або купують радіоелектронні засоби (РЕЗ) за межами України, а також здійснюють планування використання частот для діючих РЕЗ.
У першій графі Таблиці наведено розподіл смуг частот між радіослужбами відповідно до Регламенту радіозв'язку для Району 1 (до Району 1 відноситься територія України); у другій - розподіл смуг частот між радіослужбами України, в третій графі - смуги частот спільного використання - СВ, військового використання - ВВ.
У четвертій графі подано примітки, де конкретизуються основні умови використання частотних смуг. Примітки вміщено також наприкінці Таблиці. Примітки, позначені тризначним числом з літерою У (Україна), стосуються національного розподілу. Номерами, що починаються не з літери, позначені примітки, рекомендовані Регламентом радіозв'язку.
У деяких примітках зазначається, на якій основі (первинній, дозволеній, вторинній) можуть використовуватися смуги частот тією чи іншою службою. Первинна основа означає використання смуги частот даною службою на рівних правах з іншими службами, передбаченими Таблицею в тій же смузі частот, за винятком служб, смуга частот для яких розподілена на дозволеній або вторинній основі. Дозволена основа означає, що дозволена та первинна служби користуються рівними правами, крім станцій первинної служби, яким надається пріоритетне право вибору частот.
ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТАБЛИЦІ РОЗПОДІЛУ СМУГ РАДІОЧАСТОТ
Радіо - загальновживаний термін, який означає використання радіохвиль.
Радіохвилі - електромагнітні хвилі, частоти яких довільно обмежені частотами нижче 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного хвильоводу.
Станція - один чи кілька передавачів або приймачів, чи комбінація передавачів і приймачів, включаючи допоміжне обладнання, необхідні в певному місці для здійснення служби радіозв'язку чи радіоастрономічної служби.
Кожна станція класифікується відповідно до служби, в якій вона діє постійно або тимчасово.
Сухопутна станція - станція рухомої служби, не призначена для роботи під час руху.
Рухома станція - станція рухомої служби, призначена для роботи під час руху або під час зупинок у невизначених пунктах.
Космічна станція - станція, розташована на об'єкті, який знаходиться або знаходився за межами основної частини атмосфери Землі чи призначений для виведення за ці межі.
Фідерна лінія - радіолінія від наземної станції, розташованої у певному місці, до космічної станції, або в протилежному напрямку, що передає інформацію в службі космічного радіозв'язку, яка не є фіксованою супутниковою службою. Певне місце може бути у певному фіксованому пункті або в будь-якому фіксованому пункті у межах певних зон.
Наземна станція - станція, розташована на поверхні Землі або в основній частині атмосфери Землі і призначена для зв'язку з однією чи кількома космічними станціями, або з однією чи кількома подібними їй станціями за допомогою одного або кількох відбивних супутників чи інших об'єктів у Космосі.
Електрозв'язок - будь-яке передавання, випромінювання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків чи повідомлень будь-якого роду провідною, радіо, оптичною чи іншою електромагнітною системою.
Радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється через радіохвилі.
Випромінювання - створена радіація або утворення радіації радіопередавальною станцією.
Радіація - потік енергії від будь-якого джерела у формі радіохвиль.
Наземний радіозв'язок - будь-який радіозв'язок, за винятком космічного радіозв'язку або радіоастрономії.
Радіоастрономія - астрономія, яка приймає радіохвилі космічного походження.
Радіовизначення - визначення місцезнаходження, швидкості і/або інших характеристик об'єкта, або отримання інформації щодо цих параметрів за допомогою властивостей поширення радіохвиль.
Радіонавігація - радіовизначення, що використовується в навігації, включаючи попередження про перешкоди.
Радіолокація - радіовизначення, що використовується для цілей, відмінних від цілей радіонавігації.
Суспільна кореспонденція - будь-яке повідомлення, що передається за допомогою електрозв'язку і що його підприємства зв'язку і станції повинні приймати для передавання.
Розподіл смуг частот - запис у Таблиці розподілу частот певної смуги з метою її використовування однією чи кількома наземними або космічними службами радіозв'язку або радіоастрономічною службою у певних умовах.
Виділення радіочастоти чи радіочастотного каналу, смуги частот - запис визначеного частотного каналу (смуги частот) до узгодженого плану, прийнятого в установленому порядку, з метою використання їх одним або кількома міністерствами, відомствами та іншими користувачами для наземної або космічної служби радіозв'язку на території України в певних умовах.
Присвоєння радіочастоти або радіочастотного каналу - дозвіл, що видає спеціальний уповноважений орган, визначений законодавством України, радіостанції на використання радіочастоти або радіочастотного каналу в певних умовах.
Радіотехнологія мобільного радіозв'язку третього покоління - радіотехнологія цифрового стільникового радіозв'язку стандарту ІМТ-2000 CDMA (UMTS/WCDMA). ( Розділ доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1104 від 22.11.2005
РАДІОСЛУЖБИ
Служба радіозв'язку - служба передавання, випромінювання і/або приймання радіохвиль для певних цілей електрозв'язку.
У Регламенті радіозв'язку мається на увазі наземний радіозв'язок (якщо не йдеться про будь-яку іншу службу радіозв'язку).
Фіксована служба - служба радіозв'язку між визначеними (фіксованими) пунктами.
Фіксована супуткикова служба - служба радіозв'язку між наземними станціями конкретного місцезнаходження, коли використовується один або кілька супутників. Конкретне місцезнаходження - будь-який фіксований пункт, розташований у визначених зонах. Інколи ця служба має лінії супутник-супутник, які можуть використовуватись у міжсупутниковій службі. Фіксована супутникова служба може мати також фідерні лінії для інших служб космічного радіозв'язку.
Повітряна фіксована служба - служба радіозв'язку між визначеними (фіксованими) пунктами, призначена головним чином для забезпечення безпеки повітряної навігації, регулярності, ефективності та економічності роботи повітряного транспорту.
Міжсупутникова служба - служба радіозв'язку, яка забезпечує зв'язок між штучними супутниками Землі.
Служба космічної експлуатації - служба радіозв'язку, призначена виключно для експлуатації космічних кораблів, зокрема з метою космічного стеження, космічної телеметрії і космічного телеуправління. Ці функції забезпечуються, як правило, службою, в якій працює космічна станція.
Рухома служба - служба радіозв'язку між рухомою та сухопутною станціями або між рухомими станціями.
Рухома супутникова служба - служба радіозв'язку між:
рухомими наземними станціями і однією чи кількома космічними станціями або між космічними станціями, що використовуються цією службою;
рухомими наземними станціями за допомогою однієї чи кількох космічних станцій. Ця служба може мати також фідерні лінії.
Сухопутна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між базовими станціями та сухопутними рухомими станціями чи між сухопутними рухомими станціями.
Сухопутна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку між рухомими наземними станціями, розташованими на суші.
Морська рухома служба - рухома служба радіозв'язку між береговими та судновими станціями або між судновими станціями чи між взаємодіючими станціями внутрішньосуднового зв'язку. У цій службі можуть брати участь станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди.
Морська рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку з рухомими наземними станціями, що встановлюються на борту морських суден. У цій службі можуть брати участь станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди.
Портова служба - морська рухома служба радіозв'язку в порту чи поблизу порту між береговими та судновими станціями або між судновими станціями, призначена для передавання повідомлень, що стосуються виключно керування, переміщення та безпеки суден, а в екстрених випадках - безпеки людей.
Служба руху суден - служба безпеки радіозв'язку у морській рухомій службі, призначена для передавання повідомлень, що стосуються виключно переміщення суден.
Повітряна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між стаціонарними станціями повітряної рухомої служби і станціями повітряних суден. У ній можуть брати участь станції рятувальних засобів, станції радіомаяків-покажчиків місця біди на визначених частотах біди та аварії.
Повітряна рухома (R) служба - повітряна рухома служба, призначена для радіозв'язку, що стосується безпеки та регулярності польотів головним чином на національних та міжнародних цивільних повітряних трасах.
Повітряна рухома (ОR) служба - повітряна рухома служба, призначена для радіозв'язку, включаючи зв'язок, який стосується координації польотів головним чином поза національними та міжнародними цивільними повітряними трасами.
Повітряна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку, у якій рухомі наземні станції встановлюються на борту повітряного судна.
Повітряна рухома супутникова (R) служба - служба, призначена для радіозв'язку, який стосується безпеки та регулярності польотів головним чином на національних та міжнародних цивільних повітряних трасах.
Повітряна рухома супутникова (ОR) служба - служба, призначена для радіозв'язку, який стосується координації польотів головним чином поза національними та міжнародними цивільними повітряними трасами.
Радіомовна служба - служба радіозв'язку, передачі якої призначені для безпосереднього приймання населенням. Ця служба може здійснювати передавання радіопередач, телебачення, інші види передавання.
Радіомовна супутникова служба - служба радіозв'язку, сигнали якого передаються чи ретранслюються космічними станціями для безпосереднього приймання населенням.
У радіомовній супутниковій службі "безпосереднє приймання" означає як індивідуальне, так і колективне приймання.
Служба радіовизначення - служба радіозв'язку з метою радіовизначення.
Супутникова служба радіовизначення - служба радіозв'язку, яка використовує з метою радіовизначення одну або кілька космічних станцій. Ця служба може мати фідерні лінії.
Радіонавігаційна служба - служба радіовизначення з метою радіонавігації.
Радіонавігаційна супутникова служба - супутникова служба радіовизначення з метою радіонавігації. Ця служба може мати фідерні лінії.
Морська радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, призначена для обслуговування морських суден та безпеки їх експлуатації.
Морська радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, яка використовує наземні станції, встановлені на борту морських суден.
Повітряна радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, призначена для обслуговування повітряних суден та безпеки їх експлуатації.
Повітряна радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, яка використовує наземні станції, встановлені на борту повітряного судна.
Радіолокаційна служба - служба радіовизначення з метою радіолокації.
Допоміжна служба метеорології - служба радіозв'язку, яка використовується для гідрометеорологічних спостережень та досліджень.
Супутникова служба дослідження Землі - служба радіозв'язку між наземними станціями та однією чи кількома космічними станціями, яка може включати лінії між космічними станціями і в якої:
інформація, що стосується характеристик Землі та її природних явищ, одержується за допомогою активних або пасивних датчиків, які встановлюються на супутниках Землі;
аналогічна інформація збирається з платформ, що знаходяться на Землі або в повітрі;
така інформація може бути передана на наземні станції, що належать до відповідної системи;
може здійснюватись запит платформ.
Ця служба може мати фідерні лінії.
Метеорологічна супутникова служба - супутникова служба дослідження Землі для потреб метеорології.
Служба стандартних частот і сигналів часу - служба радіозв'язку для наукових, технічних та інших цілей, що забезпечує передавання певних частот, сигналів часу високої точності, призначених для загального приймання.
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу - служба радіозв'язку, що здійснюється за допомогою космічних станцій, установлених на супутниках Землі. Ця служба може мати фідерні лінії.
Служба космічних досліджень - служба радіозв'язку, яка за допомогою космічних кораблів чи інших об'єктів у Космосі здійснює наукові або технічні дослідження.
Аматорська служба - служба радіозв'язку, що здійснюється аматорами, тобто особами, які мають на це необхідний дозвіл і займаються радіотехнікою виключно з особистих інтересів без будь-якої матеріальної вигоди, з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку і проведення технічних досліджень.
Аматорська супутникова служба - служба радіозв'язку, що здійснюється за допомогою космічних станцій, установлених на супутниках Землі, для тих же цілей, що й аматорська служба.
Радіоастрономічна служба - служба, що здійснює використання радіоастрономії.
Служба безпеки - будь-яка служба радіозв'язку, яка використовується постійно або тимчасово з метою забезпечення безпеки людського життя та майна.
Спеціальна служба - служба радіозв'язку, що здійснюється виключно для спеціальних потреб (закрита для суспільної кореспонденції).
КЛАСИФІКАЦІЯ СЛУЖБ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ
Первинні, дозволені і вторинні служби
Служби, назви яких надруковані великими літерами (наприклад, ФІКСОВАНА), називаються первинними.
Служби, назви яких надруковані великими літерами між похилими рисками (наприклад, /РАДІОЛОКАЦІЙНА/), називаються дозволеними.
Служби, назви яких надруковані малими літерами (наприклад, Рухома), називаються вторинними.
Додаткові зауваження повинні друкуватися малими літерами (наприклад, РУХОМА, за винятком повітряної рухомої).
Дозволені і первинні служби користуються рівними правами, крім випадків коли під час складання частотних планів первинній службі надається право вибору частот.
Станції вторинної служби:
не повинні створювати шкідливих перешкод станціям первинної або дозволеної служби, яким частоти вже призначені або можуть бути призначені;
не можуть вимагати захисту від перешкод з боку станцій первинної або дозволеної служби, якій частоти вже призначені або можуть бути призначені;
можуть вимагати захисту від перешкод з боку станцій тієї ж або іншої вторинної служби (служб), яким частоти можуть бути призначені.
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ СМУГ ЧАСТОТ МІЖ РАДІОСЛУЖБАМИ УКРАЇНИ
В Районі 1В УкраїніВикорис-
тання
Примітки
Нижче 9 444
(не розподілена) 445
Нижче 9
(не розподілена)
9-65,6 кГц

9-14
----
5
РАДІОНАВІГАЦІЙНА


СВ


У002
9-14
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
14-19,95
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 448
446 447
14-17
-----
3
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
СВУ001 У002 У006
17-19,95
--------
2,95
МОРСЬКА РУХОМА, ФІКСОВАНА
СВУ001 У002 У007
19,95-20,05
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ (20 кГц)
19,95-20,05
-----------
0,1
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ (20 кГц)
СВ
20,05-65,6
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 448


447 449
20,05-24,5
----------
4,45
МОРСЬКА РУХОМА, ФІКСОВАНА
СВУ001 У002 У003
24,5-25,5
---------
1
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ (25 кГц)
СВУ004
25,5-49,5
---------
24
МОРСЬКА РУХОМА, ФІКСОВАНА
СВУ001 У002 У007
49,5-50,5
---------
1
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ (50 кГц)
СВ
50,5-65,6
---------
15,1
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ001 У002 У005 У007
65,6-112 кГц

65,6-67,6
---------
2
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ (66,6 кГц)


СВ


У004
65,6-70
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 448
447 449
67,6-70
-------
2,4
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ001 У002 У007
70-72
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451
70-85
-----
15
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ001 У002 У007 У008
72-84
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 448
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451
447
84-86
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451
85-115
------
30
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СВУ009
86-90
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 448
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
447
90-110
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 453
ФІКСОВАНА
453А 454
110-112
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
454
112-315 кГц
112-115
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451
115-117,6
МОРСЬКА РУХОМА
ФІКСОВАНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451
454 456
115-137
-------
22
МОРСЬКА РУХОМА
ФІКСОВАНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СВУ002 У009 У010 У011
117,6-126
МОРСЬКА РУХОМА
ФІКСОВАНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451
454
126-129
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451
129-130
МОРСЬКА РУХОМА
ФІКСОВАНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451
454
130-148,5
МОРСЬКА РУХОМА
/ФІКСОВАНА/
454 457
137-148,5
---------
11,5
МОРСЬКА РУХОМА
ФІКСОВАНА
СВУ002 У009 У011 У012
148,5-255
РАДІОМОВНА
460 461 462
148,5-255
---------
106,5 РАДІОМОВНА
СВУ013 У014
255-283,5
РАДІОМОВНА
/ПОВІТРЯНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА/ 463
462 464 464А
255-283,5
---------
28,5
РАДІОМОВНА, /ПОВІТРЯНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА/
СВУ013 У014 У015
283,5-315
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
(радіомаяки) 466
/ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ-
НА/
464А 465 466А
283,5-315
---------
31,5
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
(радіомаяки)
/ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ-
НА/
СВУ016
315-1635 кГц

315-325
-------
10
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ-
НА


СВ


У017
315-325
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ-
НА (радіомаяки) 466
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
465 467
325-405
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ-
НА 465
325-405
-------
80
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ-
НА
ПОВІТРЯНА РУХОМА
СВУ018
405-415
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 468
465
405-415
-------
10
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СВУ019
415-435
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
(МОРСЬКА РУХОМА) 470
465
415-495
-------
80
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ020 У021
435-495
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
МОРСЬКА РУХОМА 470
465 471 472А
495-505
РУХОМА
(сигнали біди і виклику)
472
495-505
-------
10
РУХОМА
(сигнали біди і виклику)
СВУ022 У023
505-526,5
/ПОВІТРЯНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА/
МОРСЬКА РУХОМА 470
465 471 474 475 476
505-526,5
---------
21,5
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ024 У048
526,5-1606,5
РАДІОМОВНА
478
526,5-1606,5
------------
1080
РАДІОМОВНА
СВУ025
1606,5-1625
МОРСЬКА РУХОМА 480А
/ФІКСОВАНА/
/СУХОПУТНА РУХОМА/
483 484
1606,5-2000
-----------
393,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої
СВУ026 У027 У028 У029
1625-1635
РАДІОЛОКАЦІЙНА 487
485 486
1635-2160 кГц
1635-1800
МОРСЬКА РУХОМА 480А
/СУХОПУТНА РУХОМА/
/ФІКСОВАНА/
483 484 488
1800-1810
РАДІОЛОКАЦІЙНА 487
485 486
1810-1850
АМАТОРСЬКА
490 491 492 493
1850-2000
ФІКСОВАНА
РУХОМА
крім повітряної рухомої
484 488 495
2000-2025
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
484 945
2000-2170
---------
170
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої (R)


СВ
У027 У028 У030
2025-2045
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
Допоміжна служба метеороло-
гії 496
484 495
2045-2160
МОРСЬКА РУХОМА
/ФІКСОВАНА/
/СУХОПУТНА РУХОМА/
483 484
2160-2625 кГц
2160-2170
РАДІОЛОКАЦІЙНА
2170-2173,5
МОРСЬКА РУХОМА 487
485 486 499
2170-2173,5
-----------
3,5
МОРСЬКА РУХОМА
СВ
2173,5-2190,5
РУХОМА (сигнали біди і
виклику)
500 500А 500В 501
2173,5-2190,5
-------------
17
РУХОМА (сигнали біди і
виклику)
СВУ023 У031 У032 У034
2190,5-2194
МОРСЬКА РУХОМА
2190,5-2194
-----------
3,5
МОРСЬКА РУХОМА
СВ
2194-2300
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
484 495 502
2194-2300
---------
106
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої(R)
СВУ027
2300-2498
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
РАДІОМОВНА 503

495
2300-2498
---------
198
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої(R)
РАДІОМОВНА
СВУ027 У035
2498-2501
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ (2500 кГц)
2498-2502
---------
4
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ (2500 кГц)
СВУ036
2501-2502
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
2502-2625
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
484 495 504
2502-2625

---------
123
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої(R)
СВУ027
2625-3650 кГц

2625-2650
---------
25
МОРСЬКА РУХОМА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА


СВ


У027 У037
2625-2650
МОРСЬКА РУХОМА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
484
2650-2850
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
484 495
2650-2850
---------
200
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої(R)
СВУ027
2850-3025
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)

501 505
2850-3025
---------
175
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВУ038
3025-3155
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
РУХОМА
3025-3155
---------
130
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
3155-3200
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
506 507
3155-3200
---------
45
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухо-
мої (R)
СВ
3200-3230
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
РАДІОМОВНА 503

506
3200-3230
---------
30
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухо-
мої (R)
РАДІОМОВНА
СВУ035
3230-3400
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
РАДІОМОВНА 503

506
3230-3400
---------
170
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухо-
мої (R)
РАДІОМОВНА
СВУ035
3400-3500
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
3400-3500
---------
100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
3500-3650
АМАТОРСЬКА 510
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої
484
3500-3650
---------
150
АМАТОРСЬКА
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої
СВ
3650-4700 кГц

3650-3800
---------
157
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої


СВ


У039
3650-3800
АМАТОРСЬКА 510
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої
484
3800-3900
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА
3800-3900
---------
100
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА
СВ

-------------------
3900-3950
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
513
3900-3950
---------
50
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
3950-4000
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
3950-4000
---------
50
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
СВ
4000-4063
МОРСЬКА РУХОМА 517
ФІКСОВАНА
516
4000-4063
---------
63
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ040
4063-4438
МОРСЬКА РУХОМА 500А 500В
520 520А 520В
518 519
4063-4438
---------
375
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ023 У031 У032 У033
У041 У043 У044 У048
4438-4650
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої (R)
4438-4650
---------
212
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної
рухомої (R)
СВ
4650-4700
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
4650-4700
---------
50
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
4700-5450 кГц

4700-4750
---------
50
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)


СВ
4700-4750
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
4750-4850
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
РАДІОМОВНА 503
СУХОПУТНА РУХОМА
4750-4850
---------
100
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
РАДІОМОВНА
СУХОПУТНА РУХОМА
СВУ045
4850-4995
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА 503
СУХОПУТНА РУХОМА
4850-4995
---------
145
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
СУХОПУТНА РУХОМА
СВУ045
4995-5003
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц)
4995-5003
---------
8
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц)
СВУ046
5003-5005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
5003-5005
---------
2
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І
СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц)
СВУ046
5005-5060
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА 503
5005-5060
---------
55
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
СВУ045
5060-5250
ФІКСОВАНА
Рухома,
крім повітряної рухомої
521
5060-5450
---------
390
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
СВ
5250-5450
ФІКСОВАНА
РУХОМА,
крім повітряної рухомої
5450-7000 кГц

5450-5480
---------
30
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМАСВ
5450-5480
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА
5480-5680
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
501 505
5480-5680
---------
200
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВУ038
5680-5730
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
501 505
5680-5730
---------
50
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
5730-5900
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
5730-5950
---------
220
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
СВ
5900-5950
РАДІОМОВНА 521А 521В
521С
5950-6200
РАДІОМОВНА
5950-6200
---------
250
РАДІОМОВНА
СВУ047
6200-6525
МОРСЬКА РУХОМА 500А 500В
520 520В
522
6200-6525
---------
325
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ023 У031 У032 У033
У037 У044
6525-6685
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
6525-6685
---------
160
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
6685-6765
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
6685-6785
---------
80
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
6765-7000
ФІКСОВАНА
Сухопутна рухома 525
524
6765-7000
---------
235
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
СВ525
7000-9500 кГц

7000-7100
---------
100
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА


СВ


У049 У050
7000-7100
АМАТОРСЬКА 510
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
526 527
7100-7300
РАДІОМОВНА
7100-7300
---------
200
РАДІОМОВНА
СВУ047
7300-7350
РАДІОМОВНА 521А 521В
528А
7300-8100
---------
800
ФІКСОВАНА
СВУ050
7350-8100
ФІКСОВАНА
Сухопутна рухома
529
8100-8195
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
8100-8195
---------
95
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СВ
8195-8815
МОРСЬКА РУХОМА 500А 500В
520В 529А 501
8195-8815
---------
620
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ023 У031 У032 У033
У042 У044 У051
8815-8965
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
8815-8965
---------
150
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
8965-9040
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
8965-9040
---------
75
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
9040-9400
ФІКСОВАНА
9040-9500
---------
460
ФІКСОВАНА
СВУ050
9400-9500
РАДІОМОВНА 521А 521В
529В
9500-11400 кГц

9500-9800
---------
300
РАДІОМОВНА


СВ


У047
9500-9900
РАДІОМОВНА
530 531
9800-9900
---------
100
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА

СВ
У053
9900-9995
ФІКСОВАНА
9900-9995
---------
95
ФІКСОВАНА

СВ
9995-10003
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ (10000 кГц)
501
9995-10005
----------
10
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ
(10000 кГц)
СВУ054
10003-10005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
501
10005-10100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
501
10005-10100
-----------
95
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
10100-10150
ФІКСОВАНА
Аматорська 510
10100-11175
-----------
1075
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої
СВУ055
10150-11175
ФІКСОВАНА
Рухома, крім повітряної
рухомої (R)
11175-11175
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
11175-11275
-----------
100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
11275-11400
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
11275-11400
-----------
125
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
11400-13570 кГц

11400-11650
-----------
250
ФІКСОВАНА


СВ
11400-11600
ФІКСОВАНА
11600-11650
РАДІОМОВНА 521А 521В
529В
11650-12050
РАДІОМОВНА
530 531
11650-11700
-----------
50
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
СВУ056
11700-12050
-----------
350
РАДІОМОВНА
СВУ047
12050-12100
РАДІОМОВНА 521А 521В
529В
12050-12230
-----------
180
ФІКСОВАНА
СВ
12100-12230
ФІКСОВАНА
12230-13200
РУХОМА
ФІКСОВАНА
12230-13200
-----------
970
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ023 У031 У032 У033
У051 У057
13200-13260
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
13200-13200
-----------
60
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
13260-13360
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
13260-13360
-----------
100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
13360-13410
ФІКСОВАНА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
533
13360-13410
-----------
50
ФІКСОВАНА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СВУ052
13410-13570
ФІКСОВАНА
Рухома, крім повітряної
рухомої (R)
534
13410-13570
-----------
160
ФІКСОВАНА
СВ
13570-15100 кГц
13570-13600
-----------
30
ФІКСОВАНА


СВ
13570-13600
РАДІОМОВНА 521А 521В
534А
13600-13800
РАДІОМОВНА
531
13600-13800
-----------
200
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА

СВ
У056
13800-13870
РАДІОМОВНА 521А 521В
534А
13800-14000
-----------
200
ФІКСОВАНА
СВ
13870-14000
ФІКСОВАНА
Рухома, крім повітряної
рухомої (R)
14000-14250
АМАТОРСЬКА 510
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
14000-14250
-----------
250
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
СВУ049
14250-14350
АМАТОРСЬКА 510
535
14250-14350
-----------
100
АМАТОРСЬКА
ФІКСОВАНА
СВ
14350-14990
ФІКСОВАНА
Рухома, крім повітряної
рухомої (R)
14350-14990
-----------
640
ФІКСОВАНА
СВ
14990-15005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ (15000 кГц)
501
14990-15010
-----------
20
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ
(15000 кГц)
СВУ054
15005-15010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ (15000 кГц)
Служба космічних
досліджень
15010-15100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
15010-15100
-----------
90
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
15100-18030 кГц

15100-15550
-----------
450
РАДІОМОВНА


СВ


У047
15100-15600
РАДІОМОВНА531
15550-15600
-----------
50
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
СВУ053
15600-15800
РАДІОМОВНА 521А 521В
529В
15600-16360
-----------
760
ФІКСОВАНА
СВ
15800-16360
ФІКСОВАНА
536
16360-17410
МОРСЬКА РУХОМА 500А 500В
520В 529А
532
16360-17410
-----------
1050
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ023 У031 У032 У033
У051
17410-17480
ФІКСОВАНА
17410-17550
-----------
140
ФІКСОВАНА
СВ
17480-17550
РАДІОМОВНА 521А 521В
529В
17550-17900
РАДІОМОВНА531
17550-17700
-----------
150
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
СВУ053
17700-17900
-----------
200
РАДІОМОВНА
СВУ047
17900-17970
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
17900-17970
-----------
70
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
17970-18030
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
17970-18030
-----------
60
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВ
18030-19995 кГц

18030-18780
-----------
750
ФІКСОВАНАСВУ058
18030-18052
ФІКСОВАНА
18052-18068
ФІКСОВАНА
Служба космічних
досліджень
18068-18168
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
АМАТОРСЬКА 510
537 538
18168-18780
ФІКСОВАНА
Рухома, крім повітряної
рухомої (R)
18780-18900
МОРСЬКА РУХОМА 532
18780-18900
-----------
120
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ051
18900-19020
РАДІОМОВНА 521А 521В
529В
18900-19680
-----------
780
ФІКСОВАНА
СВ
19020-19680
ФІКСОВАНА
19680-19800
МОРСЬКА РУХОМА 532
19680-19800
-----------
120
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ051
19800-19900
ФІКСОВАНА
19800-19900
-----------
190
ФІКСОВАНА
СВ
19900-19995
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
501
19900-19995
-----------
5
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ
(20000 кГц)
СВУ054
19995-23000 кГц

19995-20010
-----------
15
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ
(20000 кГц)


СВ


У054
19995-20010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20000 кГц)
501
20010-21000
ФІКСОВАНА
Рухома
20010-21000
-----------
990
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
СВУ059
21000-21450
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
АМАТОРСЬКА 510
21000-21450
-----------
450
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
АМАТОРСЬКА
СВУ049 У060
21450-21850
РАДІОМОВНА 531
21450-21750
-----------
300
РАДІОМОВНА
СВУ061
21750-21850
-----------
100
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
СВУ053
21850-21870
ФІКСОВАНА 539
21850-21870
-----------
20
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА
СВ539
21870-21924
ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА
21870-21924
-----------
54
ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА
СВУ062
21924-22000
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
21924-22000
-----------
76
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
СВ
22000-22855
МОРСЬКА РУХОМА 532 540
22000-22855
-----------
855
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ051 У063
22855-23000
ФІКСОВАНА 540
22855-23000
-----------
145
ФІКСОВАНА
СВ
23000-25010 кГц

23000-23200
-----------
200
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМАСВ
23000-23200
ФІКСОВАНА
Рухома, крім повітряної
рухомої
540
23200-23350
ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
23200-23350
-----------
150
ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СВУ064
23350-24000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої 541
542
23350-24000
-----------
650
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
СВУ065
24000-24890
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
542
24000-24990
-----------
890
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
СВУ065
24890-24990
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
АМАТОРСЬКА 510
542 543
24990-25005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ (25000 кГц)
24990-25010
-----------
20
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ
(25000 кГц)
СВУ066
25005-25010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ
І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
25010-29700 кГц

25010-25070
-----------
60
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої


СВ
25010-25070
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої
25070-25210
МОРСЬКА РУХОМА 544
25070-25210
-----------
140
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ067
25210-25550
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої
25210-25670
-----------
460
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої
СВУ052 У068
25550-25670
РАДІОАСТРОНОМІЧНА 545
25670-26100
РАДІОМОВНА
25670-26100
-----------
470
РАДІОМОВНА
СВУ069
26100-26175
МОРСЬКА РУХОМА 544 520В
26100-26175
-----------
75
МОРСЬКА РУХОМА
СВУ051 У070
26175-27500
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої
546
26175-27500
-----------
1325
ФІКСОВАНА
РУХОМА, крім повітряної
рухомої
СВУ071
27,5-28 МГц
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА
МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
РУХОМА
27,5-28
-------
0,5
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА
МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СВ
28-29,7
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
АМАТОРСЬКА
28-29,7
-------
1,7
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
АМАТОРСЬКА
СВУ049 У060
29,7-41,015 МГц

29,7-30,005
-----------
0,305
ФІКСОВАНА
РУХОМАСВ
29,7-30,005
ФІКСОВАНА
РУХОМА
30,005-30,01
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТА-
ЦІЇ
(пізнавання супутника)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
30,005-30,01
------------
0,005
КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(пізнавання супутника)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СВ
30,01-37,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
30,01-37,5
----------
8,24
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СВУ052 У072
37,5-38,25
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіоастрономічна
547
38,25-39,986
ФІКСОВАНА
РУХОМА
38,25-41,015
------------
2,765
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СВУ052 У072
39,986-40,02
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень
40,02-40,98
ФІКСОВАНА
РУХОМА
543
40,93-41,015
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень
549 550 551
41,015-75,2 МГц41,015-48,5
-----------
7,485
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СВУ052 У072
41,015-44
ФІКСОВАНА
РУХОМА
549 550 551
44-47
ФІКСОВАНА
РУХОМА
551 552
47-58
РАДІОМОВНА
553 554 555 559 561
48,5-56,5
---------
8
РАДІОМОВНА (телебачення)
СВУ073 У074
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 1995 р. N 803
Київ
Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Відповідно до статті 20 Закону України "Про зв'язок"
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України (додається).
Міністерству транспорту та зв'язку:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!