• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про випуски облігацій внутрішніх державних позик

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Умови від 31.01.2001 № 80
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 січня 2001 р. № 80
Київ
Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1011 від 28.09.2011, № 234 від 21.03.2012, № 439 від 12.04.2022 )
1. Здійснювати щороку в межах встановленого законом граничного розміру державного внутрішнього боргу на відповідний рік розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик, а саме: короткострокових облігацій з термінами обігу до одного року (далі - короткострокові державні облігації), короткострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, з термінами обігу до одного року (далі - короткострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті), середньострокових облігацій з термінами обігу від одного до п'яти років (далі - середньострокові державні облігації), короткострокових або середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті з термінами обігу до одного року та від одного до п'яти років відповідно (далі - короткострокові або середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті), середньострокових облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, з термінами обігу від одного до п’яти років (далі - середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті), довгострокових облігацій з достроковим погашенням з термінами обігу більше ніж п'ять років (далі - довгострокові державні облігації з достроковим погашенням), довгострокових амортизаційних облігацій з термінами обігу більше ніж п'ять років (далі - довгострокові амортизаційні державні облігації), довгострокових облігацій з термінами обігу більш як п'ять років (далі - довгострокові державні облігації), середньострокових облігацій з індексованою вартістю з термінами обігу від одного до п'яти років (далі - середньострокові державні облігації з індексованою вартістю), довгострокових облігацій з індексованою вартістю з термінами обігу більш як п'ять років (далі - довгострокові державні облігації з індексованою вартістю).
2. Затвердити основні умовирозміщення (емісії)короткострокових і середньострокових державних облігацій, основні умови випуску та порядку розміщення короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, основні умовирозміщення (емісії)короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, основні умовирозміщення (емісії)середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, основні умовирозміщення (емісії)довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням, довгострокових амортизаційних державних облігацій, основні умовирозміщення (емісії)довгострокових державних облігацій, основні умовирозміщення (емісії)середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю (додаються).
3. Міністерству фінансів:
виступати емітентом та розміщувати короткострокові державні облігації, середньострокові державні облігації, короткострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті, середньострокові та довгострокові державні облігації з індексованою вартістю, довгострокові державні облігації, довгострокові державні облігації з достроковим погашенням і довгострокові амортизаційні державні облігації згідно з основними умовами та порядком, затвердженими цією постановою;
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1011 від 28.09.2011, № 1280 від 12.12.2011, № 234 від 21.03.2012 )
визначати час здійснення та обсяги розміщення (емісії) короткострокових державних облігацій, середньострокових державних облігацій, короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю, довгострокових державних облігацій, довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням і довгострокових амортизаційних державних облігацій;
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1011 від 28.09.2011, № 1280 від 12.12.2011, № 234 від 21.03.2012, № 439 від 12.04.2022 )
визначати терміни обігу та відсоткову ставку (ціну продажу) короткострокових державних облігацій, середньострокових державних облігацій, короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю, довгострокових державних облігацій, довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням і довгострокових амортизаційних державних облігацій;
( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1011 від 28.09.2011, № 1280 від 12.12.2011, № 234 від 21.03.2012 )
передбачати щороку в проекті Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення короткострокових державних облігацій, середньострокових державних облігацій, короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю, довгострокових державних облігацій, довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням і довгострокових амортизаційних державних облігацій;
( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1011 від 28.09.2011, № 1280 від 12.12.2011, № 234 від 21.03.2012 )
виступати від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями, що розміщуються відповідно до цієї постанови;
( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )
вирішувати за погодженням з Національним банком питання розміщення (емісії) та погашення короткострокових державних облігацій, середньострокових державних облігацій, короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю, довгострокових державних облігацій, довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням і довгострокових амортизаційних державних облігацій відповідно до зазначених основних умов розміщення (емісії);
( Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1011 від 28.09.2011, № 1280 від 12.12.2011, № 234 від 21.03.2012, № 439 від 12.04.2022 )
розробити та затвердити порядок погашення довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням та середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті;
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1829 від 29.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 21.03.2012 )
розробити та затвердити порядок дострокового погашення довгострокових державних облігацій.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 317 від 15.03.2006 )
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1829 від 29.11.2002, № 567 від 12.07.2005, № 317 від 15.03.2006 )
4. Взяти до відома, що генеральним агентом з обслуговування розміщення (емісії) та погашення короткострокових державних облігацій, середньострокових державних облігацій, короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю, довгострокових державних облігацій, довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням і довгострокових амортизаційних державних облігацій є Національний банк.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1829 від 29.11.2002, № 567 від 12.07.2005, № 317 від 15.03.2006, № 1011 від 28.09.2011, № 234 від 21.03.2012, № 439 від 12.04.2022 )
5. У період воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Міністерство фінансів може розміщувати облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації" відповідно до затверджених цією постановою основних умов розміщення (емісії) державних облігацій.
( Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 34


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2001 р. № 80
ОСНОВНІ УМОВИ
розміщення (емісії) короткострокових державних облігацій
( Назва основних умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )
1. Номінальна вартість однієї короткострокової державної облігації становить 1000 гривень.
2. Відсоткова ставка доходу за короткостроковими державними облігаціями встановлюється у розмірі 0 (нуль) відсотків.
3. Короткострокові державні облігації випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках в депозитарії Національного банку. Кожний випуск короткострокових державних облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.
4. Короткострокові державні облігації реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Дохід за короткостроковою державною облігацією становить різницю між номінальною вартістю, що відшкодовується власнику короткострокової державної облігації під час її погашення, та ціною її придбання.
5. Операції, пов'язані з розміщенням короткострокових державних облігацій, здійснюються Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), в порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.
6. Короткострокова державна облігація у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача, яка проводиться у порядку, визначеному Національним банком.
7. Право володіння короткостроковими державними облігаціями засвідчується:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.
8. Платежі з погашення короткострокових державних облігацій здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2001 р. № 80
ОСНОВНІ УМОВИ
розміщення (емісії) середньострокових державних облігацій
( Назва основних умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )
1. Номінальна вартість однієї середньострокової державної облігації становить 1000 гривень.
2. Середньострокові державні облігації реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.
3. Середньострокові державні облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.
( Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 990 від 01.08.2007, № 439 від 12.04.2022 )
4. Річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими державними облігаціями визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну, з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій, конкурентні заявки з перевищенням якого не задовольняються.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 від 21.03.2012 )
5. Розмір купонного платежу на одну середньострокову державну облігацію визначається за формулою:
СД = Ном х (Пр / 100) / k,
де СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову державну облігацію;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової державної облігації;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими державними облігаціями, яка визначається відповідно до пункту 4;
k - кількість купонних періодів на рік за рішенням емітента.
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 990 від 01.08.2007 )
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 990 від 01.08.2007 )
6. Під час первинного розміщення середньострокових державних облігацій ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:
де ЦР - ціна продажу середньострокових державних облігацій;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової державної облігації;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути здійснені за середньостроковими державними облігаціями;
СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову державну облігацію, який визначається відповідно до пункту 5;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за середньостроковими державними облігаціями, зазначений покупцем в заявці на аукціон з первинного розміщення середньострокових державних облігацій;
КДП - кількість днів в купонному періоді;
ДП - кількість днів з дати продажу середньострокових державних облігацій до дати їх погашення;
ДДі - кількість днів з дати продажу середньострокових державних облігацій до дати проведення і-го купонного платежу;
k - кількість купонних періодів на рік за рішенням емітента.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 990 від 01.08.2007 )
Розрахунок провадиться виходячи з фактичної кількості днів у купонному періоді.
( Абзац одинадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 990 від 01.08.2007 )
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 990 від 01.08.2007 )
7. Середньострокові державні облігації випускаються у вигляді записів на електронних рахунках в депозитарії Національного банку. Кожний випуск середньострокових державних облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.
8. Операції, пов'язані з розміщенням середньострокових державних облігацій, здійснюються Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.
9. Середньострокова державна облігація у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.
10. Право володіння середньостроковими державними облігаціями засвідчується:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.
11. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за середньостроковими державними облігаціями здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2002 р. № 1829
( Основні умови випуску та порядок розміщення довгострокових державних облігацій із змінною ставкою доходу втратили чинність на підставі Постанови КМ № 567 від 12.07.2005 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2002 р. № 1829
ОСНОВНІ УМОВИ
розміщення (емісії) довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням
( Назва основних умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )
1. Номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації з достроковим погашенням становить 1000 гривень.
2. Довгострокові державні облігації з достроковим погашенням реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.
3. Довгострокові державні облігації з достроковим погашенням мають купони. Купонний період становить три місяці.
4. Річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну, з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій, конкурентні заявки з перевищенням якого не задовольняються.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 21.03.2012 )
5. Розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію з достроковим погашенням визначається за формулою:
СД = Ном х (Пр / 100) / 4,
де СД - розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію з достроковим погашенням;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації з достроковим погашенням;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, яка визначається відповідно до пункту 4 цих Основних умов.
6. Під час первинного розміщення довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:
де ЦР - ціна продажу довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації з достроковим погашенням;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути здійснені за довгостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням;
СД - розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію з достроковим погашенням, який визначається відповідно до пункту 5 цих Основних умов;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за довгостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, зазначений покупцем у заявці на аукціон з первинного розміщення довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням;
КДП - кількість днів у купонному періоді;
ДП - кількість днів з дати продажу довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням до дати їх погашення;
ДДі - кількість днів з дати продажу довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням до дати здійснення і-го купонного платежу.
Розрахунок провадиться виходячи з фактичної кількості днів у купонному періоді.
( Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 990 від 01.08.2007 )
7. Довгострокові державні облігації з достроковим погашенням можуть бути достроково пред'явлені для погашення власниками та безумовно погашені емітентом після здійснення п'яти купонних платежів на довгострокові державні облігації з достроковим погашенням. Дострокове погашення проводиться на дату здійснення купонного платежу на довгострокові державні облігації з достроковим погашенням. Порядок дострокового погашення визначається Мінфіном.
8. Довгострокові державні облігації з достроковим погашенням випускаються у вигляді записів на електронних рахунках у депозитарії Національного банку. Кожний випуск довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.
9. Операції, пов'язані з розміщенням довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням, проводяться Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.
10. Довгострокова державна облігація з достроковим погашенням у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.
11. Право володіння довгостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням засвідчується:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.
12. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за довгостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.
( Постанову доповнено Основними умовами згідно з Постановою КМ № 1829 від 29.11.2002 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2002 р. № 1829
ОСНОВНІ УМОВИ
розміщення (емісії) довгострокових амортизаційних державних облігацій
( Назва основних умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )
1. Номінальна вартість однієї довгострокової амортизаційної державної облігації становить 1000 гривень.
2. Довгострокові амортизаційні державні облігації реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.
3. Довгострокові амортизаційні державні облігації мають купони. Купонний період становить три місяці.
4. Річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими амортизаційними державними облігаціями визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну, з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій, конкурентні заявки з перевищенням якого не задовольняються.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 21.03.2012 )
5. Розмір і-го купонного платежу на одну довгострокову амортизаційну державну облігацію визначається за формулою:
СДi = Номi х (Пр / 100) / 4,
де СДі - розмір і-го купонного платежу на одну довгострокову амортизаційну державну облігацію;
Номі - залишкова номінальна вартість однієї довгострокової амортизаційної державної облігації на дату здійснення і-го купонного платежу;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими амортизаційними державними облігаціями, яка визначається відповідно до пункту 4 цих Основних умов.
6. Під час первинного розміщення довгострокових амортизаційних державних облігацій ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:
де ЦР - ціна продажу довгострокових амортизаційних державних облігацій;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової амортизаційної державної облігації;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути здійснені за довгостроковими амортизаційними державними облігаціями;
СДі - розмір і-го купонного платежу на одну довгострокову амортизаційну державну облігацію, який визначається відповідно до пункту 5 цих Основних умов;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за довгостроковими амортизаційними державними облігаціями, зазначений покупцем у заявці на аукціон з первинного розміщення довгострокових амортизаційних державних облігацій;
КДП - кількість днів у купонному періоді;
ДПі - кількість днів з дати продажу довгострокових амортизаційних державних облігацій до дати погашення частини їх номінальної вартості, що здійснюється на дату і-го купонного платежу;
ДДі - кількість днів з дати продажу довгострокових амортизаційних державних облігацій до дати здійснення і-го купонного платежу.
Розрахунок провадиться виходячи з фактичної кількості днів у купонному періоді.
( Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 990 від 01.08.2007 )
7. Погашення номінальної вартості довгострокової амортизаційної державної облігації здійснюється після вісімнадцяти місяців їх обігу рівними частинами в момент здійснення купонних платежів.
8. Довгострокові амортизаційні державні облігації випускаються у вигляді записів на електронних рахунках у депозитарії Національного банку. Кожний випуск довгострокових амортизаційних державних облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.
9. Операції, пов'язані з розміщенням довгострокових амортизаційних державних облігацій, проводяться Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.
10. Довгострокова амортизаційна державна облігація у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.
11. Право володіння довгостроковими амортизаційними державними облігаціями засвідчується:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.
12. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за довгостроковими амортизаційними державними облігаціями здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.
( Постанову доповнено Основними умовами згідно з Постановою КМ № 1829 від 29.11.2002 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 2006 р. № 317
ОСНОВНІ УМОВИ
розміщення (емісії) довгострокових державних облігацій
( Назва основних умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )
1. Номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації становить 1000 гривень.
2. Довгострокові державні облігації реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.
3. Довгострокові державні облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.
4. Річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими державними облігаціями визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну, з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій, конкурентні заявки з перевищенням якого не задовольняються.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 21.03.2012 )
5. Розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію визначається за формулою
СД = Ном х (Пр / 100) / 2,
де СД - розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими державними облігаціями, яка визначається відповідно до пункту 4 цих Основних умов.
6. Під час первинного розміщення довгострокових державних облігацій ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою
де ЦР - ціна продажу довгострокових державних облігацій;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової державної облігації;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути здійснені за довгостроковими державними облігаціями;
СД - розмір купонного платежу на одну довгострокову державну облігацію, який визначається відповідно до пункту 5 цих Основних умов;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за довгостроковими державними облігаціями, зазначений покупцем у заявці на аукціон з первинного розміщення довгострокових державних облігацій;
КДП - кількість днів у купонному періоді;
ДП - кількість днів з дати продажу довгострокових державних облігацій до дати їх погашення;
ДДі - кількість днів з дати продажу довгострокових державних облігацій до дати проведення і-го купонного платежу.
Розрахунок проводиться виходячи з фактичної кількості днів у купонному періоді.
( Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 990 від 01.08.2007 )
7. Під час розміщення довгострокових державних облігацій емітент може визначити дату, на яку можливе здійснення їх дострокового погашення. Власники такого випуску облігацій можуть достроково пред'явити на зазначену дату облігації, які безумовно погашаються емітентом.
Дострокове погашення довгострокових державних облігацій проводиться виключно на дату, визначену емітентом під час первинного розміщення довгострокових державних облігацій. Датою дострокового погашення може визначатися тільки одна з дат, на які здійснюються купонні платежі на довгострокові державні облігації. Дострокове погашення проводиться одночасно із здійсненням купонного платежу на довгострокові державні облігації.
Порядок дострокового погашення визначається Мінфіном.
8. Довгострокові державні облігації випускаються у вигляді записів на електронних рахунках у депозитарії Національного банку. Кожний випуск довгострокових державних облігацій оформляється глобальним сертифікатом, який зберігається у депозитарії Національного банку.
9. Операції, пов'язані з розміщенням довгострокових державних облігацій, проводяться Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.
10. Довгострокова державна облігація у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.
11. Право володіння довгостроковими державними облігаціями засвідчується для:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідкою про стан їх рахунків у цінних паперах, виданою депозитарієм Національного банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - випискою з їх рахунків у цінних паперах, засвідченою підписом посадової особи та скріпленою печаткою клієнта депозитарію Національного банку.
12. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за довгостроковими державними облігаціями здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.
( Постанову доповнено Основними умовами згідно з Постановою КМ № 317 від 15.03.2006 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2011 р. № 1011
ОСНОВНІ УМОВИ
розміщення (емісії) середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю
( Назва основних умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 439 від 12.04.2022 )
1. Номінальна вартість однієї середньострокової або довгострокової державної облігації з індексованою вартістю становить 1000 гривень.
2. Погашення однієї середньострокової або довгострокової державної облігації з індексованою вартістю здійснюється за індексованою вартістю, яка визначається відповідно до пункту 15 цих Основних умов, але не нижчою за її номінальну вартість.
3. Індексація номінальної вартості середньострокової або довгострокової державної облігації з індексованою вартістю здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США (з розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує місяцю, в якому здійснюється первинне розміщення і погашення облігації. Зазначений курс оприлюднюється Національним банком на його офіційному інтернет-представництві.
4. Обсяги випуску середньострокових або довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю узгоджуються Мінфіном з Національним банком у кожному випадку їх первинного розміщення.
5. Середньострокові або довгострокові державні облігації з індексованою вартістю реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.
6. Середньострокові або довгострокові державні облігації з індексованою вартістю мають купони. Купонний період становить шість місяців.
7. Річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими або довгостроковими державними облігаціями з індексованою вартістю визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну, з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій, конкурентні заявки з перевищенням якого не задовольняються.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 234 від 21.03.2012 )
8. Розмір купонного платежу на одну середньострокову або довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю визначається за формулою:
СД = Ном х (Пр / 100) / 2,
де СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову або довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за середньостроковою або довгостроковою державною облігацією з індексованою вартістю, яка визначається відповідно до пункту 7 цих Основних умов.
9. Під час первинного розміщення середньострокових або довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:
де ЦР - ціна продажу середньострокових або довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути здійснені за середньостроковими або довгостроковими державними облігаціями з індексованою вартістю;
СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову або довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю, який визначається відповідно до пункту 8 цих Основних умов;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за середньостроковими або довгостроковими державними облігаціями з індексованою вартістю, зазначений покупцем у заявці на аукціон з первинного розміщення середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю;
КДП - кількість днів у купонному періоді;
ДП - кількість днів з дати продажу середньострокових або довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю до дати їх погашення;
ДДі - кількість днів з дати продажу середньострокових або довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю до дати проведення і-го купонного платежу.
Розрахунок проводиться виходячи з фактичної кількості днів у купонному періоді.
10. Мінфін у будь-який час може визначити дату, на яку можливе здійснення дострокового погашення середньострокових або довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю. Власники облігацій можуть достроково пред'явити на визначену емітентом дату облігації, які безумовно погашаються емітентом.
Дострокове погашення середньострокових або довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю проводиться виключно на дату, визначену Мінфіном. Датою дострокового погашення може визначатися тільки одна з дат, на які здійснюються купонні платежі на середньострокові або довгострокові державні облігації з індексованою вартістю. Дострокове погашення проводиться одночасно із здійсненням купонного платежу на середньострокові або довгострокові державні облігації з індексованою вартістю.
Порядок дострокового погашення визначається Мінфіном.
11. Середньострокові або довгострокові державні облігації з індексованою вартістю випускаються у вигляді записів на електронних рахунках у депозитарії Національного банку. Кожний випуск середньострокових або довгострокових державних облігацій оформляється глобальним сертифікатом, який зберігається у депозитарії Національного банку.
12. Операції, пов'язані з розміщенням середньострокових або довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю, проводяться Національним банком через первинних дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.
13. Середньострокова або довгострокова державна облігація з індексованою вартістю у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.
14. Право володіння середньостроковими або довгостроковими державними облігаціями з індексованою вартістю засвідчується для:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідкою про стан їх рахунків у цінних паперах, виданою депозитарієм Національного банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - випискою з їх рахунків у цінних паперах, засвідченою підписом посадової особи та скріпленою печаткою клієнта депозитарію Національного банку.
15. Сума, яка підлягає погашенню за однією середньостроковою або довгостроковою державною облігацією з індексованою вартістю, визначається за формулою:
де СП - сума погашення однієї середньострокової або довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;
СКМР 0 - офіційний курс гривні до долара США в середньому за період, що становить календарний місяць, який передує місяцю, в якому здійснюється первинне розміщення середньострокових або довгострокових облігацій з індексованою вартістю (оприлюднюється Національним банком). До середньострокових або довгострокових облігацій з індексованою вартістю, що перебувають в обігу станом на дату введення у дію Закону України від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII "Про валюту і валютні операції", застосовується СКМP0, який є середньозваженим курсом гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує місяцю, в якому було здійснено первинне розміщення середньострокових або довгострокових облігацій з індексованою вартістю;
( Абзац четвертий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 66 від 06.02.2019 )
СКМР 1 - офіційний курс гривні до долара США в середньому за період, що становить календарний місяць, який передує місяцю, в якому здійснюється погашення середньострокових або довгострокових облігацій з індексованою вартістю (оприлюднюється Національним банком).
( Абзац п'ятий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 66 від 06.02.2019 )