• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 02.09.2020 № 785
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 02.09.2020
 • Номер: 785
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 02.09.2020
 • Номер: 785
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 785
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 565 від 14.05.2021 № 1239 від 10.11.2021 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації, Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби стосовно реалізації до 1 липня 2022 р. експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") (далі - експериментальний проект) шляхом:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
здійснення кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг ідентифікації фізичних осіб, які за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису, віддалено, без особистої присутності таких осіб;
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
( Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
зберігання особистих ключів підписувачів у засобі кваліфікованого електронного підпису, що є апаратно-програмним пристроєм, розташованим в окремому, спеціально призначеному для цього приміщенні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису, що додається.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
3. Визначити державне підприємство "ДІЯ", що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації, відповідальним за технічне та технологічне забезпечення реалізації експериментального проекту.
4. Внести до Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 "Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136, № 19, ст. 741), зміни, що додаються.
( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 785
ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
( У тексті Порядку слова "Смарт-Дія" замінено словами "Дія.Підпис" ("Дія ID")"; слова "Портал Дія" в усіх відмінках замінено словами "мобільний додаток Порталу Дія" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID").
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
атака на біометричне пред’явлення - біометричне пред’явлення підсистемі збору біометричних даних з метою втручання в роботу біометричної системи;
біометричне пред’явлення - взаємодія фізичної особи, яка є суб’єктом збору біометричних даних, та підсистеми збору біометричних даних з метою отримання сигналу з біометричного параметра;
віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" ("Дія ID") - кваліфікований електронний підпис, який створюється за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - мобільний додаток Порталу Дія) згідно з вимогами цього Порядку.
( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України " Про електронні довірчі послуги", " Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", " Про захист персональних даних", " Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", вимогах у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 992 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3227).
3. Особи, яким було видано паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання, оформлені із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, можуть за власним бажанням за допомогою мобільного додатка Порталу Дія звернутися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, що використовується для створення, перевірки та підтвердження віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") (далі - кваліфікований сертифікат електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), за умови дійсності відповідного паспорта або відповідної посвідки.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 565 від 14.05.2021, № 1239 від 10.11.2021 )
Ідентифікація зазначених осіб під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") здійснюється кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі - надавач) віддалено, без особистої присутності осіб у надавача або у його відокремленому пункті реєстрації.
4. Під час формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") ідентифікація осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється надавачем шляхом виконання сукупності таких процедур:
( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
1) здійснення верифікації особи з використанням інформації Єдиного державного демографічного реєстру на підставі переданого засобами єдиної інформаційної системи МВС запиту від мобільного додатка Порталу Дія, що містить інформацію, яка дає змогу однозначно ідентифікувати особу. Запит формується на основі ідентифікаційних даних особи, переданих до мобільного додатка Порталу Дія за допомогою Системи BankID Національного банку України або зчитаних особою за допомогою мобільного додатка Порталу Дія з безконтактного електронного носія, імплантованого у видані особі паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання, оформлені із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру;
( Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1239 від 10.11.2021 )
2) проведення перевірки дійсності виданих особі паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, з використанням інформації Єдиного державного демографічного реєстру та бази даних про викрадені (втрачені) документи за зверненнями громадян єдиної інформаційної системи МВС на підставі переданого засобами єдиної інформаційної системи МВС запиту від мобільного додатка Порталу Дія, що містить інформацію, яка дає змогу однозначно ідентифікувати особу;
( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1239 від 10.11.2021 )
3) здійснення розпізнавання обличчя особи шляхом порівняння фотозображення особи, створеного нею за допомогою мобільного додатка Порталу Дія, з відцифрованим образом обличчя відповідної особи, переданим з Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної інформаційної системи МВС до мобільного додатка Порталу Дія (за умови надання особою ДМС однозначної згоди на обробку її персональних даних у частині передачі відцифрованого образу обличчя) або зчитаним особою за допомогою мобільного додатка Порталу Дія з безконтактного електронного носія, імплантованого у видані особі паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання, оформлені із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Розпізнавання обличчя особи здійснюється засобами мобільного додатка Порталу Дія за умови успішного проведення перевірки на відсутність ознак атаки на біометричне пред’явлення та стороннього впливу на особу;
( Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 565 від 14.05.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1239 від 10.11.2021 )
4) застосування додаткових механізмів для підтвердження особи, передбачених регламентом роботи надавача.
5. У разі успішної ідентифікації особи відповідно до пункту 4 цього Порядку з Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної інформаційної системи МВС до мобільного додатка Порталу Дія передаються ідентифікаційні дані особи, які вносяться до кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"):
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи українською мовою;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), у разі наявності відповідної інформації в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Для проведення перевірки дійсності виданих особі паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, з використанням бази даних про викрадені (втрачені) документи за зверненнями громадян єдиної інформаційної системи МВС з Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної інформаційної системи МВС до мобільного додатка Порталу Дія передаються відомості про номер відповідного паспорта або відповідної посвідки.
( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1239 від 10.11.2021 )
6. Відцифрований образ обличчя та інші ідентифікаційні дані особи, зазначені в пункті 5 цього Порядку, передаються з Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної інформаційної системи МВС до мобільного додатка Порталу Дія на підставі запиту від зазначеного мобільного додатка, що містить згоду особи, надану ДМС, на обробку її персональних даних (у тому числі однозначну згоду на обробку її біометричних даних) у частині такої передачі, а також інформацію, яка дає змогу однозначно ідентифікувати особу.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
7. Ідентифікація іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку подали заяву про надання статусу електронного резидента та звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") вперше, здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 648 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 62, ст. 2003), та регламенту роботи надавача за умови особистої присутності таких осіб у закордонних дипломатичних установах України без виконання процедур, визначених пунктом 4 цього Порядку.
У разі успішної ідентифікації іноземця або особи без громадянства, яка в установленому порядку подала заяву про надання статусу електронного резидента та звернулася за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") вперше, закордонна дипломатична установа України забезпечує:
1) передачу надавачу ідентифікаційних даних особи, які вносяться до кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"):
прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи мовою документа, що посвідчує особу;
( Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
реєстраційного номера облікової картки платника податків;
2) створення відцифрованого образу обличчя особи, який повинен відповідати вимогам, установленим МВС, та передачу його надавачу для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID").
8. Надавач формує та видає кваліфікований сертифікат електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") для створення підписувачем одного віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID").
Строк дії кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") визначається в положеннях сертифікаційних практик, що містяться в регламенті роботи надавача.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
9. Надавач використовує ідентифікаційні дані фізичної особи (у тому числі відцифрований образ обличчя), які підтверджені під час ідентифікації такої особи згідно з вимогами пунктів 4 або 7 цього Порядку (далі - підтверджені ідентифікаційні дані), для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"). Ідентифікаційні дані, підтверджені під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 4 або 7 цього Порядку, використовуються протягом одного року з дня їх отримання надавачем.
Надавач не пізніше ніж протягом двох годин достроково припиняє використання підтверджених ідентифікаційних даних для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") з одночасним скасуванням такого сертифіката, чинного на цей момент часу, у разі:
1) подання підписувачем заяви про дострокове припинення використання підтверджених ідентифікаційних даних, що належать йому, для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи підписувача;
2) повідомлення підписувачем або Адміністрацією Держспецзв’язку про підозру в компрометації особистого ключа, який належить підписувачу;
3) надходження до надавача документа, що підтверджує:
зміну підтверджених ідентифікаційних даних;
недостовірність підтверджених ідентифікаційних даних;
смерть фізичної особи - підписувача;
набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення використання підтверджених ідентифікаційних даних підписувача для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), оголошення фізичної особи - підписувача померлою, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, обмеження її цивільної дієздатності, визнання її банкрутом;
4) неукладення фізичною особою договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") (далі - договір про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг), відповідно до пункту 11 цього Порядку;
5) порушення підписувачем істотних умов договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
6) розірвання договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
6-1) припинення використання підписувачем мобільного додатка Порталу Дія.
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
10. Формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") після закінчення строку використання підтверджених ідентифікаційних даних, зазначеного в абзаці першому пункту 9 цього Порядку, здійснюється за умови ідентифікації відповідної фізичної особи згідно з вимогами пунктів 4 або 7 цього Порядку.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
12. Порядок доступу підписувачів до особистих ключів визначається в положеннях сертифікаційних практик, що містяться в регламенті роботи надавача.
( Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
13. Ідентифікація фізичних осіб, які звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.
14. Порядок інформаційної взаємодії мобільного додатка Порталу Дія, Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної інформаційної системи МВС, а також структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються, встановлюються Мінцифри та МВС.
Інформаційна взаємодія мобільного додатка Порталу Дія, Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної інформаційної системи МВС здійснюється в режимі реального часу інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
15. Кваліфіковані сертифікати електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") можуть використовуватися в інформаційно-телекомунікаційних системах надання електронних послуг, в яких відповідно до законодавства повинен застосовуватися кваліфікований електронний підпис, якщо за результатами оцінки ризиків від використання таких сертифікатів не виявлено загроз для безпеки інформації в зазначених інформаційно-телекомунікаційних системах, а також електронних послуг, що надаються із застосуванням відповідних систем.
У разі виявлення вразливості, яка може створити загрози для безпечного застосування схеми електронної ідентифікації з використанням віддалених кваліфікованих електронних підписів "Дія.Підпис" ("Дія ID"), власники та/або розпорядники інформаційно-телекомунікаційних систем надання електронних послуг, в яких використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), повинні повідомити Мінцифри та Адміністрацію Держспецзв’язку про виявлену вразливість не пізніше ніж протягом доби з моменту, коли їм стало відомо про неї.
У разі коли за результатами аналізу інформації про виявлену вразливість буде підтверджено існування загроз для безпечного застосування схеми електронної ідентифікації з використанням віддалених кваліфікованих електронних підписів "Дія.Підпис" ("Дія ID"), Мінцифри невідкладно повідомляє про це усіх власників та/або розпорядників інформаційно-телекомунікаційних систем надання електронних послуг, в яких використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID").
16. Надавач зберігає підтверджені ідентифікаційні дані та фотозображення особи, створене нею за допомогою мобільного додатка Порталу Дія під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 4 цього Порядку, протягом визначеного законом строку загальної позовної давності з дня, наступного за днем закінчення строку використання підтверджених ідентифікаційних даних для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID").
( Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 565 від 14.05.2021 )
17. До складу документованої інформації на папері, яка передається надавачем до центрального засвідчувального органу, не включаються сформовані кваліфіковані сертифікати електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") та їх реєстри.
18. Кваліфіковані електронні довірчі послуги, пов’язані з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), надаються підписувачам безоплатно.
19. Приєднання інформаційно-телекомунікаційних систем до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з метою використання в них віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") та автентифікації за його допомогою здійснюється на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
( Порядок доповнено пунктом 19 згідно з Постановою КМ № 565 від 14.05.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 785
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг
1. Пункт 5 доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) забезпечення віддаленої ідентифікації фізичних осіб (без їх особистої присутності) за допомогою мобільного додатка Порталу Дія (Дія) з метою безоплатного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія;".
2. Абзац восьмий пункту 3 додатка 1 до Положення замінити абзацами такого змісту:
"перелік підстав для відмови у наданні послуги;
відомості про порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги.".