Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів. Постанова від 27.08.2010 №781

Кабінет Міністрів України Постанова від 27.08.2010 №781
Остання редакція від 01.02.2019 втрата чинності (постанова від 23.01.2019 N 41 /41-2019-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 781
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 41 від 23.01.2019 )
Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 629 від 26.08.2015 N 729 від 16.09.2015 N 945 від 18.11.2015 N 351 від 01.06.2016 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Міністерству освіти і науки:
1) разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на 2011 рік та наступні роки передбачати видатки на виконання бюджетної програми "Видання, придбання, зберігання і доставка підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів";
2) забезпечити:
своєчасне розроблення, видання, придбання та доставку навчальної літератури для вихованців і вихователів дошкільних навчальних закладів, забезпечення потреб методичних кабінетів та заявок вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів;
видання один раз на три роки букварів для учнів 1-го класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, а також для забезпечення потреб методичних кабінетів та виконання заявок вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів, з розрахунку 100 відсотків прогнозованої кількості учнів 1-го класу;
( Абзац третій підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 629 від 26.08.2015 )
розроблення і видання навчальної літератури рідною мовою, в тому числі словників, для загальноосвітніх навчальних закладів з мовами навчання національних меншин, а також її доставку;
видання один раз на п’ять років підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що використовують у навчальному процесі підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, з розрахунку 120 відсотків прогнозованої кількості учнів (крім підручників з кримськотатарської мови та літератури). Підручники з кримськотатарської мови та літератури до відновлення контролю над тимчасово окупованою територією України щороку видаються накладом 300 примірників та використовуються також у позашкільних навчальних закладах;
( Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 629 від 26.08.2015; в редакції Постанови КМ N 729 від 16.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 351 від 01.06.2016 )
видання навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека української та світової літератури";
використання у навчальному процесі декількох варіативних підручників, визначених на конкурсних засадах, з метою впровадження сучасних педагогічних технологій, поглибленого вивчення предметів у початковій та основній школі, профільного навчання в старшій школі та з урахуванням потреб навчальних закладів;
3) затверджувати починаючи з 2011 року державний комплект навчальної літератури для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів, що включає навчальну програму, підручник, навчальний посібник (хрестоматія, збірник задач, лабораторний практикум, методичний посібник для вчителя, електронні навчальні засоби);
4) першочергово забезпечувати навчальною літературою дітей з особливими потребами з розрахунку 160 відсотків прогнозованої кількості учнів;
( Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з ПостановамиКМ N 629 від 26.08.2015, N 945 від18.11.2015 )
5) продовжити проведення комплексу робіт із створення системи централізованого комп'ютерного обліку підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, виданих за державним замовленням.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1378 "Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1945) та від 17 липня 2006 р. N 982 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1378" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 29, ст. 2090).
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 781
Київ
Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Міністерству освіти і науки:
1) разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на 2011 рік та наступні роки передбачати видатки на виконання бюджетної програми "Видання, придбання, зберігання і доставка підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів";
2) забезпечити:
своєчасне розроблення, видання, придбання та доставку навчальної літератури для вихованців і вихователів дошкільних навчальних закладів, забезпечення потреб методичних кабінетів та заявок вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів;
видання один раз на три роки букварів для учнів 1-го класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, а також для забезпечення потреб методичних кабінетів та виконання заявок вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів, з розрахунку 100 відсотків прогнозованої кількості учнів 1-го класу;
розроблення і видання навчальної літератури рідною мовою, в тому числі словників, для загальноосвітніх навчальних закладів з мовами навчання національних меншин, а також її доставку;
видання один раз на п’ять років підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що використовують у навчальному процесі підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, з розрахунку 120 відсотків прогнозованої кількості учнів (крім підручників з кримськотатарської мови та літератури). Підручники з кримськотатарської мови та літератури до відновлення контролю над тимчасово окупованою територією України щороку видаються накладом 300 примірників та використовуються також у позашкільних навчальних закладах;
видання навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека української та світової літератури";