• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про підвищення заробітної плати на державних підприємствах, в установах і організаціях

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 20.10.1994 № 720 | Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 жовтня 1994 р. N 720
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 207 від 02.02.2000 )
Про підвищення заробітної плати на державних підприємствах, в установах і організаціях
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 100 від 08.02.95 N 1226 від 05.10.96 N 177 від 18.02.97 )
1. Підвищити:
а) на державних і заснованих на державній власності орендних підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають на госпрозрахунку, - верхню межу коефіцієнтів співвідношень тарифних ставок (місячних окладів) працівників до мінімального розміру заробітної плати, передбачених додатками N 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 р.N 393, у 2 рази понад розміри, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1994 р. N 449. Тарифні ставки і посадові оклади працівників установлюються з урахуванням фінансових можливостей підприємств у межах зазначеного підвищення та мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці, передбачених генеральною, галузевими і регіональними тарифними угодами:
б) на підприємствах і в організаціях, діяльність яких повністю або частково фінансується з бюджету і на яких тарифні ставки і посадові оклади працівників установлюються за умовами оплати праці, що діють на госпрозрахункових підприємствах, - тарифні ставки і посадові оклади виходячи з фінансових можливостей, але не більш як у 6000 разів порівняно з діючими у 1990 році;
в)
( Підпункт "в" пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1226 від 05.10.96 у частині, що стосується працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснювалась відповідно до Єдиної тарифної сітки )
у бюджетних установах і організаціях, органах державної виконавчої влади, судової влади, прокуратури, митних органах, податкових інспекціях та в інших органах - посадові оклади за коефіцієнтами згідно з додатками N 4-6 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993 р. N 393, викладеними в новій редакції (додаються);
г)
( Підпункт "г" пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 177 від 18.02.97 у частині, що стосується осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ )
працівникам, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ - тарифні ставки і посадові оклади у порядку підвищення тарифних ставок і посадових окладів, передбаченого цією постановою відповідно до працівників державних підприємств, бюджетних установ і організацій.
2. Міністерствам, відомствам, Урядові Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому, Київській міській державній адміністрації, райвиконкомам переглянути розміри посадових окладів керівників державних підприємств, організацій та об'єднань з урахуванням підвищення посадових окладів керівників відповідних органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 47 "Про регулювання розмірів посадових окладів і премій керівників державних підприємств, організацій і об'єднань" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст.69) та доповненнями до неї згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1994 р. N 511 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 47".
3. Підприємствам, установам і організаціям:
( Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 100 від 08.02.95 )
провести перерахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, одночасно з переглядом тарифних ставок і посадових окладів на величину їх фактичного підвищення.
4. Ця постанова набуває чинності з 1 жовтня 1994 року.
Прем'єр-міністр України
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України
В. МАСОЛ

І. ДОЦЕНКО
Інд.26
( Додаток N 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1226 від 05.10.96 )
Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1994 р. N 720)
КОЕФІЦІЄНТИ
підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій, на які не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 р. N 44
Частина посадового окладу в кількості
мінімальних заробітних плат
Коефіцієнт
1
Від 2 до 4 (включно)
Від 5 до 10 (включно)
Понад 10
11,34
5,70
1,65
1,30
-----------------
Примітка. Визначення конкретного розміру посадового окладу провадиться в такому порядку:
в установах і організаціях, в яких посадові оклади встановлені нормативними актами в карбованцях, визначаються коефіцієнти співвідношень посадових окладів до мінімального розміру заробітної плати шляхом ділення посадового окладу, встановленого до 1 січня 1990 р., на 2300 карбованців;
коефіцієнти співвідношень посадових окладів до мінімального розміру заробітної плати розподіляються на частини (1,3,6 і решта);
кожна частина посадового окладу множиться на мінімальну заробітну плату 60000 крб. і відповідний коефіцієнт. Результати підсумовуються.
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України

І.ДОЦЕНКО
Додаток N 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 393
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 1994 р. N 720)
КОЕФІЦІЄНТИ
підвищення посадових окладів працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів
Частина посадового окладу в кількості
мінімальних заробітних плат
Коефіцієнт
Від 1 до 3 (включно)
Від 4 до 10 (включно)
Понад 10
6
3,5
2
-----------------
Примітка. Для визначення конкретного розміру посадового окладу, встановленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35, коефіцієнти співвідношення посадових окладів до мінімальної заробітної плати розподіляються на частини (3, 7 і решта). Кожна частина посадового окладу множиться на мінімальну заробітну плату 60000 крб. і відповідний коефіцієнт. Результати підсумовуються.
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України

І.ДОЦЕНКО