Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 і від 19 квітня 2022 р. № 473

Кабінет Міністрів України Постанова від 14.06.2022 №700
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 14.06.2022

Номер 700

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 червня 2022 р. № 700
Київ
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 і від 19 квітня 2022 р. № 473
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413), : із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 551, і Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2022 р. № 700
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 і від 19 квітня 2022 р. № 473
1. У Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326:
1) у пункті 2:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) втрати житлового фонду та об’єктів благоустрою : напрям, що включає втрати житлового фонду (житла), об’єктів благоустрою, фактичні витрати, здійснені для їх відновлення, та витрати, необхідні для відновлення пошкодженого та зруйнованого житлового фонду та об’єктів благоустрою.
Основні показники, які оцінюються:
вартість зруйнованого та пошкодженого житлового фонду (житла);
фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкодженого житлового фонду (житла);
витрати, необхідні для відновлення житлового фонду (житла);
фактичні витрати, здійснені для відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів благоустрою;
витрати на демонтаж зруйнованих житлового фонду та об’єктів благоустрою;
інші показники та параметри, якими визначається розмір шкоди та збитків внаслідок втрати житлового фонду та об’єктів благоустрою, спричинених збройною агресією Російської Федерації.
Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіону за погодженням з Мінреінтеграції;";
доповнити пункт підпунктами 5-1 і 5-2 такого змісту:
"5-1) втрати об’єктів громадських будівель : напрям, що включає втрати громадських будівель (об’єктів освіти, спорту, соціального захисту, охорони здоров’я, культури, адміністративних будівель тощо), фактичні витрати, здійснені для їх відновлення.
Основні показники, які оцінюються:
вартість зруйнованих та пошкоджених громадських будівель;
фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкоджених громадських будівель;
витрати на демонтаж зруйнованих об’єктів громадських будівель;
інші показники та параметри, якими визначається розмір шкоди та збитків внаслідок втрати об’єктів громадських будівель, спричинених збройною агресією Російської Федерації.
Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіону за погодженням Мінреінтеграції;
5-2) втрати об’єктів житлово-комунального господарства : напрям, що включає зруйновані і пошкоджені об’єкти у сфері теплопостачання, об’єкти водопостачання і водовідведення і решту об’єктів житлово-комунального господарства, знищення яких має безпосередній вплив на санітарні та гігієнічні умови проживання жителів населених пунктів.
Основні показники, які оцінюються:
вартість знищених або пошкоджених об’єктів житлово-комунального господарства;
фактичні витрати, здійснені для відновлення об’єктів житлово-комунального господарства;
витрати на демонтаж зруйнованих споруд, утилізацію (списання) пошкодженої техніки та іншого майна;
інші показники та параметри, якими визначається розмір шкоди та збитків внаслідок втрати об’єктів житлово-комунального господарства, спричинених збройною агресією Російської Федерації.
Визначення шкоди та обсягу збитків здійснюється відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіону за погодженням з Мінреінтеграції;";
абзац перший підпункту 15 після слів "їх майна" доповнити словами і цифрами "(крім втрат громадських будівель та споруд комунальної власності, які відносяться до підпункту 5-1 пункту 2 цього Порядку)";
2) доповнити Порядок пунктом 5 такого змісту:
"5. Факт фіксації пошкоджень або руйнації будівель та споруд, зумовлених збройною агресією Російської Федерації, здійснюється відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473.".
1) доповнити Порядок пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Цей Порядок застосовується для фіксації пошкоджень, зумовлених збройною агресією Російської Федерації (далі : фіксація пошкоджень), будівель та споруд приватної та комунальної форми власності, а також може застосовуватися для фіксації пошкоджень будівель і споруд державної форми власності.";
2) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"Організація та координація виконання невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності — військовими адміністраціями (далі — уповноважений орган) на підставі заяв (повідомлень) громадян, підприємств, установ та організацій, інформації, отриманої із засобів масової інформації, від центральних органів виконавчої влади (ДСНС, Національної поліції), військових формувань тощо.";
3) у пункті 5:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"здійснює попередні візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою формування переліків таких об’єктів, розробляє та затверджує план робіт з обстеження (далі — план робіт);";
абзац восьмий виключити;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"До проведення попередніх візуальних оглядів пошкоджених об’єктів та розроблення плану робіт можуть залучатися фахівці з обстеження, визначені у пунктах 2, 2-1 і 2-2 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045) (далі — Порядок проведення обстеження), фахівці підрозділів ДСНС, Національної поліції (за згодою), а також за необхідності — підрозділів Збройних Сил та СБУ.";
4) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Обстеження пошкоджених об’єктів здійснюється за рішенням уповноважених органів шляхом комісійного обстеження, що проводиться відповідно до пункту 8-1 цього Порядку, та/або технічного обстеження, що проводиться відповідно до пункту 9 цього Порядку, — відповідно до затвердженого плану робіт.
Уповноважений орган оприлюднює затверджений план робіт на офіційному веб-сайті протягом трьох календарних днів з дня затвердження, а також за можливості — письмово повідомляє власника або управителя об’єкта щодо строків виконання обстеження.
Вид обстеження (комісійне або технічне), а також черговість та строки виконання робіт з обстеження визначаються уповноваженим органом під час складання плану робіт (з урахуванням результатів попереднього візуального огляду пошкоджених об’єктів (характеру та ступеня наявних пошкоджень), а також наявних джерел і обсягів фінансування робіт з обстеження та подальшого відновлення пошкоджених об’єктів).
План робіт повинен містити:
перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають комісійному обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта), зокрема щодо об’єктів, які за результатами візуального огляду мають незначні пошкодження та можуть бути відновленні шляхом поточного ремонту;
перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають технічному обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта);
черговість та строки виконання робіт з обстеження (комісійного/технічного обстеження), основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.
Першочергово комісійному/технічному обстеженню (далі : обстеження) підлягають:
пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури (об’єкти закладів дошкільної, загальної середньої освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту населення), будівлі адміністративного призначення, в тому числі такі, в яких надаються адміністративні послуги, розміщуються органи управління та сили цивільного захисту, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи та аварійно-рятувальні служби;
пошкоджені об’єкти житлово-комунального господарства (електро-, газо-, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі);
пошкоджені об’єкти житлового фонду, а саме багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки.";
5) у пункті 7:
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"здійсненні заходів щодо визначення власника або управителя (балансоутримувача) об’єкта та його інформування щодо проведення обстеження;".
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"визначенні виконавця робіт з технічного обстеження пошкоджених об’єктів (далі — виконавець робіт з технічного обстеження) та організації робіт з технічного обстеження, в тому числі вахтовим методом (якщо проведення технічного обстеження забезпечується уповноваженим органом відповідно до плану робіт).";
перше речення абзацу шостого після слів "робіт з" доповнити словом "технічного";
6) доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1. З метою забезпечення проведення комісійного обстеження пошкоджених об’єктів уповноваженим органом утворюється комісія, до складу якої залучаються фахівці/фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань "Будівництво та архітектура", крім спеціальності "Геодезія та землеустрій".
До проведення комісійного обстеження залучаються (за можливості) уповноважені представники власника або управителя (балансоутримувача) об’єкта.
За результатами комісійного обстеження складається акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації (далі : акт комісійного обстеження), у якому, зокрема, зазначається:
інформація про уповноважений орган, який утворив комісію, склад комісії та рішення щодо її утворення, дата обстеження;
інформація щодо форми власності та власника (управителя) пошкодженого об’єкта (за наявності);
інформація про пошкоджений об’єкт : назва, адреса, загальна площа, кількість поверхів, секцій тощо;
інформація щодо обсягу та ймовірних причин пошкоджень (якщо можна визначити);
інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт на об’єкті;
висновки щодо необхідності проведення технічного обстеження відповідно до пункту 9 цього Порядку.
До акта комісійного обстеження обов’язково додаються результати фотофіксації об’єкта, що свідчать про характер та обсяг руйнувань.
Примірну форму акта комісійного обстеження наведено у додатку.
Після створення відповідного функціоналу комісія формує акт комісійного обстеження в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі : Портал Дія).
Акти комісійного обстеження передаються держателю Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, протягом місяця з дати його створення. Уповноважений орган за можливості письмово повідомляє власника (управителя) про результати комісійного обстеження шляхом надсилання копії комісійного акта протягом трьох календарних днів з дня складання такого акта або шляхом надсилання засобами Порталу Дія.
У випадках, коли на момент проведення комісійного обстеження інформація щодо власника (управителя) пошкодженого об’єкта відсутня або місцезнаходження власника (управителя) невідомо, уповноважений орган надає доступ до акта комісійного обстеження на вимогу.";
7) у пункті 9:
абзац перший після слів "Роботи з" доповнити словом "технічного";
абзац четвертий після слів "За результатами" доповнити словом "технічного", а після слів "складається звіт" : словами "з технічного обстеження";
абзац п’ятий після слів "додається акт" доповнити словом "технічного", а після слів "повинен містити" : словом ", зокрема";
абзац сьомий після слова "відновлення" доповнити словом "шляхом";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі виконання робіт з технічного обстеження на замовлення власника (управителя) пошкодженого об’єкта про початок робіт з такого обстеження замовник письмово повідомляє уповноважений орган, а після проведення обстеження — безоплатно надає уповноваженому органу один примірник звіту та акта технічного обстеження.
У разі виконання робіт з технічного обстеження на замовлення уповноваженого органу уповноважений орган письмово повідомляє власника (управителя) пошкодженого об’єкта про початок робіт з обстеження, а також надає копію акта технічного обстеження.";
8) в абзаці першому пункту 10 слова "звіти та акти, складені за результатами" замінити словами "акти комісійного обстеження, звіти та акти технічного";
9) абзац третій пункту 12 викласти в такій редакції:
"організовує виконання робіт з демонтажу відповідно до Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 474;";
10) доповнити Порядок пунктом 13 такого змісту:
"13. Відновлення пошкоджених об’єктів шляхом будівництва (капітального ремонту, реконструкції) здійснюється власником (управителем), уповноваженим органом чи іншим замовником будівництва на підставі звіту технічного обстеження відповідно розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації.";
11) доповнити Порядок додатком такого змісту:
"Додаток
до Порядку
ПРИМІРНА ФОРМА АКТА
комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації
ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова комісії
від ___ _______ р. №___________
______________________________
АКТ
комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії Російської Федерації
_______________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)
___ ___________ 20__ р.
Назва об’єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000:
Адреса розташування:
Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння)
Форма власності:
Власник (управитель)
(прізвище, власне ім’я, паспортні дані,
реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)
Комісія з обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі : комісія) у складі:
голови комісії
заступника голови комісії
секретаря комісії
членів комісії,
що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності : розпорядження начальника військової адміністрації населеного пункту
(дата, номер рішення/розпорядження,
та назва рішення/розпорядження)
у присутності (власника, співвласників, представника)
(прізвище, власне ім’я)
на підставі заяви (за наявності)
________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я із зазначенням дати звернення)
та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:
1. Загальні характеристики об’єкта:
дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини
рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції)
загальна площа, кв. метрів:
кількість поверхів:
підземних
наземних
мансардних
кількість секцій:
загальна кількість квартир:
площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів:
Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об’єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану
(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)
Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об’єкта
Основні конструктивні елементи та інженерні системи
об’єкта
Загальна характеристика (основний тип, конструкція,
матеріал тощо)
1. Фундаменти
2. Вертикальні зовнішні огороджувальні конструкції
(стіни)
3. Перекриття:
першого поверху
міжповерхові
горища
4. Покриття
5. Покрівлі
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)
8. Опорядження
фасад
підлоги
стеля
внутрішні стіни
9. Внутрішні інженерні системи
електропостачання
водопостачання
газопостачання
каналізація
опалення
______
Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об’єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).
2. Загальна характеристика пошкоджень об’єкта:
орієнтовна дата пошкодження об’єкта:
ймовірні причини пошкодження об’єкта:
характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):
фундамент:
зовнішні стіни, фасад:
дах/покрівля:
внутрішні стіни/перегородки:
підлоги:
заповнення віконних та дверних прорізів:
інженерні мережі та обладнання:
інші конструкції та елементи будівлі:
Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт
Інша додаткова інформація
Висновки:
До акта комісійного обстеження додаються:
(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об’єкта)
Заступник голови_______________
(підпис)
_______________________
(власне ім’я, прізвище)
Члени комісії_______________
(підпис)
_______________________
(власне ім’я, прізвище)
_______________
(підпис)
_______________________
(власне ім’я, прізвище)
_______________
(підпис)
_______________________
(власне ім’я, прізвище)
Власник
(управитель/представник)
(у разі участі в обстеженні)
___________
(підпис)
____________________".
(власне ім’я, прізвище)
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 червня 2022 р. № 700
Київ
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 і від 19 квітня 2022 р. № 473
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413), : із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 551, і Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2022 р. № 700
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 і від 19 квітня 2022 р. № 473
1. У Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326:
1) у пункті 2:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) втрати житлового фонду та об’єктів благоустрою : напрям, що включає втрати житлового фонду (житла), об’єктів благоустрою, фактичні витрати, здійснені для їх відновлення, та витрати, необхідні для відновлення пошкодженого та зруйнованого житлового фонду та об’єктів благоустрою.
Основні показники, які оцінюються:
вартість зруйнованого та пошкодженого житлового фонду (житла);
фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкодженого житлового фонду (житла);
витрати, необхідні для відновлення житлового фонду (житла);
фактичні витрати, здійснені для відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів благоустрою;

30 днiв передплати безкоштовно!