Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 30.01.2019 №68
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2019 р. № 68
Київ
Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1101 від 24.12.2019 № 897 від 30.09.2020 № 402 від 21.04.2021 № 1323 від 15.12.2021 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2018 р., № 16, ст. 545, № 22, ст. 733, № 54, ст. 1884) і від 30 травня 2018 р. № 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1618, № 68, ст. 2285) зміни, що додаються.
3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:
починаючи з 1 січня 2019 р. відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року;
подання Міністерству соціальної політики щомісяця до 10 числа інформації про призначення та виплату відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час здійснення відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" керуватися Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 68
ПОРЯДОК
відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"
( У тексті Порядку слово "(усиновлювачі)" в усіх відмінках виключено на підставі Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )( У тексті Порядку слова "отримувач компенсації послуги "муніципальна няня" та "отримувач послуги "муніципальна няня" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "заявник послуги "муніципальна няня" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1323 від 15.12.2021 )
1. Цим Порядком визначено механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
1) послуга з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" (далі - послуга "муніципальна няня") - послуга, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за:
дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду;
двома і більше дітьми до трьох років;
дитиною до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи;
2) заявник послуги "муніципальна няня" - один із батьків, опікунів, який звернувся за призначенням послуги "муніципальна няня" та виховує двох і більше дітей до трьох років або дитину до трьох років, яка потребує додаткового догляду, або дитину до трьох років і є особою з інвалідністю I чи II групи;
3) дитина, яка потребує додаткового догляду, - дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;
4) муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець ( КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) чи юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі - договір), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
3. Відшкодування вартості послуги "муніципальна няня" є щомісячною адресною компенсаційною виплатою заявнику послуги "муніципальна няня" (далі - компенсація послуги "муніципальна няня") за здійснення догляду за дитиною протягом місяця.
Призначення та виплата компенсації послуги "муніципальна няня" здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення (далі - місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
4. Компенсація послуги "муніципальна няня" виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше вартості послуги "муніципальна няня", сплаченої заявником послуги "муніципальна няня".
У разі догляду за дитиною, яка потребує додаткового догляду, компенсація послуги "муніципальна няня" виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше вартості послуги "муніципальна няня", сплаченої заявником послуги "муніципальна няня".
( Пункт 4 в редакції Постанов КМ № 897 від 30.09.2020, № 1323 від 15.12.2021 )
5. Право на отримання компенсації послуги "муніципальна няня" мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами двох і більше дітей до трьох років або дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.
Компенсація послуги "муніципальна няня" не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
6. Договір укладається у письмовій формі між заявником послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею.
У договорі має бути зазначено, зокрема, назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання заявника послуги "муніципальна няня", місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб - підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).
( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
В електронній особовій справі, яка створюється згідно з даними заяви, поданої у паперовій чи електронній формі, автоматично формується реєстраційний номер договору.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1323 від 15.12.2021 )
7. Для отримання компенсації послуги "муніципальна няня" заявник послуги "муніципальна няня" подає заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені в пунктах 8 і 9 цього Порядку.
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 21.04.2021 )( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
Заява разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", приймається від заявників послуги "муніципальна няня" місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення лише у разі  надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1323 від 15.12.2021 )
Заяви разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
До 1 липня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше ніж наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
( Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 21.04.2021 )
З 1 липня 2021 р. заяви разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня", приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
( Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 21.04.2021 )
Заяви разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги "муніципальна няня" (після формування електронної справи), у паперовій формі передаються відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
8. У паперовій формі заявник послуги "муніципальна няня" подає такі документи:
заяву про надання компенсації послуги "муніципальна няня";
заяву про перерахування коштів для компенсації послуги "муніципальна няня" із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги "муніципальна няня" відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636);
( Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
копію договору між заявником послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею;
( Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги "муніципальна няня", сплаченої заявником послуги "муніципальна няня" (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому подано заяву.
( Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
До заяви додаються копії:
свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - копія виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
( Абзац сьомий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
паспорта заявника послуги "муніципальна няня" з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) заявника послуги "муніципальна няня";
рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
( Абзац одинадцятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 897 від 30.09.2020 )
медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 897 від 30.09.2020 )( Абзац чотирнадцятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 897 від 30.09.2020 )
9. В електронній формі заявник послуги "муніципальна няня" подає такі документи:
електронну заяву про надання компенсації послуги "муніципальна няня";
електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги "муніципальна няня" із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги "муніципальна няня" відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636);
скановану копію договору між заявником послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею;
відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги "муніципальна няня" (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому подано заяву, в електронній формі.
До заяви додаються:
відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - сканована копія виданого компетентним органом країни перебування і легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);
сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
( Абзац дев’ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
( Абзац дванадцятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).
На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника послуги "муніципальна няня" або удосконалений електронний підпис. Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини заявника послуги "муніципальна няня", реєстраційний номер платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) та дані паспорта громадянина України заявника послуги "муніципальна няня" отримуються з кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
10. Факт народження дитини на території України у разі подання заяви в електронній формі підтверджується за інформацією з державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом.
Відомості про реєстрацію муніципальної няні та наявність відповідних видів економічної діяльності перевіряються шляхом електронної взаємодії з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом.
11. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:
розглядають подані документи;
перевіряють факт реєстрації фізичної особи - підприємця/юридичної особи, яка надає послугу з догляду за дітьми, з якою укладено договір на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
протягом десяти робочих днів з дати надходження документів приймають рішення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги "муніципальна няня";
протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги "муніципальна няня" письмово або в електронній формі інформують заявника послуги "муніципальна няня" про прийняте рішення.
Отримувачу послуги "муніципальна няня" може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги "муніципальна няня" у разі подання неповного пакета документів, передбаченого пунктами 8 і 9 цього Порядку, відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або викладення недостовірної інформації в договорі.
У разі подання неповного пакета документів, передбачених пунктами 8 і 9 цього Порядку, заявник послуги "муніципальна няня" має право протягом п‘яти робочих днів з дня подання заяви про призначення компенсації послуги "муніципальна няня", але не пізніше дня прийняття рішення місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги "муніципальна няня" подати/надіслати документи, яких не вистачає.
( Абзац сьомий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )
Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення в письмовій або електронній формі інформує заявника послуги "муніципальна няня" про подання неповного пакета документів.
( Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1323 від 15.12.2021 )( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
12. Компенсація послуги "муніципальна няня" призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею. Компенсація послуги "муніципальна няня" призначається з місяця подання заяви про призначення послуги "муніципальна няня", але не раніше дати укладення договору між заявником послуги "муніципальна няня" та муніципальною нянею.
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1323 від 15.12.2021 )
У разі продовження строку дії цього договору виплата компенсації послуги "муніципальна няня" продовжується за заявою заявника послуги "муніципальна няня" з місяця подання заяви.
( Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 897 від 30.09.2020 )
Виплата компенсації послуги "муніципальна няня" здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником послуги "муніципальна няня" документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня".
У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги "муніципальна няня", повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника послуги "муніципальна няня", прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.
( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1323 від 15.12.2021 )
13. Отримувач послуги "муніципальна няня":
до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу "муніципальна няня", подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги "муніципальна няня";
( Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору, продовження строку його дії або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги "муніципальна няня".
( Абзац третій пункту 13 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020 )
У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня", виплата компенсації послуги "муніципальна няня" припиняється.
Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня", виплата компенсації послуги "муніципальна няня" поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги "муніципальна няня".
14. Кошти компенсації послуги "муніципальна няня", не одержані заявником послуги "муніципальна няня" з вини органу, який її призначає та виплачує, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого у рік призначення виплати.
15. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років сума компенсації послуги "муніципальна няня" перераховується місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення без подання заяви заявником послуги "муніципальна няня", але з прийняттям відповідного рішення про перерахунок компенсації послуги "муніципальна няня, яке долучається до особової справи заявника послуги "муніципальна няня".
16. Компенсація послуги "муніципальна няня" виплачується заявнику послуги "муніципальна няня" шляхом перерахування коштів місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений у заяві заявником послуги "муніципальна няня", до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до зазначеного структурного підрозділу надійшли документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня".
17. Виплата раніше призначеної компенсації послуги "муніципальна няня" припиняється, якщо заявником послуги "муніципальна няня" було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги "муніципальна няня", внаслідок чого було надміру виплачено кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення.
( Абзац перший пункту 17 в редакції Постанови КМ № 897 від 30.09.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1323 від 15.12.2021 )
У разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги "муніципальна няня" заявник послуги "муніципальна няня" повинен відшкодувати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення ці кошти за весь період з моменту, коли він не мав права на їх одержання.
Для цього місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення:
визначає обсяг надміру виплачених коштів і встановлює строки їх повернення, про що повідомляє заявнику послуги "муніципальна няня";
у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги "муніципальна няня" у наступних періодах здійснює щомісячні відрахування на підставі прийнятих рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, яка підлягає виплаті.
Виплата компенсації послуги "муніципальна няня" може бути поновлена, якщо заявник послуги "муніципальна няня" протягом місяця, наступного за місяцем припинення зазначеної виплати, повідомив місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати компенсації послуги "муніципальна няня", а саме подав достовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років.
Виплата раніше призначеної компенсації послуги "муніципальна няня" також припиняється:
у разі переїзду заявника послуги "муніципальна няня" до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги "муніципальна няня" (розірвання договору, смерть заявника послуги "муніципальна няня", дитини, припинення діяльності фізичної особи - підприємця, юридичної особи, яка надає послугу "муніципальна няня"), - з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;
за заявою заявника послуги "муніципальна няня" - з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
18. Компенсація послуги "муніципальна няня" здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати компенсації послуги "муніципальна няня", затверджується  Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019 )
19. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують і зберігають протягом п’яти років особові справи заявників послуги "муніципальна няня".
20. Рішення місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відмову у призначенні компенсації послуги "муніципальна няня" може бути оскаржене в судовому порядку.
21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
22. Компенсація послуги "муніципальна няня" не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.
Одержання заявниками послуги "муніципальна няня" інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги "муніципальна няня".
Компенсація послуги "муніципальна няня" не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 68
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 і від 30 травня 2018 р. № 427
( Див. текст )( Див. текст )( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019 )
2. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 427 слова ", на умовах співфінансування з різних бюджетів" виключити.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2019 р. № 68
Київ
Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!