Про внесення змін до деяких законів України у звязку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи". Закон від 06.03.2003 №594-IV

Верховна Рада України Закон від 06.03.2003 №594-IV
Остання редакція від 21.10.2019. Внесення змін (кодекс украины від 18.10.2018 N 2597-VIII /2597-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.03.2003

Номер 594-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.159 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 Кодексом N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5029-VI від 03.07.2012 )
2. Статтю 17 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191) викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду
Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду, що зберігаються в музеях, здійснюються відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".
3. У статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 32, ст. 172):
пункт "а" частини першої доповнити підпунктом 10 такого змісту:
"10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду";
частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території".
4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 32, ст. 172):
статтю 16 доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи";
пункт 13 статті 25 після слів "архівною справою" доповнити словами "та діловодством".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018 )
6. У частині другій статті 8, статтях 20, 21 і у частині першій статті 28 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) слова "Головне архівне управління України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" у відповідних відмінках.
7. У статті 16 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177):
у частині четвертій слова "Законом України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" замінити словами "Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи";
у частині п'ятій слово "пам'ятками" замінити словом "документами".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
6 березня 2003 року
N 594-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
2. Статтю 17 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191) викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду
Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду, що зберігаються в музеях, здійснюються відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".
3. У статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 32, ст. 172):
пункт "а" частини першої доповнити підпунктом 10 такого змісту:
"10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду";
частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території".
4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 32, ст. 172):
статтю 16 доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи";
пункт 13 статті 25 після слів "архівною справою" доповнити словами "та діловодством".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!