Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Кабінет Міністрів України Постанова від 13.05.2022 №570
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 13.05.2022

Номер 570

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 травня 2022 р. № 570
Київ
Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 2, ст. 35; 2022 р., № 25, ст. 1360), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2022 р. № 570
ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив
1. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
"Введення в обіг палив, які вироблені на митній території України за екологічним класом Євро3 і Євро4, дозволяється за умови обов’язкового застосування процедури оцінки відповідності за модулем F1 згідно з пунктами 17—22 цього Технічного регламенту.".
2. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
"Для вітчизняних виробників до припинення або скасування воєнного стану в Україні якість автомобільних бензинів повинна відповідати вимогам, наведеним у додатку 8, а дизельного палива — вимогам, наведеним у додатку 9.".
3. Доповнити Технічний регламент пунктом 27 такого змісту:
"27. До припинення або скасування воєнного стану в Україні під час введення в обіг і обігу дизельного палива та бензинів автомобільних з покращеними показниками якості та з позначенням (маркуванням) певної торгової марки (товарного знака) розповсюджувач зобов’язаний підтвердити введення безпечних добавок у відповідні нафтопродукти згідно з абзацами шостим — дев’ятим пункту 18 цього Технічного регламенту.".
4. Доповнити Технічний регламент додатками 8 і 9 такого змісту:
"Додаток 8
до Технічного регламенту
ВИМОГИ
щодо характеристик автомобільного бензину за екологічним класом Євро3 і Євро4 на період воєнного стану
Назва показникаОдиниця виміруЗначення норм за екологічним класом
Євро3Євро4
Вміст сіркиміліграмів на один кілограмне більше 150не більше 50
Об’ємна частка бензолвідсотківне більше 5не більше 3
Масова частка кисню:
для бензинів Е0, Е5, Е7відсотківне більше 2,7не більше 2,7
для бензинів Е10 не більше 3,7не більше 3,7
Об’ємна частка вуглеводнів:—"—
ароматичних не більше 42не більше 35
Детонаційна стійкість:
октанове число за дослідним методом:одиниць
для бензинів марки А-80 не менше 80не менше 80
для бензинів марки А-92 не менше 92не менше 92
для бензинів марки А-95 не менше 95не менше 95
октанове число за моторним методом:—"—
для бензинів марки А-80 не менше 76не менше 76
для бензинів марки А-92 не менше 82,5не менше 82,5
для бензинів марки А-95 не менше 85не менше 85
Тиск насиченої пари:кілопаскалів
у літній період в межах 45-80в межах 45-80
у зимовий період в межах 60-100в межах 60-100
у перехідний період в межах 50-90в межах 50-90
Об’ємна частка біоетанолу:
для бензинів Е0відсотків
для бензинів Е5 не більше 5не більше 5
для бензинів Е7 понад 5 та не більше 7понад 5 та не більше 7
для бензинів Е10 понад 7 та не більше 10понад 7 та не більше 10
__________
Примітки.
1. Для бензинів Е0, Е5 і Е7 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу — до 3 відсотків об’ємних, ізопропілового спирту — до 10 відсотків об’ємних, ізобутилового спирту — до 10 відсотків об’ємних, третбутилового спирту — до 7 відсотків об’ємних, етерів — до 15 відсотків об’ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С — до 10 відсотків об’ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 2,7 відсотка.
2. Для бензинів Е10 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу — до 3 відсотків об’ємних, ізопропілового спирту — до 12 відсотків об’ємних, ізобутилового спирту — до 15 відсотків об’ємних, третбутилового спирту — до 15 відсотків об’ємних, етерів - до 22 відсотків об’ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С — до 15 відсотків об’ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 3,7 відсотка.
3. Об’ємна частка біоетанолу визначається в разі його додавання до автомобільного бензину.
4. Для бензинів, що виробляються на митній території України за екологічним класом Євро3 і Євро4, дозволяється використання інших октанопідвищуючих добавок, які не погіршують експлуатаційних показників бензинів, за умови виконання вимог абзацу третього пункту 12 та абзаців шостого — дев’ятого пункту 18 цього Технічного регламенту.
Додаток 9
до Технічного регламенту
ВИМОГИ
щодо характеристик дизельного палива за екологічним класом Євро3 і Євро4 на період воєнного стану
Назва показникаОдиниця виміруЗначення норм за екологічним класом
Євро3Євро4
Вміст сіркиміліграмів
на один кілограм
не більше 350не більше 50
Температура спалаху в закритому тиглі:градусів
дизельного палива літнього не нижче 40не нижче 40
дизельного палива зимового не нижче 35не нижче 35
Фракційний склад — 50 відсотків об’ємних переганяється
при температурі
—"—не вище 280не вище 280
Фракційний склад — 96 відсотків об’ємних переганяється
при температурі
—"—не вище 370не вище 370
Цетанове число:одиниць
дизельного палива літнього не менше 45не менше 45
дизельного палива зимового не менше 45не менше 45
Гранична температура фільтрованості:градусів
дизельного палива літнього не вище 5не вище 5
дизельного палива зимового не вище мінус 15не вище мінус 15
__________
Примітка. Для дизельних палив, що виробляються на митній території України за екологічним класом Євро3 і Євро4, дозволяється використання цетанопідвищуючих, депресорних та інших добавок, які не погіршують експлуатаційних показників дизельних палив, за умови виконання вимог абзацу четвертого пункту 13 та абзаців шостого — дев’ятого пункту 18 цього Технічного регламенту.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 травня 2022 р. № 570
Київ
Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 2, ст. 35; 2022 р., № 25, ст. 1360), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2022 р. № 570
ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив
1. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
"Введення в обіг палив, які вироблені на митній території України за екологічним класом Євро3 і Євро4, дозволяється за умови обов’язкового застосування процедури оцінки відповідності за модулем F1 згідно з пунктами 17—22 цього Технічного регламенту.".
2. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
"Для вітчизняних виробників до припинення або скасування воєнного стану в Україні якість автомобільних бензинів повинна відповідати вимогам, наведеним у додатку 8, а дизельного палива — вимогам, наведеним у додатку 9.".
3. Доповнити Технічний регламент пунктом 27 такого змісту:
"27. До припинення або скасування воєнного стану в Україні під час введення в обіг і обігу дизельного палива та бензинів автомобільних з покращеними показниками якості та з позначенням (маркуванням) певної торгової марки (товарного знака) розповсюджувач зобов’язаний підтвердити введення безпечних добавок у відповідні нафтопродукти згідно з абзацами шостим — дев’ятим пункту 18 цього Технічного регламенту.".
4. Доповнити Технічний регламент додатками 8 і 9 такого змісту:
"Додаток 8
до Технічного регламенту

30 днiв передплати безкоштовно!