• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про реалізацію експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 17.05.2024 № 565
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 17.05.2024
 • Номер: 565
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 17.05.2024
 • Номер: 565
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 травня 2024 р. № 565
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони стосовно реалізації протягом двох років з дня, що настає за днем набрання чинності цією постановою, експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном (далі — експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, що додається.
3. Установити, що:
1) учасниками експериментального проекту є призовники, військовозобов’язані та резервісти (крім військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки та розвідувальних органах), які постійно або тимчасово перебувають за кордоном;
2) координатором експериментального проекту є Міністерство оборони;
3) фінансування експериментального проекту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Міністерству оборони протягом двох місяців:
з дня набрання чинності цією постановою забезпечити можливість уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних, резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;
після завершення реалізації експериментального проекту подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також у разі потреби пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів за результатами реалізації експериментального проекту.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2024 р. № 565
ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном
1. Цей Порядок визначає механізм уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних, резервістів (крім військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку у СБУ та розвідувальних органах), які постійно або тимчасово перебувають за кордоном (далі — особи), з використанням засобів електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
Метою експериментального проекту щодо уточнення облікових даних особи засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста є забезпечення можливості виконання особами військового обов’язку, зокрема в частині дотримання правил військового обліку.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про правовий режим воєнного стану", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", Положенні про систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 "Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2021 р., № 52, ст. 3216; 2023 р., № 11, ст. 721).
3. Засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста уточнюються такі облікові дані особи:
адреса проживання;
номери засобів зв’язку;
адреса електронної пошти.
Уточнення облікових даних особи припиняється засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста у разі, коли надані відомості не пройшли арифметичний та/або форматологічний контроль, про що особі надсилається повідомлення засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
Адреса електронної пошти не може бути змінена частіше, ніж раз на сім діб.
У разі зміни адреси електронної пошти особа протягом доби з моменту такої зміни зобов’язана уточнити облікові дані.
4. Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста на електронний пристрій, критерії якого підтримують його використання, підключений до Інтернету, та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу з дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.
5. Уточнені облікові дані разом з відомостями про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та/або номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) автоматично передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Реєстр) засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
6. За результатами уточнення облікових даних особа після проходження електронної ідентифікації та автентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу з дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста автоматично отримує відомості з Реєстру та/або військовообліковий документ в електронній формі.
7. Відомостями, отриманими з Реєстру (за наявності) за результатами уточнення облікових даних, є:
прізвище;
власне ім’я (усі власні імена);
по батькові (за наявності);
дата народження;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
окремий номер запису в Реєстрі;
відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності особи до виконання військового обов’язку;
відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;
військове звання;
військово-облікова спеціальність;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
відомості про виконання військового обов’язку;
відомості про військовий облік;
відомості про подання щодо розшуку в Національну поліцію;
дата та час формування.
8. Електронна інформаційна взаємодія, передбачена цим Порядком, здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" з дотриманням вимог Законів України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про публічні електронні реєстри", "Про захист інформації в інформаційнокомунікаційних системах".
Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 "Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2021 р., № 52, ст. 3216; 2023 р., № 11, ст. 721).
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" електронна інформаційна взаємодія суб’єктів електронної взаємодії може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем, систем електронного документообігу із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи.
9. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua