Про внесення змін до Земельного кодексу України

Верховна Рада України Закон від 20.11.2012 №5494-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.11.2012

Номер 5494-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного кодексу України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 1, ст.3)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
1. У підпункті "в" пункту 4 розділу IX "Прикінцеві положення" слова "про ринок землі" виключити.
2. У розділі X "Перехідні положення":
1) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств";
2) у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
"15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається";
в абзаці другому підпункту "б" слова "про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року" замінити словами "про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
20 листопада 2012 року
№ 5494-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного кодексу України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
1. У підпункті "в" пункту 4 розділу IX "Прикінцеві положення" слова "про ринок землі" виключити.
2. У розділі X "Перехідні положення":
1) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств";
2) у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
"15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається";
в абзаці другому підпункту "б" слова "про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року" замінити словами "про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

30 днiв передплати безкоштовно!