• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Верховна Рада України  | Закон від 16.10.2012 № 5455-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.10.2012
 • Номер: 5455-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.10.2012
 • Номер: 5455-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 47, ст.658)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) такі зміни:
1. Частини п’ятнадцяту і вісімнадцяту викласти в такій редакції:
"15. Сума єдиного внеску, зазначеного у частині п’ятій, абзаці другому частини шостої (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), частинах сьомій - дев’ятій, дванадцятій - чотирнадцятій цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,0906 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 5,7410 відсотка;
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 3,6354 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 85,5330 відсотка";
"18. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини шостої та частині десятій цієї статті, розподіляється:
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,6306 відсотка;
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 94,3694 відсотка.
Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини шостої цієї статті (сума єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)".
2. Частини шістнадцяту, сімнадцяту, дев’ятнадцяту - двадцять другу, двадцять четверту - двадцять шосту виключити.
3. Частину двадцять восьму доповнити абзацом третім такого змісту:
"Розрахунок розподілу єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування проводиться на підставі звітності про нарахування єдиного внеску за результатами попереднього року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5455-VI