Про реалізацію експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 07.05.2022 №541
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 07.05.2022

Номер 541

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07 травня 2022 р. № 541
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі — експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається.
3. Міністерству внутрішніх справ:
забезпечити координацію заходів щодо реалізації експериментального проекту;
подати протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також у разі потреби пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 541
ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
1. Цей Порядок визначає процедуру одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі — одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон).
2. Подання документів, дії працівників під час прийняття документів, прийняття рішення про одночасне оформлення або про відмову в одночасному оформленні паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, персоналізація одночасно оформлених паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон та організація їх видачі здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188; 2016 р., № 87, ст. 2829) та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1188; 2017 р., № 2, ст. 38) з урахуванням вимог цього Порядку.
3. Документи для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон подаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення та паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюються:
1) особі, яка досягла 14-річного віку, — на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;
2) особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, — на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі — законні представники);
3) особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, — на підставі заяви-анкети особи або її законного представника.
Особа або її законний представник для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон подають документи, визначені Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302. Для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою або її законним представником паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який підлягає обміну, здається під час подання документів.
4. Для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у разі одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу на підставі поданих заявником документів із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру формуються одночасно заява-анкета для оформлення паспорта громадянина України та заява-анкета для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
У заявах-анкетах для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон зазначаються:
1) для оформленням паспорта громадянина України вперше — реквізити свідоцтва про народження, у тому числі зазначені в е-свідоцтві про народження, або відомості, що містяться в документі, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, або витязі з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження особи, на ім’я якої оформлюється паспорт громадянина України;
2) для обміну паспорта громадянина України, оформлення паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого - реквізити паспорта громадянина України, який подано для обміну або заявлено втраченим чи викраденим;
3) для обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого — реквізити паспорта громадянина України.
5. Паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у разі їх одночасного оформлення видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання.
У разі необхідності проведення додаткових перевірок для ідентифікації особи під час розгляду заяви-анкети для оформлення паспорта громадянина України строк розгляду такої заяви-анкети продовжується до двох місяців, про що заявнику повідомляється поштою, засобами телефонного або електронного зв’язку. Рішення про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон приймається після прийняття рішення про оформлення паспорта громадянина України.
У разі прийняття територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта громадянина України приймається рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
6. За одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон адміністративний збір справляється у порядку та розмірах, визначених законодавством для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів та сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання відповідно.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07 травня 2022 р. № 541
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі — експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається.
3. Міністерству внутрішніх справ:
забезпечити координацію заходів щодо реалізації експериментального проекту;
подати протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також у разі потреби пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 541
ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
1. Цей Порядок визначає процедуру одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі — одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

30 днiв передплати безкоштовно!