Про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Кабінет Міністрів України Постанова від 07.03.2023 №210
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 07.03.2023

Номер 210

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07 березня 2023 р. № 210
Київ
Про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 541 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 40, ст. 2175), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 35 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2023 р. № 210
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає процедуру:
одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; або
одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку; або
одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини та паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку (далі — одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон).".
2. У пункті 3:
1) абзац третій після слова "особі" доповнити словами і цифрами
", яка не досягла 14-річного віку, та особі";
2) абзац четвертий виключити;
3) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Особа або її законний представник (далі — заявник) для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон подають документи, визначені Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302. Під час подання документів для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон заявником паспорт/паспорти громадянина України для виїзду за кордон, який/які підлягає/підлягають обміну, здається/здаються.".
3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у разі одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу на підставі поданих заявником документів із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру формуються одночасно заява-анкета для оформлення паспорта громадянина України та заява-анкета/заяви-анкети для оформлення паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон. У заявах-анкетах зазначаються:
1) для одночасного оформлення паспорта громадянина України вперше та паспорта громадянина України для виїзду за кордон — реквізити свідоцтва про народження, у тому числі зазначені в е-свідоцтві про народження, або відомості, що містяться в документі, який підтверджує факт народження, виданому компетентними органами іноземної держави, або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження фізичної особи.
Під час одночасного оформлення паспорта громадянина України вперше та паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка набула громадянство України на території України, додатково зазначаються реквізити довідки про реєстрацію особи громадянином України, виданої територіальним органом ДМС;
2) для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон — реквізити паспорта громадянина України, який подано для обміну або заявлено втраченим чи викраденим;
3) для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку, — реквізити паспорта громадянина України, який подано для обміну або заявлено втраченим чи викраденим, а для дитини/дітей, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку, — реквізити свідоцтва про народження, у тому числі зазначені в е-свідоцтві про народження, або відомості, що містяться в документі, який підтверджує факт народження, виданому компетентними органами іноземної держави, або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження фізичної особи;
4) для одночасного оформлення паспорта громадянина України одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини та паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку, — реквізити паспорта громадянина України, який подано для обміну або заявлено втраченим або викраденим, а для дитини/дітей, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку, — реквізити свідоцтва про народження, у тому числі зазначені в е-свідоцтві про народження, або відомості, що містяться в документі, який підтверджує факт народження, виданому компетентними органами іноземної держави, або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження фізичної особи;
5) для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка постійно проживає за кордоном або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, або яка набула громадянство України за кордоном, — реквізити паспорта громадянина України для виїзду за кордон, який подано для обміну (у тому числі строк дії якого закінчився) або заявлено втраченим чи викраденим.
У разі відсутності у заявника реквізитів паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які заявлено втраченими або викраденими, такі реквізити встановлюються за даними Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.".
4. У пункті 5:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"5. Паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у разі їх одночасного оформлення видаються не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання, або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для отримання паспорта громадянина України вперше та термінового отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.";
2) абзац другий доповнити новим другим реченням такого змісту: "У разі необхідності проведення процедури встановлення особи під час розгляду заяви-анкети для оформлення паспорта громадянина України розгляд такої заяви-анкети здійснюється у строки, встановлені законодавством, про що заявнику повідомляється поштою, засобами телефонного або електронного зв’язку.";
3) абзац третій після слів "виїзду за кордон" доповнити словами і цифрами ", у тому числі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, який одночасно оформляється дитині/дітям, яка/які не досягла/ не досягли 14-річного віку".
5. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
"За одночасне оформлення паспорта громадянина України вперше та паспорта громадянина України для виїзду за кордон справляється лише адміністративний збір за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07 березня 2023 р. № 210
Київ
Про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 541 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 40, ст. 2175), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 35 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2023 р. № 210
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає процедуру:
одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; або
одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку; або

30 днiв передплати безкоштовно!